Kom igång med Analytics

Tre steg för att registrera dig och göra inställningar.

Steg 1: Registrera dig för ett konto.

Registrera dig för ett nytt konto genom att besöka webbplatsen för Google Analytics . Klicka på knappen Kom igång med Google Analytics och följ instruktionerna på skärmen.

Steg 2: Ställ in kontoegenskaper.

Google Analytics är anpassningsbart och har stöd för olika kontokonfigurationer, men inställningarna påverkar hur informationen visas i rapporterna. Du kan få hjälp att planera konfigurationen genom att läsa artiklarna i vår översikt över konton, användare, egenskaper och dataurval .

Om du ställer in Google Analytics för att spåra en app bör du läsa våra bästa metoder för att ställa in spårning i mobilappar .

Steg 3: Ställ in spårningskoden.

Infoga spårnings-id från Analytics samt spårningskoden på webbplatsen eller i appen för att samla in och skicka användningsdata till ditt Analytics-konto. Du kan spåra flera egendomar i samma konto, men varje egendom måste konfigureras separat. Följ processen för att ställa in webbspårning eller för att ställa in spårning av mobilappar .

När inställningarna är klara kan du gå tillbaka till Hjälpcenter och läsa mer om hur du hanterar kontot, använder rapporterna och länkar Google Analytics till AdWords.

Om du länkar Google Analytics till ditt AdWords-konto spåras automatiskt beteendet hos användarna som kommer från dina annonser. Informationen kan hjälpa dig att bedöma avkastningen på din investering i en AdWords-budget och att fatta välgrundade beslut om ändringar i ditt AdWords-konto.