Den här artikeln handlar om Universal Analytics-egendomar som upphör att bearbeta data den 1 juli 2023 (den 1 juli 2024 för Analytics 360-egendomar). Börja använda en Google Analytics 4-egendom om du inte redan har gjort det.

Avvisningsfrekvens

Om avvisningsfrekvens

En avvisning är en session på en enstaka sida på din webbplats. I Analytics beräknas en avvisning specifikt som en session som utlöser en enstaka begäran till Analytics-servern. Ett exempel är när en användare öppnar en enstaka sida på din webbplats och sedan lämnar den utan att ha utlöst några andra begäranden till Analytics-servern under samma session.

Avvisningsfrekvensen är antalet sessioner på en enstaka sida dividerat med alla sessioner, eller procentandelen av alla sessioner på din webbplats där användarna besöker en enstaka sida och som utlöser en enda begäran till Analytics-servern.

Dessa sessioner på en enstaka sida har en sessionslängd på noll sekunder, eftersom den första träffen inte följs av fler som medför att Analytics beräknar längden på sessionen. Läs mer om hur sessionslängden beräknas.

Är hög avvisningsfrekvens en nackdel?

Det beror på.

Om du vill att användarna ska besöka fler än en sida på din webbplats är det en nackdel med hög avvisningsfrekvens. Om din startsida till exempel fungerar som åtkomstpunkt till resten av webbplatsen (till exempel nyhetsartiklar, produktsidor eller kassafunktionen) och en hög procentandel användare enbart besöker startsidan, vill du troligen undvika att få en hög avvisningsfrekvens.

Om du å andra sidan har en webbplats som består av en enda sida, till exempel en blogg, eller erbjuder andra typer av innehåll där du förväntar dig sessioner på en enstaka sida, då är hög avvisningsfrekvens helt normalt.

Sänk avvisningsfrekvensen

Granska din avvisningsfrekvens ur olika perspektiv. Exempel:

  • Rapporten Översikt över målgrupp visar den totala avvisningsfrekvensen för din webbplats.
  • Rapporten Kanaler visar avvisningsfrekvensen för varje kanalgruppering.
  • Rapporten All trafik visar avvisningsfrekvensen för varje källa/medie-par.
  • Rapporten Alla sidor visar avvisningsfrekvensen för enskilda sidor.

Om den totala avvisningsfrekvensen är hög kan du gå ned på detaljnivå och ta reda på om den är hög över lag eller är ett resultat av en eller två kanaler, källa/medie-par eller några få sidor.

Om problemet till exempel orsakas av några få sidor kan du ta reda på om innehållet på sidorna ligger i linje med dina marknadsföringsinsatser för att leda användarna dit, och om sidorna innehåller tydlig och enkel information om vad användarna förväntas göra härnäst.

Om en viss kanal har hög avvisningsfrekvens kan du fundera på dina marknadsföringsinsatser för den kanalen. Om avvisningen till exempel orsakas av användare från Display-nätverket kan du se till att dina annonser är relevanta för webbplatsinnehållet.

Om problemet är mer omfattande kan du undersöka implementeringen av spårningskoden och se till att alla nödvändiga sidor är taggade och att taggningen är korrekt. Fundera gärna också på webbplatsdesignen i allmänhet och sådant som språk, grafik, färger, uppmaningar och synligheten hos viktiga sidelement.

Med Optimize kan du testa olika versioner av dina webbsidor så att du ser vilka designer som får användarna att klicka oftare.

Om du har en webbplats som består av en enstaka sida kan du läsa om händelser som inte inbegriper interaktioner och som du kan implementera för att fånga upp användarengagemanget bättre och identifiera sessioner på enstaka sidor som inte är avvisningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
69256
false
false