Thiết lập mã theo dõi web

Thêm tính năng theo dõi trang cơ bản vào trang web của bạn.

Thực hiện theo các hướng dẫn này để thu thập dữ liệu theo dõi trang cơ bản từ một trang web. Sau khi bạn đã cài đặt thành công tính năng theo dõi trang cơ bản trên trang web, bạn sẽ thấy dữ liệu trong hầu hết báo cáo Analytics, bao gồm thông tin giới thiệu lưu lượng truy cập, đặc điểm người dùng và thông tin duyệt. Có thể mất 24 giờ để dữ liệu xuất hiện trong báo cáo của bạn sau khi tính năng theo dõi đã được cài đặt.

Trong bài viết này:

Quyết định cách thêm tính năng theo dõi

Có hai cách để thu thập dữ liệu theo dõi trang:

 • Thêm thẻ Analytics (Universal Analytics) vào vùng chứa trang web bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google. Phương pháp này được khuyến khích bởi vì sử dụng Trình quản lý thẻ của Google sẽ đơn giản hoá việc quản lý thẻ trên trang web của bạn. Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google giúp việc thêm các thẻ khác (chẳng hạn như thẻ theo dõi chuyển đổi AdWords và tiếp thị lại) dễ dàng hơn vào trang web và cấu hình tính năng theo dõi Analytics.
 • Thêm mã theo dõi trực tiếp vào HTML mỗi trang của trang web. Đây là phương pháp dễ dàng nhất nếu bạn chỉ muốn thêm mã theo dõi Analytics cơ bản vào trang web.
Không thu thập được dữ liệu từ trang web? Để thu thập dữ liệu từ ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy sử dụng một trong những SDK Analytics. Để thu thập dữ liệu từ thiết bị được kết nối Internet (ví dụ: một thiết bị tại điểm bán lẻ, nhưng không phải là ứng dụng trang web hoặc dành cho thiết bị di động), hãy sử dụng Measurement Protocol.

 

Thêm tính năng theo dõi bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Nếu bạn chưa biết về Trình quản lý thẻ của Google, hãy bắt đầu bằng cách đọc Giới thiệu về Trình quản lý thẻ của Google. Sau khi bạn đã sẵn sàng để thiết lập tài khoản Trình quản lý thẻ của Google và thiết lập Trình quản lý thẻ của Google trên trang web của mình, hãy đọc Thiết lập và cài đặt.

Để thêm tính năng theo dõi Analytics vào trang web của bạn, hãy thêm thẻ Analytics vào vùng chứa của bạn trong Trình quản lý thẻ của Google và xuất bản vùng chứa.

Thêm mã theo dõi trực tiếp vào trang web của bạn

Để hoàn tất quy trình này, bạn phải có quyền truy cập vào mã nguồn trang web, hãy thoải mái chỉnh sửa HTML (hoặc nhờ một quản trị viên web/nhà phát triển có thể giúp bạn) và có tài khoản Analytics và thuộc tính đã được thiết lập.

Để thiết lập mã theo dõi web:

 1. Tìm đoạn mã theo dõi cho thuộc tính của bạn.
  Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn và chọn tab Quản trị. Từ cột TÀI KHOẢN và THUỘC TÍNH, chọn thuộc tính bạn đang làm việc. Nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi. Image of where you find your tracking code in your Analytics account. Nhấp để mở rộng hình ảnh này và xem vị trí những tùy chọn này xuất hiện trong giao diện.
 2. Tìm đoạn mã theo dõi của bạn. Đoạn mã đó ở trong một hộp có một vài dòng mã JavaScript ở trong đó. Mọi thông tin trong hộp này là đoạn mã theo dõi của bạn. Nó bắt đầu bằng <script> và kết thúc bằng </script>.
  Mã theo dõi chứa ID duy nhất tương ứng với mỗi thuộc tính Analytics. Không trộn lẫn đoạn mã theo dõi từ các thuộc tính khác nhau và không tái sử dụng cùng một đoạn mã trên nhiều tên miền.
 3. Sao chép đoạn mã.
  Không được chỉnh sửa đoạn mã của bạn. Chỉ cần sao chép. Bạn có thể muốn dán nó vào một tài liệu văn bản nếu lo lắng về việc vô tình bị mất hoặc thay đổi đoạn mã từ bảng tạm của bạn.
 4. Dán đoạn mã (không được thay đổi, giữ toàn bộ mã) vào mọi trang web mà bạn muốn theo dõi. Dán đoạn mã ngay trước thẻ đóng </head>.
  Nếu sử dụng mẫu để tạo động trang cho trang web của mình (chẳng hạn như nếu sử dụng PHP, ASP hoặc công nghệ tương tự), thì bạn có thể dán đoạn mã theo dõi vào tệp riêng của đoạn mã đó, sau đó bao gồm nó trong tiêu đề trang.

Xác minh rằng mã theo dõi đang hoạt động như bạn mong đợi

Xem chiến lược và công cụ mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo rằng mã theo dõi của bạn đang kích hoạt và Analytics đang báo cáo dữ liệu mà bạn mong đợi.

Tài nguyên có liên quan

google-developers-svg

Tham khảo Giới thiệu về analytics.js để tìm hiểu thêm về mã theo dõi Analytics.

 

gtm-logo-sm-svg

Tham khảo thẻ Analytics (Universal Analytics) nếu bạn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để quản lý tính năng theo dõi Analytics.

 

Bài viết này có hữu ích không?