Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Hướng dẫn trong bài viết trợ giúp này có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi gần đây trong giao diện người dùng Analytics. Xem bài đăng trên blog này để biết chi tiết. Trung tâm trợ giúp sẽ sớm được cập nhật.

Thiết lập theo dõi Analytics

Tìm ID theo dõi hoặc đoạn mã theo dõi của bạn

Để thiết lập theo dõi Google Analytics, bạn thường cần có ID theo dõi Analytics hoặc toàn bộ đoạn mã theo dõi Javascript. Điều này tương ứng với thuộc tính Analytics. Để tìm ID theo dõi và đoạn mã:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Chọn tab Quản trị.
 3. Chọn tài khoản từ menu thả xuống trong cột TÀI KHOẢN.
 4. Chọn thuộc tính từ menu thả xuống trong cột THUỘC TÍNH.
 5. Trong THUỘC TÍNH, nhấp vào Theo dõi thông tin > Mã theo dõi.

Chọn cách thiết lập theo dõi

Có một vài cách để thu thập dữ liệu trong Analytics, tùy thuộc vào việc bạn muốn theo dõi trang web, ứng dụng hay thiết bị được kết nối Internet khác. Chọn phương pháp cài đặt tốt nhất cho thứ bạn muốn theo dõi.

 • Trang web tĩnh

  Trang web tĩnh

  Trang web tĩnh là trang web mà HTML trang KHÔNG được tạo bằng giao diện hoặc ngôn ngữ lập trình như Python, Ruby, PHP, v.v. Để thu thập dữ liệu, bạn phải sao chép và dán mã theo dõi Analytics vào mã nguồn trên mọi trang web bạn muốn theo dõi.

  1. Sau khi bạn có đoạn mã theo dõi Javascript cho thuộc tính của mình, hãy sao chép đúng đoạn mã mà không cần chỉnh sửa.
  2. Dán đoạn mã theo dõi (hoàn toàn không bị thay đổi) trước khi đóng thẻ </head> trên mỗi trang web trên trang web mà bạn muốn theo dõi.

  Nếu bạn muốn thu thập dữ liệu từ các trang web đến nhiều thuộc tính cùng một lúc, hãy tìm hiểu cách theo dõi trang bằng cách sử dụng nhiều tài khoản hoặc thuộc tính.

 • Trang web động

  Trang web động

  Trang web động là trang web mà HTML trang được tạo bằng ngôn ngữ lập trình như Python, Ruby, PHP, v.v. Để thu thập dữ liệu, bạn phải đưa mã theo dõi Analytics vào mã nguồn trên mọi trang web bạn muốn theo dõi. Bạn có thể sử dụng một tệp nối hoặc mẫu phổ biến để tự động đẩy mã theo dõi vào mọi trang.

  1. Sau khi bạn có đoạn mã theo dõi Javascript cho thuộc tính của mình, hãy sao chép đúng đoạn mã mà không cần chỉnh sửa.
  2. Dán đoạn mã theo dõi của bạn vào tệp nối riêng rồi đưa đoạn mã đó vào tiêu đề trang để đoạn mã xuất hiện trước thẻ </head> đóng trên mỗi trang web trên trang web mà bạn muốn theo dõi.

  Sử dụng PHP?

  Sao chép đoạn mã theo dõi Javascript và thêm đoạn mã đó vào tệp có tên là analyticstracking.php. Sau đó bao gồm tệp analyticstracking.php trên mỗi trang mẫu PHP. Đối với mỗi trang mẫu, ngay sau thẻ <body>mở, hãy thêm mã sau:

  <?php include_once("analyticstracking.php") ?>

  Lưu ý rằng bạn có thể cập nhật mã theo dõi cho các trang web động có hiệu quả hơn bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google.

 • Dịch vụ lưu trữ trên web (bạn không quản lý mã nguồn)

  Dịch vụ lưu trữ trên web (bạn không quản lý mã nguồn)

  Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các nền tảng lưu trữ (chẳng hạn như Wordpress, GoDaddy, Wix, Weebly, v.v.) đơn giản hóa quá trình cài đặt mã theo dõi Analytics bằng cách cung cấp các plugin tự động cài đặt mã theo dõi trên trang web của bạn. Hãy xem lại hướng dẫn của nền tảng để thêm ID theo dõi Analytics của bạn.

  Dưới đây là một số hướng dẫn triển khai Analytics cho một vài nhà cung cấp phổ biến:

  Lưu ý rằng khi sử dụng plugin để thu thập dữ liệu, bạn có thể có tùy chọn thêm cài đặt cấu hình để tùy chỉnh dữ liệu bạn muốn theo dõi. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt đối với việc theo dõi dữ liệu, hãy xem xét cách bắt đầu với Analytics.

 • Trang web sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

  Trang web sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

  Trình quản lý thẻ của Google là công cụ miễn phí giúp thêm và quản lý nhiều thẻ theo dõi trang web và phân tích. Để sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để cài đặt mã theo dõi Analystics, hãy truy cập bài viết cài đặt và thiết lập Trình quản lý thẻ của Google.

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động

  Ứng dụng dành cho thiết bị di động

  Đọc Analytics cho ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 • Thiết bị được kết nối Internet

  Thiết bị được kết nối Internet

  Để thu thập dữ liệu từ thiết bị được kết nối Internet, chẳng hạn như hệ thống điểm bán lẻ trực tuyến, bảng điều khiển trò chơi điện tử, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng hoặc nền tảng khác, bạn phải sử dụng Analytics Measurement Protocol.

Xác minh mã theo dõi đang hoạt động

Sau khi bạn đã cài đặt thành công theo dõi Analytics, có thể mất tối đa 24 giờ để các dữ liệu như thông tin giới thiệu dữ liệu truy cập, đặc điểm của người dùng và thông tin duyệt web xuất hiện trong báo cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thiết lập mã theo dõi web của mình ngay lập tức.

Đọc tài nguyên nâng cao để biết thêm chi tiết

Trang web Google Developers là tài nguyên tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của đoạn mã theo dõi.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?