[GA4] Özel boyut ve metrikler oluşturma

Google Analytics, kullanıcılarınız ve etkinlikleri hakkında varsayılan olarak bazı bilgiler toplar ve bu bilgileri boyut ve metrikler aracılığıyla gösterir.

Analytics, işletmeniz için önemli olan verileri varsayılan olarak toplamadığında, web sitenize veya uygulamanıza verileri toplayan özel etkinlik parametreleri ve kullanıcı özellikleri ekleyebilirsiniz. Ardından, verileri Analytics'te görebilmek için özel boyut ve metriklere ekleyin.

En iyi uygulamalar

Özel boyut ve metrikleri oluşturmadan önce:

 • Analytics'in varsayılan olarak doldurduğu boyut ve metrikleri kullanın. Daha fazla bilgi
 • Standart bir Google Analytics 4 mülkünüz varsa yüksek kardinaliteli özel boyutlar oluşturmaktan kaçının. Bunlar günde 500'den fazla benzersiz değere sahip olan boyutlardır. Raporlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve verilerin (diğer) satırında toplanmasına neden olabilirler. Örneğin, Kullanıcı Kimliği gibi yüksek kardinaliteli bir boyut söz konusuysa (her bir ayrı kullanıcı için kimlik toplamak istediğinizde) User-ID özelliğini kullanın.

Kapsamları anlama

Şu kapsamlardan biriyle özel boyut oluşturabilirsiniz:

 • Etkinlik kapsamlı özel boyutlar, bir kullanıcının gerçekleştirdiği ve etkinlik parametrelerinden gelen işlemi tanımlar. Etkinlik kapsamlı özel boyutların değeri, kullanıcılar sitenizde/uygulamanızda farklı işlemler gerçekleştirdikçe değişebilir.
 • Kullanıcı kapsamlı özel boyutlar, işlem gerçekleştiren ve kullanıcı özelliklerinden gelen kişiyi tanımlar. Kullanıcı kapsamlı özel boyutların değeri, kullanıcılar web sitenizi veya uygulamanızı kullanırken nadiren değişir.

Özel metrikler için daima etkinlik kapsamını kullanmanız gerekir.

Sınırlar

Bu sınırlardan herhangi birine ulaşırsanız ve daha fazla özel boyut veya metrik oluşturmanız gerekirse kullanmadığınız boyutları/metrikleri arşivleyin:

Öğe Standart mülk sınırları 360 mülk sınırları
Etkinlik kapsamlı özel boyutlar 50 125
Kullanıcı kapsamlı özel boyutlar 25 100
Tüm özel metrikler 50 125

Oluşturduğunuz özel boyut ve metriklerin sayısını görmek için:

 1. Sol gezinme bölmesinde Yapılandır > Özel tanımlar'a gidin.
 2. Sağ üstteki Kota bilgileri'ni tıklayın.

Belirli özel boyutlar, demografik grup bilgileriyle birleştirildiğinde raporlarınızda kullanılamaz. Demografik grup verilerine sahip olan özel boyutlar istediğinizde eşik veya uyumsuzluk kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Özel boyut oluşturma

Özel boyut oluşturmak için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

 1. Sol gezinme bölmesinde Yapılandır > Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyut oluşturun'u tıklayın.
 3. Özel boyut için bir ad girin.
  Adda kısa çizgi kullanamazsınız. Ancak bunun yerine alt çizgi ve boşluk kullanabilirsiniz.
 4. Özel boyut için kapsam seçin. Daha fazla bilgi
 5. Özel boyutunuz için bir açıklama girin.
 6. Listeden bir etkinlik parametresi veya kullanıcı özelliği seçin ya da gelecekte toplayacağınız etkinlik parametresinin veya kullanıcı özelliğinin adını girin.
 7. Kaydet'i tıklayın.

Özel boyutlar için ilk 48 saatte (ayarlanmadı) değeri gösterilir.

Özel metrik oluşturma

Özel metrik oluşturmak için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

 1. Sol gezinme bölmesinde Yapılandır > Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel metrik oluşturun'u tıklayın.
 3. Özel metrik için bir ad girin.
  Adda kısa çizgi kullanamazsınız. Ancak bunun yerine alt çizgi ve boşluk kullanabilirsiniz.
 4. Özel boyutunuz için bir açıklama girin.
 5. Listeden bir etkinlik parametresi seçin veya gelecekte toplayacağınız etkinlik parametresinin adını girin.
 6. Açılır menüden bir ölçü birimi seçin.
  Ölçü birimi olarak Para Birimi'ni seçtiğinizde, özel metriği de Veri türü altında maliyet ve/veya gelir metriği olarak tanımlamanız gerekir. Özel metriği maliyet ve/veya gelir metriği olarak tanımladığınızda, maliyet ve/veya gelir metriklerine olan erişimi kısıtlayan kullanıcı rollerini yapılandırırken bu metriğe olan erişimi de kısıtlayabilirsiniz.
 7. Kaydet'i tıklayın.

Özel metriklerin verilerle doldurulması 24-48 saat sürebilir.

Özel boyut ve metrikleri düzenleme

Özel boyutları veya metrikleri düzenlemek için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

 1. Sol gezinme bölmesinde Yapılandır > Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Boyut veya metrik satırında Diğer > Düzenle'yi tıklayın.
 3. İstediğiniz değişiklikleri yapıp Kaydet'i tıklayın.

Özel boyutları veya metrikleri arşivleme

Kota sınırınıza ulaşırsanız daha fazla özel boyut ve metrik oluşturmak için kullanmadığınız özel boyutları veya metrikleri arşivleyebilirsiniz.

Bir özel boyutun veya metriğin arşivlenmesi, arşivlenen özel boyuta ya da metriğe dayalı tüm kitleleri, keşifleri veya segmentleri etkiler.

Bu değişiklik geri alınamaz ve ilgili veriler geri yüklenemez.

Özel boyutları veya metrikleri arşivlemek için:

 1. Sol gezinme bölmesinde Yapılandır > Özel tanımlar'ı tıklayın.
 2. Özel boyut veya metrik satırında Diğer > Arşivle'yi tıklayın.

Analytics'te, özel tanımı kullanan diğer varlıkların (ör. kitleler, keşifler) listesi gösterilir.

Kitleler

Bir kitlenin tanımında kullanılan özel boyutu veya metriği arşivlediğinizde bu kitle tanımı geçersiz hale gelir ve kitleye yeni kullanıcı eklenmez.

Kitlenin geçmiş verileri korunur ancak kitle geçersiz hale geldikten sonra yeni veri oluşturulmaz.

Geçersiz kitleleri diğer ürünlere (ör. Google Ads, Google Optimize) aktaramazsınız.

Kitleyi daha önce diğer ürünlere aktardıysanız kitle beklendiği gibi çalışmaya devam eder. Ancak kitleye yeni kullanıcı eklenmediğinden mevcut kullanıcıların üyelik süresi doldukça kullanıcı sayısı azalır ve en sonunda kitlede hiçbir kullanıcı kalmaz.

Bir kitle, arşivlenmiş özel boyut veya metrik içeriyorsa kitle listesindeki kitle adının yanında bir uyarı simgesi görürsünüz:

Kitle tanımını düzenlediğinizde kitlenin arşivlenmiş özel boyut veya metrik içerdiğini belirten bir mesaj görürsünüz:

Kitle koşullarını düzenleyemezsiniz. Kitlenin, arşivlenmiş özel boyut veya metrik içermeyen bir sürümünü oluşturmak için yepyeni bir kitle oluşturmanız gerekir.
Keşifler ve segmentler

Arşivlenmiş özel boyutları veya metrikleri içeren keşifler veya segmentler için Explorations'da, arşivlenen kitlelere benzer uyarı simgeleri görünür. Explorations'daki boyut ve metrik listelerinde, arşivlenmiş özel tanımlar da bir uyarı simgesiyle belirtilir.

Kitlelerde de olduğu gibi, arşivlenmiş özel tanımlar içeren keşifler ile segmentler geçersizdir ve yüklenmez.

Arşivlenmiş özel tanımı kaldırırsanız keşif veya segment yüklenir.

Arşivlenmiş özel tanımlar, boyut ve metrik listelerinde uyarıyla birlikte gösterilir ancak keşiflere veya segmentlere eklenemez.

Özel parametre raporlamasının kullanımdan kaldırılması

Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metriklerde parametreler, mülk genelindeki boyut ve metrikler için tanımlanır. Böylece, bir parametreye dayalı tek boyut veya metrik oluşturabilir ve dilediğiniz sayıda etkinlik hakkında bu parametreye dayalı rapor alabilirsiniz. Önceden özel parametre raporlamasında parametreler etkinlikler için ayrı ayrı tanımlanıyordu. Bu durumda, beş farklı etkinlik için aynı parametreyle ilgili rapor oluşturmak istediğinizde, 100 özel boyut ve metrik kotanızdan beşini kullanmanız gerekiyordu.

Özel parametre raporlamasının kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte Analytics, toplanan etkinlik kapsamlı geçmiş verileri korudu ve toplanan yeni veriler bu geçmiş verilerin kapsamını sorunsuz şekilde genişletti. Bir parametrenin birden fazla etkinlik için kaydedildiği durumlarda Analytics, bunlar arasında ayrım yapmak için mevcut anda atanmış bulunan etkinlik adını (ör. "özel_boyut_adı [etkinlik_adı]") içeren bir boyut/metrik adı atar.

En iyi uygulama olarak, birden fazla etkinliğe kaydedilmiş yinelenen özel boyutlar ve metrikler kaldırılarak kotanızın korunması sağlamalıdır.

Kullanıcı kapsamlı özel boyutlar sayesinde "slotları" düşünmenize gerek kalmaz. Kullanıcı özellikleri, kullanıcı kapsamlı özel boyut slotları için takma adlar haline gelir. Böylece geliştiriciler, her veri noktasını rastgele bir slot numarasıyla ilişkilendirmek zorunda kalmadan, anlamlı şekilde adlandırılan veri noktalarını izlemeye odaklanabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false