Thiết lập thẻ Analytics

Nội dung trong bài viết này:

Hướng dẫn cơ bản

  1. Nếu bạn chưa tạo thuộc tính, hãy tạo một thuộc tính trong Google Analytics. Tạo một thuộc tính Analytics cho mỗi trang web bạn muốn thu thập dữ liệu. Việc tạo thuộc tính sẽ tạo ID Google Analytics mà bạn sẽ sử dụng trong tệp cài đặt gtag.js của mình.
  2. Tìm ID Google Analytics của bạn, như được mô tả bên dưới. Bạn sẽ sử dụng ID Google Analytics này trong thông tin thiết lập của mình.
  3. Sao chép và dán thẻ trang web toàn cầu vào mỗi trang web bạn muốn đo lường. Hãy thêm thẻ ngay sau khi thẻ mở <head> trên mỗi trang.

Tìm ID Google Analytics

Để tìm ID Google Analytics, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Nhấp vào Quản trị.
  3. Chọn tài khoản từ menu trong cột TÀI KHOẢN.
  4. Chọn thuộc tính từ menu trong cột THUỘC TÍNH.
  5. Trong THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi. ID Google Analytics của bạn sẽ hiển thị ở đầu trang.

Thẻ trang web toàn cầu

Thẻ trang web toàn cầu là các dòng mã lập trình mà bạn sẽ cần dán vào từng trang trên trang web của mình. Thẻ trang web toàn cầu tùy chỉnh của bạn xuất hiện trong hộp văn bản dưới tiêu đề "Thẻ trang web toàn cầu (gtag.js)".

  1. Sao chép toàn bộ nội dung của hộp văn bản.
  2. Dán nội dung này ngay sau thẻ <head> trên mỗi trang của trang web. 

<!-- Thẻ trang web toàn cầu (gtag.js) - Google Analytics -->


... (các dòng mã lập trình tùy chỉnh xuất hiện ở đây)


</script>

Xác minh rằng thẻ đang hoạt động

Để xác minh thẻ đang hoạt động, hãy truy cập trang web của bạn và kiểm tra xem lượt truy cập của bạn có được đăng ký trong báo cáo Thời gian thực không.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về gtag.js

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?