Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Help us improve Analytics Education. Tell us how you like to learn!

Thiết lập theo dõi Analytics

Tìm ID theo dõi và đoạn mã theo dõi của bạn

Khi bạn tạo thuộc tính Analytics, Analytics sẽ tạo ID theo dõi và đoạn mã theo dõi JavaScript riêng cho thuộc tính đó. Để thiết lập theo dõi (thu thập dữ liệu) cho thuộc tính đó, bạn thường sẽ cần ID theo dõi hoặc đoạn mã theo dõi. Ví dụ: một số dịch vụ lưu trữ web chỉ yêu cầu ID theo dõi và trong các trường hợp khác, bạn cần phải thêm toàn bộ đoạn mã vào mỗi trang web mà bạn muốn theo dõi.

Để tìm ID theo dõi và đoạn mã:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Chọn tài khoản từ menu trong cột TÀI KHOẢN.
 4. Chọn thuộc tính từ menu trong cột THUỘC TÍNH.
 5. Trong THUỘC TÍNH, nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi.
  • ID theo dõi của bạn được hiển thị ở đầu trang.
  • Thông tin về theo dõi ứng dụng được hiển thị trong Theo dõi ứng dụng dành cho thiết bị di động - Sử dụng SDK.
  • Đoạn mã theo dõi cho trang web của bạn được hiển thị trong Theo dõi trang web.
Bạn cần thêm mã theo dõi vào từng trang hoặc từng màn hình mà bạn muốn thu thập dữ liệu.

Tìm cài đặt cho loại thuộc tính mà bạn đang theo dõi

Có một số cách để thu thập dữ liệu từ các thuộc tính trực tuyến trong Analytics, tùy thuộc vào bạn muốn theo dõi trang web, ứng dụng hay một số loại thiết bị được kết nối Internet. Các phương pháp bên dưới giải thích cách thiết lập mã theo dõi cho các loại thuộc tính khác nhau.

 • Trang web tĩnh

  Trang web tĩnh dựa trên HTML không thay đổi động và KHÔNG được tạo bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình như Python, Ruby hoặc PHP.

  1. Tìm đoạn mã theo dõi Javascript cho thuộc tính của bạn và sau đó sao chép toàn bộ đoạn mã. Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho đoạn mã.
  2. Dán toàn bộ đoạn mã vào HTML trên các trang web của bạn, ngay trước thẻ đóng </head>.

  Nếu bạn muốn gửi dữ liệu từ một trang duy nhất đến nhiều thuộc tính, bạn có thể theo dõi trang bằng cách sử dụng nhiều tài khoản hoặc nhiều thuộc tính trong một tài khoản duy nhất.

 • Trang web động

  Trang web động là trang web mà HTML được tạo bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình như Python, Ruby hoặc PHP. Bạn có thể sử dụng câu lệnh hoặc mẫu include để đẩy mã theo dõi động vào mỗi trang.

  1. Tìm đoạn mã theo dõi Javascript cho thuộc tính của bạn và sau đó sao chép toàn bộ đoạn mã. Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho đoạn mã.
  2. Dán toàn bộ đoạn mã vào tệp include riêng, sau đó thêm câu lệnh include vào tiêu đề trang của bạn để đoạn mã xuất hiện trước thẻ đóng </head>.

  Bạn sử dụng PHP?

  Sao chép đoạn mã theo dõi Javascript và thêm đoạn mã đó vào tệp có tên là analyticstracking.php. Sau đó bao gồm tệp analyticstracking.php trên từng trang mẫu PHP. Đối với từng trang mẫu, hãy thêm mã sau ngay sau thẻ mở <body>:

  <?php include_once("analyticstracking.php") ?>

  Lưu ý rằng bạn có thể cập nhật mã theo dõi cho các trang web động hiệu quả hơn bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google.

 • Dịch vụ lưu trữ web (bạn không quản lý mã nguồn)

  Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các nền tảng lưu trữ (chẳng hạn như Wordpress, GoDaddy, Wix, Weebly, v.v.) đơn giản hóa quá trình cài đặt mã theo dõi Analytics bằng cách cung cấp các plugin tự động cài đặt mã theo dõi trên trang web của bạn. Xem lại hướng dẫn của nền tảng để thêm ID theo dõi Analytics của bạn.

  Dưới đây là hướng dẫn triển khai Analytics cho một số nhà cung cấp phổ biến:

  Khi sử dụng plugin để thu thập dữ liệu, bạn có thể không có tùy chọn thêm các cài đặt cấu hình để tuỳ chỉnh dữ liệu mà bạn muốn theo dõi. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt cho dữ liệu theo dõi, hãy xem xét cách bắt đầu với Analytics.

 • Trang web sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

  Trình quản lý thẻ của Google là công cụ miễn phí mà bạn có thể sử dụng để quản lý nhiều thẻ theo dõi trang web và phân tích. Để sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để cài đặt mã theo dõi Analytics của bạn, hãy đọc bài viết về thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ của Google.

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động
 • Thiết bị được kết nối Internet hoặc hệ thống CRM

  Để thu thập dữ liệu từ thiết bị được kết nối Internet như hệ thống điểm bán hàng trực tuyến hoặc bảng điều khiển trò chơi video hoặc từ hệ thống CRM hay nền tảng khác, bạn cần sử dụng Measurement Protocol của Analytics.

Xác minh rằng mã theo dõi của bạn đang hoạt động

Khi bạn đã cài đặt thành công mã theo dõi Analytics, có thể mất đến 24 giờ để dữ liệu như thông tin giới thiệu lưu lượng truy cập, đặc điểm của người dùng và thông tin duyệt web xuất hiện trong báo cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thiết lập theo dõi web ngay lập tức.

Trang web Google Developers là tài nguyên tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cách đoạn mã theo dõi hoạt động.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?