Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Veiledningen i denne hjelpeartikkelen kan påvirkes av nylige endringer i brukergrensesnittet i Analytics. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget. Informasjonen i brukerstøtten oppdateres snart.

Fluktfrekvens

Finn ut hva fluktfrekvens er, og hvordan du kan forbedre den.

En kort innføring

Fluktfrekvens er prosentandelen enkeltsideøkter (dvs. økter der brukeren forlot nettstedet ditt etter inngangssiden, uten å ha foretatt seg noe på siden).

En høy fluktfrekvens kan skyldes en rekke faktorer. Det kan for eksempel hende at brukere forlater nettstedet ditt fra inngangssiden hvis det foreligger problemer med nettstedutformingen eller brukervennligheten. Det kan også hende at brukere forlater nettstedet etter å ha sett bare én side dersom de har funnet informasjonen de så etter, nettopp på denne siden, og de således ikke har behov for eller interesse av å gå til andre sider.

Detaljert forklaring

Årsaker til høy fluktfrekvens

Høy fluktfrekvens kan skyldes én eller flere ulike faktorer, blant annet følgende:

Nettsted med bare én side

Hvis nettstedet ditt består av bare én side, registrerer ikke Analytics flere sidevisninger med mindre brukerne laster inn denne siden på nytt. Derfor har nettsteder som bare består av én side, ofte høye fluktfrekvenser. Du kan finne ut hvordan folk bruker denne type nettsted ved å ta i bruk andre metoder for innholdssporing, som for eksempel for hendelser.

Feil implementering

Hvis du opplever en høy fluktfrekvens på et nettsted med flere sider, må du kontrollere om du har lagt til sporingskoden på alle sidene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bekreftelse av konfigurasjonen.

Nettstedutforming

Hvis alle sidene dine har sporingskode, men fluktfrekvensen likevel er høy, kan du vurdere følgende:

  • Du kan omstrukturere inngangssidene (eller landingssidene).
  • Du kan optimalisere disse sidene slik at de samsvarer bedre med søkeordene som fører brukere til nettstedet ditt, med annonser du kjører, eller med søkeord du har kjøpt.
  • Endre annonsene eller søkeordene slik at de gjenspeiler sideinnholdet på en bedre måte.

Eksperimentér med endringer på hele nettstedet for å optimalisere nettstedet ditt ved hjelp av Innholdseksperimenter.

Brukeratferd

Andre faktorer kan helt og holdent tilskrives brukeratferd. Hvis en bruker for eksempel setter et bokmerke på en side på nettstedet ditt, klikker på bokmerket for å gå til denne siden, og så forlater nettstedet, blir dette ansett som en avvisning.

Forbedring av fluktfrekvensen

Ettersom utformingen av nettstedet ditt og Analytics-implementeringen din kan påvirke fluktfrekvensen, kreves det at du foretar spesifikke, tilpassede endringer av nettstedet og oppsettet ditt for å kunne forbedre fluktfrekvensen. Fluktfrekvensen, og forbedringen av fluktfrekvensen, er like unik som bedriften din.

Analysér spesifikke data. En generell fluktfrekvens for hele nettstedet kan variere for mye på grunn av ulike markedsføringsaktiviteter som kjører samtidig. Vurder fluktfrekvensen din opp mot bestemte trafikkilder. Det kan også være nyttigere å bruke andre dimensjoner, for eksempel medium, kampanje, landingsside, for å evaluere fluktfrekvensen din enn å bruke den generelle fluktfrekvensen.

Evaluer og juster faktorene som spiller inn i fluktfrekvensen din, for eksempel nettstedutformingen og -navigasjonen. Bruk bare de tidligere resultatene dine som et referansepunkt, og prøv å forbedre den nåværende fluktfrekvensen ut fra de gamle dataene dine. La det gå tilstrekkelig med tid mellom endringer til at det kan samles inn nok data som gjør at du kan evaluere hvilken påvirkning endringene kan ha på brukerne dine og atferden deres. Det kan være nyttig å bruke Innholdseksperimenter i dette arbeidet.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?