Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Miera okamžitých odchodov

Miera okamžitých odchodov

Okamžitý odchod je jednostránková relácia na vašom webe. Konkrétne v službe Analytics sa okamžitý odchod počíta ako relácia, ktorá spúšťa iba jednu žiadosť odoslanú serveru Analytics, napríklad keď používateľ otvorí na vašom webe jednu stránku a následne odíde bez spustenia akejkoľvek inej žiadosti pre server Analytics počas tejto relácie.

Miera okamžitých odchodov predstavuje počet jednostránkových relácií vydelený všetkými reláciami alebo percentuálny podiel všetkých relácií na vašom webe, v rámci ktorých používatelia zobrazili iba jednu stránku a spustili iba jednu žiadosť odoslanú serveru Analytics.

Tieto jednostránkové relácie trvajú nula sekúnd, keďže za prvým prístupom nenasledujú žiadne ďalšie prístupy, ktoré by službe Analytics umožňovali vypočítať dĺžku relácie. Prečítajte si ďalšie informácie o výpočte trvania relácie.

Je vysoká miera okamžitých odchodov zlá?

To závisí od viacerých faktorov.

Ak úspech vášho webu závisí od používateľov prezerajúcich si viac ako jednu stránku, potom odpoveď znie áno, vysoká miera okamžitých odchodov je zlá. Napríklad ak vaša domovská stránka predstavuje vstupnú bránu k ostatnému obsahu webu (napr. články správ, stránky produktov, platobný proces) a vysoké percento používateľov si prezerá iba vašu domovskú stránku, potom je vysoká miera okamžitých odchodov zlá.

Ak ale máte jednostránkový web (napríklad blog) alebo ponúkate iné druhy obsahu, pri ktorých sa očakávajú jednostránkové relácie, potom je vysoká miera okamžitých odchodov úplne v poriadku.

Zníženie miery okamžitých odchodov

Pozrite sa na mieru okamžitých odchodov z rôznych uhlov. Príklad:

  • Prehľad Publikum obsahuje celkovú mieru okamžitých odchodov z vášho webu.
  • Prehľad Kanály obsahuje mieru okamžitých odchodov pre každé zoskupenie kanálov.
  • Prehľad Všetka návštevnosť obsahuje mieru okamžitých odchodov pre každý pár zdroj/médium.
  • Prehľad Všetky stránky obsahuje mieru okamžitých odchodov pre jednotlivé stránky.

Ak je vaša celková miera okamžitých odchodov vysoká, môžete preskúmať podrobnejšie, či je vysoká rovnomerne alebo či ide o výsledok napríklad jedného či dvoch kanálov, párov zdroj/médium alebo len niekoľkých stránok.

Ak problém spôsobuje napríklad len zopár stránok, preskúmajte, či je obsah v súlade s marketingom, pomocou ktorého používateľov privádzate na tieto stránky. Ďalej preskúmajte, či tieto stránky umožňujú používateľom jednoducho prejsť na ďalšie kroky, ktoré chcete, aby vykonali.

Ak konkrétny kanál dosahuje vysokú mieru okamžitých odchodov, preskúmajte svoje marketingové aktivity pre tento kanál. Ak napríklad používatelia prichádzajúci prostredníctvom obsahovej reklamy okamžite odchádzajú, ubezpečte sa, že vaše reklamy sú pre obsah webu relevantné.

Ak ide o rozsiahlejší problém, pozrite si implementáciu svojho kódu sledovania a ubezpečte sa, že všetky príslušné stránky sú označené a sú označené správne. Môže byť tiež užitočné prehodnotiť celkový dizajn webu a preskúmať jazyk, grafiku, farbu, výzvy na akciu a viditeľnosť dôležitých prvkov stránky.

Optimalizácia vám umožňuje testovať rôzne verzie stránok vášho webu a identifikovať, ktoré verzie dizajnu viac motivujú používateľov k interakciám.

Ak máte jednostránkový web, prečítajte si o udalostiach bez interakcií, ktoré môžete implementovať na lepšie motivovanie používateľov k interakciám a identifikovanie jednostránkových relácií, ktoré nepredstavujú okamžité odchody.

Prečo môže byť miera okamžitých odchodov odlišná v prehľade vstupných stránok a prehľade všetkých stránok

V prehľade všetkých stránok vypočítavame mieru okamžitých odchodov takto:

okamžité odchody / príchody

V prehľade vstupných stránok ju však vypočítavame takto:

okamžité odchody / relácie

Rozdiel medzi príchodmi a reláciami je v tom, že počet relácií sa zvyšuje s prvým prístupom (akýkoľvek prístup vrátane udalostí) v rámci relácie, zatiaľ čo počet príchodov sa zvyšuje s prvým prístupom zobrazenia stránky v rámci relácie. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false