Tỷ lệ phiên thoát

Giới thiệu về tỷ lệ thoát

Phiên thoát là phiên trang đơn trên trang web của bạn. Trong Analytics, phiên thoát được tính cụ thể là một phiên chỉ kích hoạt một yêu cầu đến máy chủ Analytics, chẳng hạn như khi người dùng mở một trang đơn trên trang web của bạn và sau đó thoát ra mà không kích hoạt bất kỳ yêu cầu nào khác đến máy chủ Analytics trong phiên đó.

Tỷ lệ thoát bằng số phiên trang đơn chia cho tất cả các phiên hoặc phần trăm tất cả các phiên trên trang web của bạn mà trong đó người dùng chỉ xem một trang duy nhất và chỉ kích hoạt một yêu cầu duy nhất đến máy chủ Analytics.

Các phiên trang đơn này có thời lượng phiên là 0 giây vì không có lần truy cập tiếp theo sau lần truy cập đầu tiên để cho phép Analytics tính thời lượng phiên. Tìm hiểu thêm về cách tính thời lượng phiên.

Tỷ lệ thoát cao có phải là điều xấu?

Còn tùy.

Nếu sự thành công của trang web phụ thuộc vào việc người dùng xem nhiều trang, thì tỷ lệ thoát cao là xấu. Ví dụ: nếu trang chủ của bạn là cổng vào đến phần còn lại của trang web (ví dụ: các bài viết tin tức, các trang sản phẩm, quy trình thanh toán của bạn) và tỷ lệ người dùng chỉ xem trang chủ của bạn cao, thì bạn sẽ không muốn có tỷ lệ thoát cao.

Mặt khác, nếu bạn có trang web là trang đơn như blog hoặc cung cấp các loại nội dung khác mà các phiên trang đơn được mong đợi, thì tỷ lệ thoát cao là hoàn toàn bình thường.

Giảm tỷ lệ thoát của bạn

Kiểm tra tỷ lệ thoát của bạn từ những góc độ khác nhau. Ví dụ:

  • Báo cáo Tổng quan về đối tượng cung cấp tỷ lệ thoát tổng thể cho trang web của bạn.
  • Báo cáo Kênh cung cấp tỷ lệ thoát cho từng nhóm kênh.
  • Báo cáo Tất cả lưu lượng truy cập cung cấp tỷ lệ thoát cho từng cặp nguồn/phương tiện.
  • Báo cáo Tất cả các trang cung cấp tỷ lệ thoát cho các trang riêng lẻ.

Nếu tỷ lệ thoát tổng thể của bạn cao, bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn để xem liệu tỷ lệ đó là cao đồng đều hay kết quả đó chỉ có ở một số mục như một hoặc hai kênh, cặp nguồn/phương tiện hoặc chỉ một vài trang.

Ví dụ: nếu chỉ một vài trang gặp vấn đề, hãy kiểm tra xem nội dung có tương quan tốt với tiếp thị mà bạn sử dụng để đưa người dùng đến các trang đó hay không và các trang đó có cung cấp cho người dùng các đường dẫn dễ dàng đến bước tiếp theo mà bạn muốn họ thực hiện hay không.

Nếu một kênh cụ thể có tỷ lệ thoát cao, hãy xem xét các nỗ lực tiếp thị của bạn cho kênh đó, ví dụ: nếu người dùng thoát khỏi trang sau khi truy cập thông qua Hiển thị, hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn có liên quan đến nội dung trang web.

Nếu vấn đề xảy ra rộng hơn, hãy xem xét việc triển khai mã theo dõi của bạn để đảm bảo rằng tất cả các trang cần thiết đều đã được gắn thẻ và được gắn thẻ đúng cách. Và bạn có thể muốn đánh giá lại toàn bộ thiết kế trang web của mình đồng thời kiểm tra ngôn ngữ, đồ họa, màu sắc, gọi hành động và tình trạng hiển thị của các thành phần quan trọng của trang.

Bạn có thể sử dụng Tối ưu hóa để kiểm tra các phiên bản khác nhau của các trang trên trang web của mình để xem các thiết kế nào khuyến khích người dùng tương tác nhiều hơn.

Nếu trang web của bạn là trang đơn, hãy tìm hiểu về các sự kiện không tương tác mà bạn có thể triển khai để nắm bắt tốt hơn tương tác của người dùng và xác định các phiên trang đơn không phải là phiên thoát.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?