Interfejsy API Analytics

Usługa Analytics udostępnia wszystkim użytkownikom trzy interfejsy API:

  • Interfejs API gromadzenia danych umożliwia dostosowywanie kodu śledzenia w celu wyjścia poza schemat standardowego śledzenia. Pozwala on m.in. zbierać dane na temat zakupów dokonywanych w witrynie, otrzymywać raporty dotyczące dwóch subdomen w jednym widoku i ustalać własne definicje typów użytkowników.
  • Interfejs API zarządzania służy do efektywnego dostępu do danych konta i widoku Analytics za pośrednictwem kanałów interfejsu API danych Google. Za pomocą interfejsu API zarządzania można efektywnie pobierać określone zestawy widoków dla danego użytkownika. Można też pobierać dane wyznaczania celów związane z określonym widokiem. Interfejs API zarządzania można też integrować z interfejsem API eksportu w celu uzyskania niezbędnych danych z raportów.
  • Interfejs API eksportu danych pozwala tworzyć aplikacje z użyciem danych Analytics dostępnych już na koncie Analytics. Aplikacje mogą korzystać z interfejsu API, by żądać danych z raportów pochodzących z istniejącego już widoku Analytics (w przypadku posiadania uprawnień dostępu do danych widoku) oraz odzyskiwać dostosowane do indywidualnych potrzeb raporty dla wybranego profilu.

Korzystanie z interfejsów API Analytics wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, dlatego wszystkie materiały informacyjne przechowujemy w witrynie Kod Analytics przeznaczonej dla programistów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?