Ställa in Analytics-spårning med gtag.js

gtag.js är webbtaggningsbiblioteket som fungerar för Googles produkter för webbplatsmätning, konverteringsspårning och remarketing. Du får bättre kontroll och implementeringen blir enklare. Om du använder gtag.js kan du dra nytta av de senaste dynamiska funktionerna och integreringarna så fort de blir tillgängliga.

Innehåll i artikeln:

Anvisningar

  1. Om du inte redan har gjort det skapar du en egendom i Google Analytics. Skapa en Analytics-egendom för varje webbplats du vill spåra. När du skapar en egendom genereras ett spårnings-id som du använder i spårningskodavsnittet för gtag.js.
  2. Hitta ditt spårnings-id med hjälp av anvisningarna nedan. Du använder detta spårnings-id i spårningskodavsnittet.
  3. Kopiera och klistra in spårningskodavsnittet för gtag.js på alla webbsidor du vill spåra. Lägg till spårningskodavsnittet direkt efter den inledande <head>-taggen på varje sida.

Hitta ditt spårnings-id

Så hittar du ditt spårnings-id:

  1. Logga in på ditt Analytics-konto.
  2. Klicka på Administratör.
  3. Välj ett konto på menyn i kolumnen KONTO.
  4. Välj en egendom på menyn i kolumnen EGENDOM.
  5. Klicka på Spårningsinformation > Spårningskod under EGENDOM. Ditt spårnings-id visas högst upp på sidan.

Spårningskodavsnitt

Klistra in följande kodavsnitt strax efter <head>-taggen på varje sida på din webbplats. Byt ut GA_TRACKING_ID mot ditt eget Google Analytics spårnings-id:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Verifiera att spårningskoden fungerar

Om du vill verifiera att spårningskoden fungerar går du till webbplatsen och kontrollerar att ditt besök registreras i realtidsrapporterna.

Utvecklarhandbok gtag.js

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?