Konfigurasjon (nett)

Blogg- og innholdsstyringssystemer

Det fins er rekke forskjellige typer innholdsstyringssystemer og bloggsystemer som gir deg muligheten til å publisere innhold på Internett. Her er en liste over populær CMS- og bloggprogramvare som er basert på forskjellig teknologi:

  • WordPress
  • Drupal
  • Wiki
  • Blogger

Selv om vi ikke kan gi detaljerte instruksjoner for bruk av sporingskode i bestemte innholdsstyringssystemer, skal du kunne bruke Analytics på mange forskjellige systemer så lenge du har tilgang til kildekoden. Nettanalyse er vanlig praksis, og de fleste innholdsstyringssystemer inneholder en modul som du kan redigere. Disse modulene innlemmer deretter sporingskoden på sidene i tråd med den aktuelle programvaren.

Vi anbefaler at du går gjennom dokumentasjonen for systemet, søkeforumer og andre informasjonskilder for bruk av Google Analytics i blogger eller innholdsstyringssystemer.

Avanserte rapporteringsfunksjoner, for eksempel netthandelsporing, er kanskje ikke støttet av all programvare, ettersom disse funksjonene krever at du foretar mer omfattende endringer og tilføyelser i HTML-koden. Les artiklene våre om netthandel, sporing av underdomener og andre avanserte funksjoner for å finne ut om endringene som kreves for funksjonene du er interessert i å implementere, støttes av innholdsstyringssystemet du bruker.

Tips: Noen ganger kan det være vanskelig å få nettadresser som er opprettet gjennom et innholdsstyringssystem, til å samsvare med det faktiske innholdet på sidene. Du unngår denne problematikken ved å bruke Sider og velge Titler for å vise sidenes titler i stedet for nettadresser.