Współczynnik odrzuceń

Współczynnik odrzuceń

Odrzucenie to sesja w witrynie ograniczona do jednej strony. W Analytics do odrzuceń zalicza się konkretnie te sesje, podczas których zostało uruchomione tylko jedno żądanie do serwera Analytics, np. gdy użytkownik wyświetla pojedynczą stronę w witrynie, a następnie opuszcza ją bez wywoływania w ramach tej sesji żadnych innych żądań wysyłanych do serwera Analytics.

Współczynnik odrzuceń to liczba sesji ograniczonych do jednej strony podzielona przez liczbę wszystkich sesji, czyli odsetek wszystkich sesji w witrynie, podczas których użytkownicy wyświetlali tylko jedną stronę, co spowodowało przesłanie pojedynczego żądania do serwera Analytics.

Sesje ograniczone do jednej strony mają przypisywany czas trwania wynoszący 0 sekund, ponieważ brak w nich dalszych działań po wyświetleniu strony, które umożliwiłyby Analytics obliczenie długości sesji. Dowiedz się więcej o obliczaniu czasu trwania sesji.

Czy wysoki współczynnik odrzuceń jest niekorzystny?

To zależy.

Jeśli powodzenie Twojej witryny wymaga, by użytkownicy wyświetlali więcej niż jedną stronę, odpowiedź brzmi: „Tak, wysoki współczynnik odrzuceń jest niekorzystny”. Jeśli np. strona główna pełni funkcję bramy do pozostałej części witryny (np. artykułów na bieżące tematy, stron o produktach, strony umożliwiającej dokonanie zakupu), a duży odsetek użytkowników ogląda tylko stronę główną, w takiej sytuacji należy unikać wysokiego współczynnika odrzuceń.

Jednak dla odmiany w przypadku witryny składającej się z jednej strony, np. bloga, lub udostępniającej innego rodzaju treści, z których najczęściej korzysta się w ramach sesji ograniczonych do jednej strony, wtedy wysoki współczynnik odrzuceń jest rzeczą najzupełniej normalną.

Obniżanie współczynnika odrzuceń

Sprawdź współczynnik odrzuceń swojej witryny z różnych perspektyw, np.:

  • W raporcie Odbiorcy ogółem podany jest ogólny współczynnik odrzuceń Twojej witryny.
  • Raport Kanały zawiera współczynnik odrzuceń poszczególnych grupowań kanałów.
  • W raporcie Cały ruch możesz znaleźć współczynnik odrzuceń poszczególnych par źródło/medium.
  • W raporcie Wszystkie strony znajduje się współczynnik odrzuceń poszczególnych stron.

Jeśli ogólny współczynnik odrzuceń jest wysoki, możesz przeprowadzić jego dokładniejszą analizę, by przekonać się, czy ma jednolicie wysoki poziom, czy też na jego wartość wpływa w głównej mierze zaledwie kilka kanałów, par źródło/medium lub stron.

Jeśli problem powoduje np. tylko kilka stron, sprawdź, czy ich zawartość odpowiada przekazowi marketingowemu, który zachęca użytkowników do ich wyświetlania, oraz czy strony te umożliwiają użytkownikom łatwe przejście do wykonania kolejnych czynności, jakich od nich oczekujesz.

Jeśli wysoki współczynnik odrzuceń występuje w przypadku konkretnego kanału, przyjrzyj się związanemu z nim przekazowi marketingowemu. Jeśli za odrzucenia są np. odpowiedzialni głównie użytkownicy trafiający do witryny z sieci reklamowej, dopilnuj, by reklamy trafnie oddawały zawartość witryny.

Jeśli problemy obejmują więcej składników witryny, sprawdź swoją implementację kodu śledzenia, by mieć pewność, że wszystkie niezbędne strony są prawidłowo otagowane. Możesz również przeanalizować ogólną strukturę witryny oraz język, oprawę graficzną, kolorystykę, wezwania do działania i widoczność ważnych elementów stron.

Jeśli Twoja witryna jest ograniczona do jednej strony, dowiedz się, jakie zdarzenia niezwiązane z interakcjami możesz w niej zaimplementować, aby lepiej monitorować zaangażowanie użytkowników i określać, które sesje ograniczone do jednej strony nie są odrzuceniami.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne