Thiết lập thẻ toàn trang web Analytics

Nội dung trong bài viết này:

Hướng dẫn cơ bản

 1. Tạo một thuộc tính Google Analytics (nếu chưa có) cho từng trang web mà bạn muốn thu thập dữ liệu.

  Khi bạn tạo thuộc tính, Analytics cũng sẽ tạo ra một Mã theo dõi duy nhất và một thẻ toàn trang web chứa Mã theo dõi đó cho thuộc tính đã tạo. Hãy xem mục bên dưới để biết cách tìm Mã theo dõi và thẻ toàn trang web.
 2. Sao chép và dán thẻ toàn trang web ngay sau thẻ <head> mở trên mỗi trang mà bạn muốn đo lường.

Tìm Mã theo dõi và thẻ toàn trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Chọn tài khoản từ menu trong cột TÀI KHOẢN.
 4. Chọn thuộc tính từ trình đơn trong cột THUỘC TÍNH.
 5. Trong THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi.

  Bạn có thể tìm Mã theo dõi ở đầu trang.

  Thẻ toàn trang web nằm ở gần cuối trang trong hộp văn bản của mục Theo dõi trang web > Thẻ toàn trang web (gtrag.js)

Thẻ toàn trang web

Thẻ toàn trang web là một vài dòng mã mà bạn cần dán vào mỗi trang mà bạn muốn đo lường:

<!-- Thẻ trang web (gtag.js) – Google Analytics -->

... (một vài dòng mã) ...

</script>

Cách thêm thẻ toàn trang web vào trang web:

 1. Sao chép toàn bộ nội dung của hộp văn bản.
 2. Dán nội dung này ngay sau thẻ <head> trên mỗi trang của trang web.

Thiết lập tính năng thu thập dữ liệu dựa trên loại trang web

Phương thức thu thập dữ liệu này trong Analytics thay đổi tùy theo loại trang web mà bạn sử dụng:

Trang web tĩnh

Trang web tĩnh là trang web không tạo ra HTML bằng một giao diện hoặc ngôn ngữ lập trình như Python hoặc PHP. Để thu thập dữ liệu, bạn cần sao chép và dán thẻ toàn trang web vào mã nguồn trên mọi trang mà bạn muốn đo lường.

 1. Tìm thẻ toàn trang web cho thuộc tính và sao chép mã chính xác mà không cần chỉnh sửa.
 2. Dán mã (dán toàn bộ, không chỉnh sửa) trước thẻ </head> đóng trên mọi trang mà bạn muốn đo lường.

Tìm hiểu thêm về cách thu thập và gửi dữ liệu từ các trang web đến nhiều thuộc tính Analytics.

Trang web động

Trang web động tạo ra HTML bằng một giao diện hoặc ngôn ngữ lập trình như Python, PHP hay các ngôn ngữ khác. Để thu thập dữ liệu, hãy đưa thẻ toàn trang web vào mã nguồn của mọi trang web mà bạn muốn đo lường. Bạn có thể sử dụng một tệp "include" thông thường hoặc mẫu để tự động đưa thẻ toàn trang web vào mọi trang web.

 1. Tìm thẻ toàn trang web cho thuộc tính và sao chép mã chính xác mà không cần chỉnh sửa.
 2. Dán thẻ toàn trang web vào tệp "include" riêng.
 3. Liên kết tệp "include" trong tiêu đề trang để đoạn mã này xuất hiện trước thẻ </head> đóng trên mọi trang web mà bạn muốn đo lường.

Nếu bạn đang sử dụng PHP:

 1. Tìm thẻ toàn trang web cho thuộc tính và sao chép mã chính xác mà không cần chỉnh sửa.
 2. Dán thẻ toàn trang web vào tệp "analyticstracking.php".
 3. Đưa tệp "analyticstracking.php" vào mỗi trang mẫu PHP.
 4. Đối với mỗi trang mẫu, hãy thêm mã này ngay sau thẻ mở <body> :
  <?php include_once("analyticstracking.php") ?>

Xin lưu ý rằng bạn có thể cập nhật thẻ toàn trang web cho các trang web động bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để đạt hiệu quả cao hơn.

Dịch vụ lưu trữ web (bạn không kiểm soát mã trang)

Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc nền tảng lưu trữ (ví dụ: Wordpress, GoDaddy, Wix, Weebly) đơn giản hóa việc cài đặt thẻ toàn trang web bằng cách cung cấp trình bổ trợ để tự động cài đặt Analytics trên các trang web của bạn.

Sau đây là hướng dẫn triển khai Analytics cho một số nhà cung cấp phổ biến:

Xin lưu ý rằng khi sử dụng trình bổ trợ để thu thập dữ liệu, có thể bạn sẽ không có tùy chọn thêm thông tin cài đặt cấu hình để tùy chỉnh dữ liệu mà bạn muốn đo lường. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt cho việc đo lường dữ liệu, thì hãy xem xét cách bắt đầu với Analytics.

Trang web sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là một công cụ miễn phí, giúp bạn thêm và quản lý nhiều thẻ theo dõi trang web cũng như thẻ phân tích. Nếu muốn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để cài đặt thẻ toàn trang web, thì bạn cần đọc Hướng dẫn cài đặt và thiết lập Trình quản lý thẻ của Google.

Xác minh rằng thẻ toàn trang web đang hoạt động

Để xác minh rằng thẻ đang hoạt động, hãy truy cập vào trang web của bạn, sau đó kiểm tra Báo cáo theo thời gian thực trong Analytics để xác minh rằng lượt truy cập đó đã được ghi lại.

Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ Google để xác định xem liệu thẻ có được triển khai đúng cách hay không.

Tải tiện ích Hỗ trợ thẻ xuống | Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ

Hướng dẫn về gtag.js dành cho nhà phát triển

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố