[GA4] Özel boyutlar ve metrikler

Rapor ve keşiflerdeki verilere kolayca erişebilmek için etkinlik parametrelerinden ve kullanıcı özelliklerinden boyut ve metrikler oluşturun

Özel boyutlar ve metrikler, kullanıcılarınız ve bu kullanıcıların siteniz veya uygulamanızla nasıl etkileşimde bulundukları hakkında raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Bunlar, analiz etmek istediğiniz veriler önceden tanımlanmış boyutlar ve metrikler aracılığıyla kullanılamadığında yararlıdır.

Özel boyutlar ve metrikler, web siteniz veya uygulamanızdaki özel etkinlik parametreleri ve kullanıcı özellikleri kullanılarak oluşturulur. Özel boyutları ve metrikleri oluşturmak için, yalnızca sitenizden veya uygulamanızdan gönderilen ve Google Analytics tarafından toplanan etkinlik parametreleri ile kullanıcı özellikleri kullanılabilir.

Google Analytics'teki Özel Boyutlar ve Metrikler

Özel boyut ve metrik türleri

Aşağıdaki özel boyut ve metrik türlerini ayarlayabilirsiniz. Seçmeniz gereken tür, analiz etmek istediğiniz verilerin türüne bağlıdır. Standart ve premium mülkler için oluşturabileceğiniz özel boyut ve metrik sayısının sınırları da tabloya dahil edilmiştir.

Tür Ayrıntılar İşleyiş şekli Standart mülk sınırları Analytics 360 mülk sınırları

Kullanıcı kapsamlı özel boyutlar

Web siteniz veya uygulamanızdaki kullanıcılarla ilgili bir özelliği analiz edin.

Özel bir kullanıcı özelliğine göre tanımlanır.

25

100

Etkinlik kapsamlı özel boyutlar

Bir etkinlikle ilgili özelliği (ör. etkinliğin değeri veya istenen işlemin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı) analiz edin.

Özel bir etkinlik parametresine göre tanımlanır.

50

125

Öğe kapsamlı özel boyutlar

Online mağazanızda satılan ürün veya hizmetlerle ilgili bir özelliği analiz edin. Örneğin, bir ürünün rengini, boyutunu, puanını veya durumunu analiz edebilirsiniz.

Bir items dizisindeki özel etkinlik parametresine göre tanımlanır.

10

25

Özel metrikler

Bir etkinlik parametresinden veri noktalarını analiz edin. Örneğin, bir etkinlik parametresinden belirli bir işlemin değerini analiz edebilirsiniz.

Özel bir etkinlik parametresine göre tanımlanır.

50

125

Kota bilgilerini görme

Oluşturduğunuz özel boyut ve metriklerin sayısını görmek için:

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Sağ üstte, Kota bilgileri'ni tıklayın.

En iyi uygulamalar

Özel boyut ve metrikler oluşturmadan önce mümkünse önceden tanımlanmış boyutları ve metrikleri kullanın.

Standart bir mülkünüz varsa gerekli olmayan, yüksek kardinaliteli özel boyutlar oluşturmayın. Yüksek kardinaliteli boyutlar raporlarınızı ve keşiflerinizi olumsuz yönde etkileyebilir ve verilerin (diğer) satırında toplanmasına neden olabilir.

Örnek

Aşağıda, izin verilmeyen veya kaçınılması gereken yüksek kardinaliteli boyutlara örnekler verilmiştir:

 • Kullanıcı başına benzersiz kimlik için özel boyutlar kullanma. Bunun yerine User-ID özelliğini kullanın.
  • Bir kullanıcı kimliği için özel boyut oluşturmadan kullanım alanlarınızı nasıl karşılayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Oturum başına benzersiz kimlikler (ör. oturum kimliği) göndermek için özel boyutlar kullanma
 • Bir zaman damgasını özel boyut olarak gönderme

Son olarak, önceden tanımlanmış bir boyut olan parametreler (ör. sayfa ve ekran boyutları veya işlem kimliği) için özel boyut kaydettirmek en iyi uygulama değildir. Bu işlem kardinaliteyi etkilemez ancak özel boyut kotanızdan birini kullanır.

Özel boyut veya metrik oluşturma

Özel boyutlar ile metrikleri oluşturmak ve düzenlemek için Düzenleyici veya Yönetici olmanız gerekir.

Kullanıcı kapsamlı özel boyut oluşturma

Kullanıcı kapsamlı özel boyut oluşturma

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyutlar sekmesinde Özel boyut oluştur'u tıklayın.
 3. Boyut adı alanına yeni boyut için benzersiz bir ad girin. Adda kısa çizgi kullanamazsınız ancak bunun yerine alt çizgi ve boşluk kullanabilirsiniz.
 4. Kapsam bölümünde Kullanıcı'yı seçin.
 5. Kullanıcı özelliği alanına kullanıcı özelliğinin adını girin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Özel boyutlar için ilk 48 saatte (not set) değeri gösterilir.

Örnek
 
Her kullanıcının mesleğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler sunan profession adlı bir kullanıcı özelliğini yapılandırdınız. Farklı meslekleri analiz etmek için aşağıdaki yapılandırmayı kullanabilirsiniz:
 
 • Boyut adı: Meslek
 • Kapsam: Kullanıcı
 • Açıklama: Kullanıcının mesleği
 • Öğe parametresi: profession

Kullanıcı kapsamlı özel boyutları düzenleme

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyutlar sekmesinde, ilgili boyutun yanındaki Diğer > Düzenle'yi tıklayın.
 3. Boyut adını veya açıklamasını değiştirin.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Etkinlik kapsamlı özel boyut oluşturma

Etkinlik kapsamlı özel boyut oluşturma

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyutlar sekmesinde Özel boyut oluştur'u tıklayın.
 3. Boyut adı alanına yeni boyut için benzersiz bir ad girin. Adda kısa çizgi kullanamazsınız ancak bunun yerine alt çizgi ve boşluk kullanabilirsiniz.
 4. Kapsam bölümünde Etkinlik'i seçin.
 5. Etkinlik parametresi bölümünde, etkinlik parametresinin adını girin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Özel boyutlar için ilk 48 saatte (not set) değeri gösterilir.

Örnek
 
add_payment_info etkinliği için önerilen payment_type parametresini yapılandırdınız. Farklı ödeme türlerini analiz etmek için aşağıdaki yapılandırmayı kullanabilirsiniz:
 
 • Boyut adı: Ödeme türü
 • Kapsam: Etkinlik
 • Açıklama: Seçilen ödeme yöntemi
 • Öğe parametresi: payment_type

Etkinlik kapsamlı özel boyutları düzenleme

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyutlar sekmesinde, ilgili boyutun yanındaki Diğer > Düzenle'yi tıklayın.
 3. Boyut adını veya açıklamasını değiştirin.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Öğe kapsamlı özel boyut oluşturma

Sitenizi veya uygulamanızı yeniden etiketlemeniz gerekmeden daha geniş bir parametre havuzundan seçim yapma esnekliğine sahip olmanız için 27 adede kadar öğe kapsamlı özel parametre gönderebilirsiniz. Bu parametrelerle aşağıdaki sayılarda özel parametreyi yapılandırabilirsiniz:

 • Standart mülkler için öğe kapsamlı 10 özel parametre
 • Analytics 360 mülkleri için öğe kapsamlı 25 özel parametre

Öğe kapsamlı özel boyut oluşturma

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyutlar sekmesinde Özel boyut oluştur'u tıklayın.
 3. Boyut adı alanına yeni boyut için benzersiz bir ad girin. Adda kısa çizgi kullanamazsınız ancak bunun yerine alt çizgi ve boşluk kullanabilirsiniz.
 4. Kapsam bölümünde Öğe'yi seçin.
 5. Öğe parametresi alanına öğe kapsamlı etkinlik parametresinin adını girin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Özel boyutlar için ilk 48 saatte (not set) değeri gösterilir.

Örnek
 
add_to_cart etkinliği için önerilen etkinlik parametrelerine ek olarak, add_to_cart etkinliğinde bir gömleği tanımlamak için color etkinlik parametresini eklediniz. color etkinlik parametresini analiz etmek için aşağıdaki yapılandırmayı kullanabilirsiniz:
 
 • Boyut adı: Renk
 • Kapsam: Öğe
 • Açıklama: Bir öğenin rengi
 • Öğe parametresi: color

Öğe kapsamlı özel boyutları düzenleme

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyutlar sekmesinde, ilgili boyutun yanındaki Diğer > Düzenle'yi tıklayın.
 3. Boyut adını veya açıklamasını değiştirin.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Özel metrik oluşturma

Özel metrik oluşturma

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel metrikler sekmesinde Özel metrik oluştur'u tıklayın.
 3. Metrik adı alanına yeni metrik için benzersiz bir ad girin. Adda kısa çizgi kullanamazsınız ancak bunun yerine alt çizgi ve boşluk kullanabilirsiniz.
 4. Etkinlik özelliği alanına etkinlik parametresinin adını girin.
 5. Ölçü birimi altında bir ölçü birimi seçin.
  Ölçü birimi Ayrıntılar
  Para birimi

  Para birimi'ni seçtiğinizde Veri türü altında, özel metriğin maliyet ve/veya gelir metriği olup olmadığını da belirtmeniz gerekir.

  Özel metriği maliyet ve/veya gelir metriği olarak tanımladığınızda, maliyet ve/veya gelir metriklerine olan erişimi kısıtlayan kullanıcı rollerini yapılandırırken bu metriğe erişimi de kısıtlayabilirsiniz.

  Mesafe (fit, mil, metre, kilometre) Bu seçenekler, farklı ölçü birimlerine sahip mesafeleri karşılaştırmanıza olanak tanır. Örneğin, metre cinsinden bir metriği kilometre cinsinden bir metrikle karşılaştırabilirsiniz.
  Süre (milisaniye, saniye, dakika, saat) Bu seçenekler, farklı ölçü birimlerine sahip zamanları karşılaştırmanıza olanak tanır. Örneğin, saniye cinsinden bir metriği dakika cinsinden bir metrikle karşılaştırabilirsiniz.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Özel boyutlar için ilk 48 saatte (not set) değeri gösterilir.

Örnek
 
level_end etkinliği için önerilen etkinlik parametrelerine ek olarak, bir seviyeyi tamamlayan kullanıcının kazandığı puanları sayan bir value etkinlik parametresi eklediniz. value etkinlik parametresini analiz etmek için aşağıdaki yapılandırmayı kullanabilirsiniz:
 
 • Boyut adı: Seviye sonrası kazanılan puan
 • Açıklama: Bir seviyenin sonunda ulaşılan puan sayısı
 • Etkinlik parametresi: value
 • Ölçü birimi: Standart

Özel metrikleri düzenleme

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyutlar sekmesinde, ilgili metriğin yanındaki Diğer > Düzenle'yi tıklayın.
 3. Metrik adını veya açıklamasını değiştirin.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Özel boyutları ve metrikleri analiz etme

Belirli özel boyutlar, demografik grup bilgileriyle birleştirildiğinde raporlarınızda kullanılamaz. Demografik grup verilerine sahip olan özel boyutlar istediğinizde, eşik veya uyumsuzluk kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Kullanıcı kapsamlı özel boyutları analiz etme

Rapordaki boyutu analiz etme

Bir rapora kullanıcı kapsamlı özel boyut eklemek için:
 1. Sol tarafta Raporlar'ı tıklayın.
 2. Boyutu eklemek istediğiniz raporu açın.
 3. Sağ üst taraftaki Raporu özelleştir simgesini [Raporu özelleştirme] tıklayın. Raporu özelleştirme simgesini görmüyorsanız raporu özelleştirme izniniz yoktur.
 4. Rapor verileri'nde Boyutlar'ı tıklayın.
 5. Boyut ekle açılır menüsünü açın.
 6. Boyutun adını yazın veya sayfayı kaydırarak Özel bölümüne gidin.
 7. Boyutu yeniden sıralamak için raporda istediğiniz sıraya sürükleyin [Sürükleme göstergesi].
 8. Uygula'yı tıklayın.
 9. Kaydet > Değişiklikleri mevcut rapora kaydedin'i tıklayın.

Bir keşifteki boyutu analiz etme

Serbest biçimli keşiflere kullanıcı kapsamlı bir özel boyut eklemek için:
 1. Solda, Keşfet'i tıklayın.
 2. Serbest biçimli keşif oluşturun veya mevcut bir serbest biçimli keşfi açın.
 3. Soldaki Değişkenler sütununda, Boyutlar'ın yanındaki + simgesini tıklayın.
 4. En üstteki Özel sekmesini tıklayın.
 5. Kullanıcı kapsamlı özel boyutu seçin.
 6. İçe aktar'ı tıklayın.
 7. Boyutu Değişkenler sütunundan Ayarlar sütunundaki Satırlar'a veya Sütunlar'a sürükleyin.

Etkinlik kapsamlı özel boyutları analiz etme

Rapordaki boyutu analiz etme

Bir rapora etkinlik kapsamlı özel boyut eklemek için:
 1. Sol tarafta Raporlar'ı tıklayın.
 2. Boyutu eklemek istediğiniz raporu açın.
 3. Sağ üst taraftaki Raporu özelleştir simgesini [Raporu özelleştirme] tıklayın. Raporu özelleştirme simgesini görmüyorsanız raporu özelleştirme izniniz yoktur.
 4. Rapor verileri'nde Boyutlar'ı tıklayın.
 5. Boyut ekle açılır menüsünü açın.
 6. Boyutun adını yazın veya sayfayı kaydırarak Özel bölümüne gidin.
 7. Boyutu yeniden sıralamak için raporda istediğiniz sıraya sürükleyin [Sürükleme göstergesi].
 8. Uygula'yı tıklayın.
 9. Kaydet > Değişiklikleri mevcut rapora kaydedin'i tıklayın.

Bir keşifteki boyutu analiz etme

Serbest biçimli keşiflere etkinlik kapsamlı bir özel boyut eklemek için:
 1. Solda, Keşfet'i tıklayın.
 2. Serbest biçimli keşif oluşturun veya mevcut bir serbest biçimli keşfi açın.
 3. Soldaki Değişkenler sütununda, Boyutlar'ın yanındaki + simgesini tıklayın.
 4. En üstteki Özel sekmesini tıklayın.
 5. Etkinlik kapsamlı özel boyutu seçin.
 6. İçe aktar'ı tıklayın.
 7. Boyutu Değişkenler sütunundan Ayarlar sütunundaki Satırlar'a veya Sütunlar'a sürükleyin.

Öğe kapsamlı özel boyutları analiz etme

Standart raporlara öğe kapsamlı bir özel boyut ekleyemezsiniz.

Bir keşifteki boyutu analiz etme

Serbest biçimli keşiflere öğe kapsamlı bir özel boyut eklemek için:
 1. Solda, Keşfet'i tıklayın.
 2. Serbest biçimli keşif oluşturun veya mevcut bir serbest biçimli keşfi açın.
 3. Soldaki Değişkenler sütununda, Boyutlar'ın yanındaki + simgesini tıklayın.
 4. En üstteki Özel sekmesini tıklayın.
 5. Öğe kapsamlı özel boyutu seçin.
 6. İçe aktar'ı tıklayın.
 7. Boyutu Değişkenler sütunundan Ayarlar sütunundaki Satırlar'a veya Sütunlar'a sürükleyin.

Özel metrikleri analiz etme

Bir rapordaki metriği analiz etme

Bir rapora özel metrik eklemek için:
 1. Sol tarafta Raporlar'ı tıklayın.
 2. Metriği eklemek istediğiniz raporu açın.
 3. Sağ üst taraftaki Raporu özelleştir simgesini [Raporu özelleştirme] tıklayın. Raporu özelleştirme simgesini görmüyorsanız raporu özelleştirme izniniz yoktur.
 4. Rapor verileri bölümünde Metrikler'i tıklayın.
 5. Metrik ekle açılır menüsünü açın.
 6. Metriğin adını yazın veya sayfayı kaydırarak Özel bölümüne gidin.
 7. Metriği yeniden sıralamak için raporda istediğiniz sıraya sürükleyin [Sürükleme göstergesi].
 8. Uygula'yı tıklayın.
 9. Kaydet > Değişiklikleri mevcut rapora kaydedin'i tıklayın.

Bir keşifteki metriği analiz etme

Serbest biçimli keşiflere özel metrik eklemek için:
 1. Solda, Keşfet'i tıklayın.
 2. Serbest biçimli keşif oluşturun veya mevcut bir serbest biçimli keşfi açın.
 3. Soldaki Değişkenler sütununda, Metrikler'in yanındaki + simgesini tıklayın.
 4. En üstteki Özel sekmesini tıklayın.
 5. Özel metriği seçin.
 6. İçe aktar'ı tıklayın.
 7. Metriği Değişkenler sütunundan sürükleyip Ayarlar sütunundaki Değerler'e bırakın.

Özel parametre raporlaması desteğinin sonlandırılması

Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metriklerde parametreler, mülk genelindeki boyut ve metrikler için tanımlanır. Böylece, bir parametreye dayalı tek boyut veya metrik oluşturabilir ve dilediğiniz sayıda etkinlik hakkında bu parametreye dayalı rapor alabilirsiniz. Önceden özel parametre raporlamasında parametreler etkinlikler için ayrı ayrı tanımlanıyordu. Bu durumda, beş farklı etkinlik için aynı parametreyle ilgili rapor oluşturmak istediğinizde, 100 özel boyut ve metrik kotanızdan beşini kullanmanız gerekiyordu.

Özel parametre raporlamasının kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte Analytics, toplanan etkinlik kapsamlı geçmiş verileri korudu ve toplanan yeni veriler bu geçmiş verilerin kapsamını sorunsuz şekilde genişletti. Bir parametrenin birden fazla etkinlik için kaydedildiği durumlarda Analytics, bunlar arasında ayrım yapmak için mevcut anda atanmış bulunan etkinlik adını (ör. "özel_boyut_adı [etkinlik_adı]") içeren bir boyut/metrik adı atar.

En iyi uygulama olarak, birden fazla etkinliğe kaydedilmiş yinelenen özel boyutlar ve metrikler kaldırılarak kotanızın korunması sağlamalıdır.

Kullanıcı kapsamlı özel boyutlar sayesinde "slotları" düşünmenize gerek kalmaz. Kullanıcı özellikleri, kullanıcı kapsamlı özel boyut slotları için takma adlar haline gelir. Böylece geliştiriciler, her veri noktasını rastgele bir slot numarasıyla ilişkilendirmek zorunda kalmadan, anlamlı şekilde adlandırılmış veri noktalarını izlemeye odaklanabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
23982165335341893
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256