Denne artikkelen handler om Universal Analytics-områder, som slutter å behandle data 1. juli 2023 (1. oktober 2023 for Analytics 360-områder). Begynn å bruke et Google Analytics 4-område hvis du ikke allerede gjør det.

Fluktfrekvens

Om fluktfrekvens

Med avvisning sikter vi til en enkeltsideøkt på nettstedet ditt. I Analytics beregnes en avvisning spesifikt som en økt som bare utløser én enkelt forespørsel til Analytics-tjeneren. Det blir for eksempel registrert en avvisning når en bruker åpner én enkeltside på nettstedet ditt og deretter forlater nettstedet uten at det blir sendt noen påfølgende forespørsler til Analytics-tjeneren under denne økten.

Fluktfrekvensen beregnes ved at enkeltsideøktene blir delt på det totale antallet økter. Vi snakker med andre ord om prosentandelen av alle øktene på nettstedet ditt der brukerne bare åpnet én side, og der det bare ble utløst én enkelt forespørsel til Analytics-tjeneren.

Varigheten av disse enkeltsideøktene er null sekunder, ettersom det innledende treffet ikke etterfølges av andre, påfølgende treff. Dermed kan heller ikke Analytics beregne varigheten av økten. Finn ut mer om hvordan varigheten av økter blir beregnet.

Er høy fluktfrekvens ufordelaktig?

Det kommer an på.

Hvis du er avhengig av at brukerne åpner flere enn én side på nettstedet ditt for at du skal oppnå målet du har med nettstedet, er svaret ja – da er høy fluktfrekvens klart negativt. Hvis startsiden din er inngangsporten til resten av nettstedet ditt (der du f.eks. har nyhetsartikler, produktsider, betalingsprosessen osv.), og en høy prosentandel av brukerne bare åpner startsiden, får du høy fluktfrekvens, noe du absolutt ikke vil ha i dette tilfellet.

Hvis du derimot har et nettsted som bare består av én side, for eksempel en blogg, eller om du tilbyr andre typer innhold der enkeltsideøkter er å forvente, er høy fluktfrekvens helt normalt.

Reduser fluktfrekvensen

Undersøk fluktfrekvensen din fra ulike ståsteder. Her har du noen eksempler på ulike perspektiver:

  • I «Oversikt over målgrupper»-rapporten kan du se den gjennomsnittlige fluktfrekvensen for nettstedet ditt.
  • I Kanaler-rapporten kan du se fluktfrekvensen for hver kanalgruppering.
  • I «All trafikk»-rapporten kan du se fluktfrekvensen for hvert kilde/medium-par.
  • I «Alle sider»-rapporten kan du se fluktfrekvensen for enkeltsider.

Hvis den gjennomsnittlige fluktfrekvensen din er høy, kan du grave litt dypere ned i materien for å se hvorvidt den er gjennomgående høy, eller om den er et resultat av for eksempel noen få sider eller én eller to kanaler eller kilde/medium-par.

Hvis problemet for eksempel bare er noen få sider, kan du undersøke flere forhold. Du kan se hvorvidt det aktuelle innholdet går hånd i hånd med markedsføringen du bruker for å få folk til å besøke disse sidene, og hvorvidt disse sidene gjør det enkelt for brukerne å gå videre til det du ønsker at de skal gjøre på nettstedet.

Hvis én bestemt kanal har høy fluktfrekvens, kan du se nærmere på markedsføringstiltakene du har gående for denne kanalen. Hvis brukerne som ankommer via bannerannonsering, i stor grad forlater nettstedet ditt, må du påse at annonsene dine er relevante med tanke på innholdet på dette nettstedet.

Hvis problemet er mer utbredt, kan du se nærmere på implementeringen av sporingskoden din for å forsikre deg om at alle de aktuelle sidene er merket – og merket korrekt. Du kan komme til å måtte revurdere hele utformingen av nettstedet og undersøke hvordan du ordlegger deg, grafikken, fargene og de handlingsfremmende oppfordringene du bruker, samt synligheten av viktige sideelementer.

Med Optimize kan du teste ut ulike versjoner av sidene på nettstedet ditt for å se hvilke utforminger som i større grad fører til økt brukerengasjement.

Hvis du har et nettsted med bare én side, kan du finne ut mer om hendelser uten interaksjoner. Slike hendelser kan du implementere for å gjøre det enklere å registrere brukerengasjement og identifisere enkeltsideøkter som ikke er avvisninger.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false