Ελέγξτε τη ρύθμιση της ετικέτας σας

Βεβαιωθείτε ότι συλλέγετε δεδομένα και ότι αυτά εμφανίζονται στις αναφορές σας.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι η ετικέτα σας στο Google Analytics λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε μία από τις παρακάτω επιλογές, για να ελέγξετε τη ρύθμισή σας.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Ελέγξτε τις αναφορές σας σε πραγματικό χρόνο

Με τις αναφορές σε πραγματικό χρόνο μπορείτε να βλέπετε την τρέχουσα δραστηριότητα στον ιστότοπό σας. Εάν αυτές οι αναφορές έχουν δεδομένα, τότε το απόσπασμά σας συλλέγει δεδομένα και τα αποστέλλει στο Analytics όπως αναμένεται.

Οι αναφορές συμπεριφοράς και επισκόπησης σε πραγματικό χρόνο σάς επιτρέπουν να βλέπετε δραστηριότητα για συγκεκριμένες σελίδες. Αν δεν έχετε προσθέσει το απόσπασμα σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου σας, μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις αναφορές, για να βλέπετε αν το απόσπασμα αποστέλλει δεδομένα από τις σελίδες στις οποίες έχετε προσθέσεις ετικέτες. Αυτές οι αναφορές εμφανίζουν δραστηριότητα μόνο για τις πιο ενεργές σελίδες. Επομένως, παρέχουν ενδεικτικές εκτιμήσεις, αλλά αποτελούν μια καλή ένδειξη ότι το απόσπασμά σας λειτουργεί σωστά.

Για να δείτε τις αναφορές σε πραγματικό χρόνο:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Analytics.
  2. Μεταβείτε σε μια αναλυτική προβολή στην ιδιοκτησία στην οποία προσθέσατε το απόσπασμα. Αν έχετε προσθέσει πρόσφατα το απόσπασμα σε αυτήν την ιδιοκτησία (ιστότοπο), ενδέχεται να υπάρχει μόνο μία αναλυτική προβολή.
  3. Ανοίξτε την Αναφορά.
  4. Επιλέξτε Σε πραγματικό χρόνο > Επισκόπηση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές Συμπεριφορά > Περιεχόμενο ιστοτόπου, για να ελέγχετε σελίδες που δεν εμφανίζονται στις αναφορές σε πραγματικό χρόνο, αλλά έχετε υπόψη ότι χρειάζονται 24-48 ώρες για την επεξεργασία των δεδομένων για αναφορές σε μη πραγματικό χρόνο.

Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό ετικετών Google για επαλήθευση της ρύθμισης

Ο Βοηθός ετικετών Google είναι μια δωρεάν επέκταση του προγράμματος περιήγησης Chrome, η οποία δείχνει εάν οι ετικέτες του Google Analytics (το απόσπασμα) ενεργοποιούνται σωστά. Ο Βοηθός ετικετών σάς δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε μια διαδρομή χρηστών στον ιστότοπό σας και μετά να δείτε μια αναφορά όλων των επισκέψεων που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδρομής, καθώς και εάν σημειώθηκαν σφάλματα που σχετίζονται με την αποστολή αυτών των επισκέψεων.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα των ειδών σφαλμάτων που αποκαλύπτει ο Βοηθός ετικετών:

Σφάλματα και προειδοποιήσεις GTR
Ειδοποιήσεις Εγγραφών του Βοηθού ετικετών Google

Προβολή παραδείγματος αναφοράς Βοηθού ετικετών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εγκατάσταση του Βοηθού ετικετών Google και την καταγραφή μιας διαδρομής χρήστη.

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη ρύθμιση της ετικέτας σας

Εάν δεν βλέπετε δεδομένα στον λογαριασμό σας στο Analytics ή εάν παρατηρήσετε σημαντική μείωση στον αριθμό των περιόδων σύνδεσης, δοκιμάστε αυτό το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας