API của Analytics

Analytics có sẵn ba API cho tất cả người dùng:

  • API thu thập—tùy chỉnh mã theo dõi để đi xa hơn theo dõi chuẩn. Thu thập dữ liệu về các lần mua hàng cho trang web của bạn, nhận báo cáo về hai tên miền phụ trong một chế độ xem, thiết lập định nghĩa kiểu khách truy cập của riêng bạn và nhiều thao tác khác.
  • API quản lý—sử dụng API quản lý Analytics để truy cập hiệu quả vào tài khoản Analytics và dữ liệu chế độ xem dưới dạng nguồn cấp API dữ liệu của Google. Với API quản lý, bạn có thể truy lục hiệu quả tập hợp các chế độ xem cụ thể cho người dùng. Hoặc, bạn có thể truy lục dữ liệu biểu thị mục tiêu được kết hợp với một chế độ xem cụ thể. Cuối cùng, tích hợp việc sử dụng API quản lý với API xuất của bạn để chỉ nhận dữ liệu báo cáo mà bạn cần.
  • API xuất dữ liệu—tạo ứng dụng bằng cách sử dụng dữ liệu Analytics đã có sẵn trong tài khoản Analytics. Ứng dụng có thể sử dụng API để yêu cầu dữ liệu cấp báo cáo từ chế độ xem Analytics hiện tại (nếu được ủy quyền để truy cập vào chế độ xem đó) và truy lục báo cáo dữ liệu được tùy chỉnh cho chế độ xem đã chọn.

Do việc sử dụng API của Analytics yêu cầu bí quyết kỹ thuật, nên chúng tôi giữ lại tất cả các tài liệu tham khảo kỹ thuật trên Google Code Analytics dành cho nhà phát triển.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false
false