Analytics API

Visiem lietotājiem ir pieejamas trīs Analytics API.

  • Apkopošanas API — pielāgojiet izsekošanas kodu, lai veiktu ne tikai standarta izsekošanu. Apkopojiet datus par vietnē veiktajiem pirkumiem, saņemiet pārskatus par diviem apakšdomēniem vienā rekvizītu skatā, iestatiet savas apmeklētāju veidu definīcijas un veiciet citas darbības.
  • Pārvaldības API — izmantojiet Analytics pārvaldības API, lai efektīvi piekļūtu Analytics konta un rekvizītu skata datiem Google datu API plūsmu formātā. Izmantojot pārvaldības API, varat efektīvi izgūt konkrētu rekvizītu skatu kopu noteiktam lietotājam. Varat arī izgūt mērķa veidošanās datus, kas saistīti ar konkrētu rekvizītu skatu. Visbeidzot, lietojiet kopā pārvaldības API un eksportēšanas API, lai saņemtu tikai tos pārskatu datus, kas jums nepieciešami.
  • Datu eksportēšanas API — veidojiet lietojumprogrammas, izmantojot Analytics datus, kas jau ir pieejami Analytics kontā. Lietojumprogrammās šī API var tikt izmantota, lai pieprasītu pārskata līmeņa datus no esoša Analytics rekvizītu skata (ja ir tiesības piekļūt rekvizītu skata datiem) un izgūtu atlasīta rekvizītu skata pielāgotu datu pārskatu.

Analytics API lietošanai ir nepieciešamas tehniskas zināšanas, tādēļ visi tehniskie uzziņu materiāli tiek glabāti izstrādātājiem paredzētā vietnē Google Code Analytics.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?