Konfigurasjon (nett)

Kontroller at sporingen din av nettsteder er riktig konfigurert

Fra du installerer sporingskoden kan det gå opptil ett døgn før alle dataene vises i Google Analytics-kontoen din. I mellomtiden kan du bekrefte at du har konfigurert sporing riktig på følgende måte:

 1. Les Spore statusinformasjon øverst i Sporingskode-delen
  Du kommer dit ved å klikke på Administrasjon-fanen. Klikk på Sporingskode.

  Statusmeldinger for sporing innbefatter:

  • Venter på data
   Sporingskoden er funnet på startsiden på nettstedet ditt, og Google Analytics samler inn data som skal legges inn i rapportene dine.
  • Sporing er ikke installert eller Ikke bekreftet
   Sporingskoden er ikke funnet på startsiden på nettstedet ditt. Følg anbefalingene i denne delen for å bekrefte konfigurasjonen.
  • Sporing installert
   Sporingskoden virker som den skal, og data legges inn i rapportene dine.
 2. Kontroller at rapportene inneholder data

  Velg Mitt nettsted og Rapporter i nettstedprofilen som tilhører nettstedet ditt. I denne rapporten endrer du standardvisningsdatoen til inneværende dag. Dette gjør du ved å klikke på datomodulen i oversiktspanelet og endre datoen til dagen du konfigurerte sporingskoden. Hvis det bare er gått noen timer siden du konfigurerte sporingskoden, vil du sannsynligvis ikke se mye data. Men så lenge du ser statistikk for nettstedbruk, betyr dette at Analytics-visningen mottar data for nettstedet, og at sporingen fungerer.

 3. Bruk WYSIWYG-redigeringsprogrammet på riktig måte

  Hvis du bruker et WYSIWYG (What you see is what you get)-redigeringsprogram som for eksempel Macromedia Dreamweaver, må du kontrollere at redigeringsprogrammet ikke står i designmodus når du limer inn koden. Dette er sannsynligvis tilfellet hvis du kan se sporingskoden i nettleseren når du viser sidene. Kontroller at du bruker kodevisningsmodus (HTML-kodespråket) eller tilsvarende når du limer inn koden på nettsidene dine.

 4. Bruk «Vis kilde»-funksjonen i nettleseren for å finne sporingskoden

  Naviger til siden din gjennom Internett, og velg Vis kilde fra menyen i nettleseren. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du lese Kontroller om kildekoden inneholder Analytics-sporingskoden.

  Asynkron kode (standard)
  Den asynkrone kodebiten skal vises øverst på siden før den avsluttende </head>-taggen.
  <script type="text/javascript">
  
    var _gaq = _gaq || [];
  
    _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
  
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  
  
  
    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  
  </script>
  Tradisjonell kodebit
  Den tradisjonelle kodebiten skal vises nederst på siden, rett før den avsluttende koden.
  <script type="text/javascript">
  var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
  document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  </script>
  <script type="text/javascript">
  try{
  var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
  pageTracker._trackPageview();
  } catch(err) {}
  </script>
Kontonummeret ditt skal vises i stedet for xxxx-x-koden i eksemplet ovenfor. Hvis du trenger en oppdatert versjon av koden, klikker du på Rediger ved siden av den aktuelle visningen på «Analytics-innstillinger»-siden og velger deretter Kontroller status.