Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Ποσοστό εγκατάλειψης

Σχετικά με το ποσοστό εγκατάλειψης

Μια εγκατάλειψη είναι μια περίοδος σύνδεσης σε μία σελίδα στον ιστότοπό σας. Στο Analytics, μια εγκατάλειψη υπολογίζεται συγκεκριμένα ως μια περίοδος σύνδεσης που ενεργοποιεί μόνο ένα μεμονωμένο αίτημα στον διακομιστή του Analytics, όπως όταν κάποιος χρήστης ανοίγει μία σελίδα στον ιστότοπό σας και κατόπιν την εγκαταλείπει χωρίς να ενεργοποιήσει κάποιο άλλο αίτημα στον διακομιστή του Analytics κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου σύνδεσης.

Το ποσοστό εγκατάλειψης είναι περίοδοι σύνδεσης σε μία σελίδα διαιρούμενες με το σύνολο των περιόδων σύνδεσης ή το ποσοστό όλων των περιόδων σύνδεσης στον ιστότοπό σας στις οποίες οι χρήστες είδαν μόνο μία σελίδα και ενεργοποίησαν μόνο ένα αίτημα στον διακομιστή του Analytics.

Αυτές οι περίοδοι σύνδεσης σε μία σελίδα έχουν διάρκεια περιόδου σύνδεσης 0 δευτερολέπτων, καθώς δεν υπάρχουν επόμενες επισκέψεις μετά την πρώτη, οι οποίες θα επέτρεπαν στο Analytics να υπολογίσει τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς υπολογίζεται η διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης είναι κάτι κακό;

Εξαρτάται.

Εάν η επιτυχία του ιστοτόπου σας εξαρτάται από το να βλέπουν οι χρήστες περισσότερες από μία σελίδες, τότε ναι, το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης είναι κακό. Για παράδειγμα, εάν η αρχική σελίδα σας είναι η πύλη για τον υπόλοιπο ιστότοπό σας (π.χ. άρθρα ειδήσεων, σελίδες προϊόντων, η διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς) και ένα υψηλό ποσοστό χρηστών βλέπουν μόνο την αρχική σελίδα, τότε δεν θέλετε να έχετε υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης.

Από την άλλη, αν έχετε έναν ιστότοπο σε μία σελίδα όπως κάποιο ιστολόγιο ή προσφέρετε άλλους τύπους περιεχομένου για τους οποίους αναμένονται περίοδοι σύνδεσης σε μία σελίδα, τότε ένα υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης είναι απολύτως φυσιολογικό.

Μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης

Εξετάστε το ποσοστό εγκατάλειψης από διαφορετικές προοπτικές. Για παράδειγμα:

  • Η αναφορά "Επισκόπηση κοινού" παρέχει το συνολικό ποσοστό εγκατάλειψης για τον ιστότοπό σας.
  • Η αναφορά "Κανάλια" παρέχει το ποσοστό εγκατάλειψης για κάθε ομαδοποίηση καναλιών.
  • Η αναφορά "Σύνολο επισκεψιμότητας" παρέχει το ποσοστό εγκατάλειψης για κάθε ζεύγος πηγής/μέσου.
  • Η αναφορά "Όλες οι σελίδες" παρέχει το ποσοστό εγκατάλειψης για μεμονωμένες σελίδες.

Εάν το συνολικό ποσοστό εγκατάλειψης είναι υψηλό, τότε μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο, για να δείτε εάν είναι ομοιόμορφα υψηλό ή εάν πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός ή δύο καναλιών, ζευγών πηγής/μέσου ή μόνο μερικών σελίδων.

Για παράδειγμα, εάν το πρόβλημα οφείλεται σε μερικές μόνο σελίδες, εξετάστε εάν το περιεχόμενο σχετίζεται στενά με το μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε για να οδηγήσετε τους χρήστες στις συγκεκριμένες σελίδες και εάν αυτές οι σελίδες προσφέρουν στους χρήστες εύκολες διαδρομές για τα επόμενα βήματα που θέλετε να πραγματοποιήσουν.

Εάν ένα συγκεκριμένο κανάλι έχει υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης, εξετάστε το μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε για το κανάλι αυτό. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες που έρχονται μέσω του Δικτύου προβολής εγκαταλείπουν το κανάλι, βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις σας σχετίζονται με το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας.

Εάν το πρόβλημα είναι γενικότερο, εξετάστε την υλοποίηση του κώδικα παρακολούθησης, για να βεβαιωθείτε ότι σε όλες τις απαραίτητες σελίδες έχουν προστεθεί ετικέτες και ότι αυτές έχουν προστεθεί σωστά. Επίσης, ίσως πρέπει να αξιολογήσετε ξανά τον συνολικό σχεδιασμό του ιστοτόπου και να εξετάσετε τη γλώσσα, τα γραφικά, το χρώμα, τις παροτρύνσεις για δράση και την προβολή σημαντικών στοιχείων των σελίδων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Βελτιστοποίηση, για να δοκιμάσετε διαφορετικές εκδόσεις των σελίδων του ιστοτόπου σας και να δείτε ποιοι σχεδιασμοί ενθαρρύνουν τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν περισσότερο.

Εάν έχετε έναν ιστότοπο σε μία σελίδα, μάθετε σχετικά με τα συμβάντα χωρίς αλληλεπίδραση που μπορείτε να εφαρμόσετε, για να κερδίσετε την αφοσίωση των χρηστών και να προσδιορίσετε περιόδους σύνδεσης σε μία σελίδα που δεν καταλήγουν σε εγκαταλείψεις.

Γιατί το ποσοστό εγκατάλειψης μπορεί να διαφέρει μεταξύ της αναφοράς "Σελίδες προορισμού" και της αναφοράς "Όλες οι σελίδες"

Στην αναφορά "Όλες οι σελίδες", υπολογίζουμε το ποσοστό εγκατάλειψης ως εξής:

Εγκαταλείψεις / Είσοδοι

Ενώ στην αναφορά "Σελίδες προορισμού" το υπολογίζουμε ως εξής:

Εγκαταλείψεις / Περίοδοι σύνδεσης

Η διαφορά μεταξύ Εισόδων και Περιόδων σύνδεσης συνίσταται στο ότι οι Περίοδοι σύνδεσης προσαυξάνονται με την πρώτη επίσκεψη (οποιοδήποτε είδος επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων) μιας περιόδου σύνδεσης, ενώ οι Είσοδοι προσαυξάνονται με την πρώτη επίσκεψη προβολής σελίδας μιας περιόδου σύνδεσης. Μάθετε περισσότερα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false