Kontrollér konfigurasjonen for nettsporingskoden

Sørg for at data samles inn og blir vist i rapportene dine.

Det finnes flere metoder for å kontrollere om Google Analytics-sporingskoden på nettstedet ditt fungerer. Hvis du mener at den ikke fungerer som den skal, må du gjennomgå konfigurasjonen din eller prøve å konfigurere nettsporingskoden på nytt.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Kontroll av sanntidsrapportene dine

Ved hjelp av sanntidsrapportene kan du overvåke brukernes aktivitet mens den forekommer. Hvis du ser data i disse rapportene, betyr det at sporingskoden din for øyeblikket samler inn data.

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Gå til et datautvalg for området der du la til sporingskoden. Hvis du la til sporingskoden for dette området (nettstedet) ganske nylig, finner du sannsynligvis bare ett datautvalg.
 3. Velg Rapportering-fanen.
 4. Velg Sanntid > Oversikt.

Kontroll av sporingsstatusen for området ditt

For hvert nettområde i Google Analytics-kontoen din kan du se sporingsstatusen, som forteller deg om sporingskoden fungerer eller ikke.

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Gå til området der du la til sporingskoden.
 3. Klikk på Sporingsinfo > Sporingskode. Image of where you find your tracking code in your Analytics account. Klikk for å utvide dette bildet og se hvor disse alternativene blir vist i grensesnittet.

 4. Gjennomgå statusmeldingen for sporingskoden. I nærheten av sporings-ID-en (UA-XXXXX-XX) ser du én av følgende statusmeldinger:
 • Venter på data
  Sporingskoden er funnet på startsiden for nettstedet ditt, og Google Analytics-tjenerne oppdaterer konfigurasjonen din før dataene kan behandles og vises i rapportene dine.
 • Sporing er ikke installert eller ikke bekreftet
  Sporingskoden er ikke konfigurert på riktig måte på nettsidene dine.
 • Mottar data
  Sporingskoden samler inn og sender data til området ditt. Du kan fortsatt bruke andre verktøy, for eksempel feilsøkingsprogrammet for Google Analytics, for å foreta en mer detaljert analyse eller feilsøke konfigurasjonen din.
 • Ukjent
  Det finnes ingen tilgjengelige data som Google Analytics kan bruke for å finne ut om sporingskoden din fungerer. Kontroller konfigurasjonen din for å se om du finner en løsning.

Installasjon og bruk av feilsøkingsutvidelsen for Google Analytics (utvidelse for Chrome-nettleseren)

Feilsøkingsprogrammet for Google Analytics er en utvidelse for Chrome-nettleseren som du kan bruke for å feilsøke Google Analytics-implementeringen din. Du kan bruke den for å se om sporingskoden din er konfigurert på riktig måte, men du kan også bruke den for mer omfattende feilsøking når du tilpasser sporingskoden for mer avansert innsamling og analysering. Følg instruksjonene på installasjonssiden for å konfigurere og bruke feilsøkingsprogrammet.

Dette er den mest omfattende utvidelsen for feilsøkingsprogrammet for Google Analytics, men det finnes andre tredjepartsverktøy og nettleserutvidelser du kan bruke for å få hjelp med feilsøkingen. Prøv ulike løsninger for å finne ut hva som fungerer for deg.

Bruk av Vis kilde-funksjonen i nettleseren for å finne sporingskoden

Hvis du bruker Google Tag Manager for å administrere Google Analytics-sporingen, kan du ikke bekrefte at sporingen er installert ved å se på kilden til siden. Dette skyldes at du bare ser en container-kodebit, ikke selve sporingskoden.

I de fleste nettlesere kan du se kildekoden for en nettside. Selv om det kan variere litt fra nettleser til nettleser, finner du sannsynligvis alternativet Vis sidekilde eller Vis kilde i nettlesermenyen. Hvis du vil vite mer om hvordan du kontrollerer din egen kildekode med Chrome-nettleseren, følger du instruksjonene for å kontrollere om en nettside bruker Google Analytics.

Søk etter sporingskodebiten når du ser på kildekoden. Hvis du ikke har lagt til noen funksjonstilpasninger, skal kodebiten du ser i kildekoden, samsvare med kodebiten du ser i kontoen din. Finn ut hvordan du kan finne sporingskoden i kontoen din.

Hvis du har tilpasset sporingskoden, er ikke kodebiten i kildekoden din identisk med den du ser i Google Analytics-kontoen din, men områdenummeret skal være det samme på begge steder.

Var denne artikkelen nyttig?