[GA4] Vlastné dimenzie a metriky

Vytvárajte dimenzie a metriky z parametrov udalostí a vlastností používateľov na zaistenie jednoduchého prístupu k údajom v reportoch a prieskumoch.

Vlastné dimenzie a metriky vám umožňujú reportovať informácie o používateľoch a ich interakciách s vaším webom alebo aplikáciou. Sú užitočné, keď údaje, ktoré chcete analyzovať, nie sú dostupné prostredníctvom preddefinovaných dimenzií a metrík.

Vlastné dimenzie a metriky sa vytvárajú pomocou vlastných parametrov udalostí a vlastností používateľov na webe alebo v aplikácii. Na vytvorenie vlastných dimenzií a metrík možno použiť iba parametre udalostí a vlastnosti používateľov, ktoré sa odoslali z webu alebo aplikácie a zhromaždili v službe Google Analytics.

Vlastné dimenzie a metriky v službe Google Analytics

Typy vlastných dimenzií a metrík

Môžete nastaviť nasledujúce typy vlastných dimenzií a metrík. Typ, ktorý by ste si mali vybrať, závisí od typu dát, ktoré chcete analyzovať. V tejto tabuľke sú uvedené limity počtu vlastných dimenzií a metrík, ktoré môžete vytvoriť pre štandardné a prémiové vlastníctva.

Typ Podrobnosti Ako to funguje Limity štandardného vlastníctva Limity vlastníctva v službe Analytics 360

Vlastné dimenzie na úrovni používateľa

Analyzujte atribút používateľov na svojom webe alebo vo svojej aplikácii

Definované na základe vlastnej vlastnosti používateľa

25

100

Vlastné dimenzie na úrovni udalosti

Analyzujte atribút udalosti, napríklad jej hodnotu alebo to, či sa zamýšľaná akcia úspešne dokončila

Definované na základe vlastného parametra udalosti

50

125

Vlastné dimenzie na úrovni položky

Analyzujte atribút výrobku alebo služby predávanej vo vašom internetovom obchode. Môžete napríklad analyzovať farbu, veľkosť, hodnotenie alebo stav výrobku.

Definované na základe vlastného parametra udalosti v poli items

10

25

Vlastné metriky

Analyzujte body z parametra udalosti. Môžete napríklad analyzovať hodnotu transakcie z parametra udalosti.

Definované na základe vlastného parametra udalosti

50

125

Zobrazenie informácií o kvóte

Ak si chcete pozrieť počet vlastných dimenzií a metrík, ktoré ste vytvorili, postupujte takto:

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Vpravo hore kliknite na Informácie o kvóte.

Osvedčené postupy

Skôr než vytvoríte vlastné dimenzie a metriky, použite vždy, keď je to možné, preddefinované dimenzie a metriky.

Ak máte štandardné vlastníctvo, nevytvárajte zbytočné vlastné dimenzie s vysokým počtom hodnôt. Dimenzie s vysokým počtom hodnôt môžu negatívne ovplyvniť vaše reporty a spôsobiť agregáciu údajov v riadku (iné).

Príklad

Nižšie uvádzame príklady dimenzií s vysokým počtom hodnôt, ktoré nie sú povolené a ktorým by ste sa mali vyhnúť:

Neodporúča sa ani registrácia vlastnej dimenzie pre parameter, ktorý už je vopred definovanou dimenziou (napríklad dimenzie stránky a obrazovky alebo identifikátor transakcie). Neovplyvní to počet hodnôt, ale uberie vám to z počtu vlastných dimenzií v rámci kvóty.

Vytvorenie vlastnej dimenzie alebo metriky

Ak chcete vytvárať a upravovať vlastné dimenzie a metriky, musíte byť redaktor alebo správca.

Vytvorenie vlastnej dimenzie na úrovni používateľa

Vytvorenie vlastnej dimenzie na úrovni používateľa

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné dimenzie kliknite na Vytvoriť vlastné dimenzie.
 3. Do poľa Názov dimenzie zadajte jedinečný názov novej dimenzie. V názve nemôžete použiť spojovníky. Môžete však použiť podčiarkovníky a medzery.
 4. V sekcii Úroveň vyberte možnosť Používateľ.
 5. Do poľa Vlastnosť používateľa zadajte názov vlastnosti používateľa.
 6. Kliknite na Uložiť.

Počas prvých 48 hodín sa bude zobrazovať hodnota vlastnej dimenzie (nenastavené).

Príklad
 
Konfigurujete vlastnosť používateľa s názvom povolanie, ktorá informuje o povolaní jednotlivých používateľov. Na účely analýzy rôznych povolaní by ste mohli zvážiť nasledujúcu konfiguráciu:
 
 • Názov dimenzie: Povolanie,
 • Úroveň: Používateľ,
 • Opis: Povolanie používateľa,
 • Parameter položky: povolanie.

Úprava vlastnej dimenzie na úrovni používateľa

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné dimenzie kliknite vedľa dimenzie na Viac > Upraviť.
 3. Upravte názov alebo opis dimenzie.
 4. Kliknite na Uložiť.

Vytvorenie vlastnej dimenzie na úrovni udalosti

Vytvorenie vlastnej dimenzie na úrovni udalosti

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné dimenzie kliknite na Vytvoriť vlastné dimenzie.
 3. Do poľa Názov dimenzie zadajte jedinečný názov novej dimenzie. V názve nemôžete použiť spojovníky. Môžete však použiť podčiarkovníky a medzery.
 4. V poli Úroveň vyberte Udalosť.
 5. Do poľa Parameter udalosti zadajte názov parametra udalosti.
 6. Kliknite na Uložiť.

Počas prvých 48 hodín sa bude zobrazovať hodnota vlastnej dimenzie (nenastavené).

Príklad
 
Pre udalosť add_payment_info konfigurujete odporúčaný parameter payment_type. Na účely analýzy rôznych typov platieb by ste mohli zvážiť nasledujúcu konfiguráciu:
 
 • Názov dimenzie: Typ platby,
 • Úroveň: Udalosť,
 • Opis: Vybraný spôsob platby,
 • Parameter položky: payment_type.

Úprava vlastnej dimenzie na úrovni udalosti

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné dimenzie kliknite vedľa dimenzie na Viac > Upraviť.
 3. Upravte názov alebo opis dimenzie.
 4. Kliknite na Uložiť.

Vytvorenie vlastnej dimenzie na úrovni položky

Chceme, aby ste si mohli flexibilne vybrať z väčšej skupiny parametrov bez toho, aby ste museli svoj web alebo aplikáciu znova označkovať, preto môžete poslať až 27 vlastných parametrov na úrovni položky, z čoho môžete nakonfigurovať:

 • 10 vlastných parametrov na úrovni položky pre štandardné vlastníctva,
 • 25 vlastných parametrov na úrovni položky pre vlastníctva v službe Analytics 360.

Vytvorenie vlastnej dimenzie na úrovni položky

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné dimenzie kliknite na Vytvoriť vlastné dimenzie.
 3. Do poľa Názov dimenzie zadajte jedinečný názov novej dimenzie. V názve nemôžete použiť spojovníky. Môžete však použiť podčiarkovníky a medzery.
 4. V poli Úroveň vyberte možnosť Položka.
 5. Do poľa Parameter položky zadajte názov parametra udalosti na úrovni položky.
 6. Kliknite na Uložiť.

Počas prvých 48 hodín sa bude zobrazovať hodnota vlastnej dimenzie (nenastavené).

Príklad
 
Okrem odporúčaných parametrov udalosti add_to_cart pridáte aj parameter udalosti farba na opis košele v udalosti add_to_cart. Na účely analýzy parametra udalosti farba by ste mohli zvážiť nasledujúcu konfiguráciu:
 
 • Názov dimenzie: Farba,
 • Úroveň: Položka,
 • Opis: Farba položky,
 • Parameter položky: farba.

Úprava vlastnej dimenzie na úrovni položky

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné dimenzie kliknite vedľa dimenzie na Viac > Upraviť.
 3. Upravte názov alebo opis dimenzie.
 4. Kliknite na Uložiť.

Vytvorenie vlastnej metriky

Vytvorenie vlastnej metriky

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné metriky kliknite na Vytvoriť vlastné metriky.
 3. Do poľa Názov metriky zadajte jedinečný názov novej metriky. V názve nemôžete použiť spojovníky. Môžete však použiť podčiarkovníky a medzery.
 4. Do poľa Parameter udalosti zadajte názov parametra udalosti.
 5. V poli Merná jednotka vyberte mernú jednotku.
  Merná jednotka Podrobnosti
  Mena

  Ak vyberiete možnosť Mena, musíte v sekcii Typ údajov určiť, či je vlastná metrika metrikou ceny alebo výnosov.

  Keď identifikujete vlastnú metriku ako metriku ceny alebo výnosov, môžete k nej obmedziť prístup pri konfigurácii rolí používateľa, ktoré obmedzujú prístup k metrikám ceny alebo výnosov.

  Vzdialenosť (stopy, míle, metre, kilometre) Tieto možnosti vám umožňujú porovnávať vzdialenosti s rôznymi mernými jednotkami. Môžete napríklad porovnať metriku v metroch s metrikou v kilometroch.
  Čas (milisekundy, sekundy, minúty, hodiny) Tieto možnosti vám umožňujú porovnávať časy s rôznymi mernými jednotkami. Môžete napríklad porovnať metriku v sekundách s metrikou v minútach.
 6. Kliknite na Uložiť.

Počas prvých 48 hodín sa bude zobrazovať hodnota vlastnej dimenzie (nenastavené).

Príklad
 
Okrem odporúčaných parametrov udalosti level_end pridáte aj parameter udalosti hodnota počítajúci body, ktoré niekto získal po dokončení úrovne. Na účely analýzy parametra udalosti hodnota by ste mohli zvážiť nasledujúcu konfiguráciu:
 
 • Názov dimenzie: Body po dokončení úrovne,
 • Opis: Počet bodov na konci úrovne,
 • Parameter udalosti: hodnota,
 • Merná jednotka: Štandardné.

Úprava vlastnej metriky

 1. Kliknite na Vlastné definície.
 2. Na karte Vlastné dimenzie kliknite vedľa metriky na Viac > Upraviť.
 3. Upravte názov alebo opis metriky.
 4. Kliknite na Uložiť.

Analýza vlastných dimenzií a metrík

Niektoré vlastné dimenzie nie sú v reportoch k dispozícii v kombinácii s demografickými údajmi. Ak budete požadovať vlastné dimenzie s demografickými údajmi, môžete zaznamenať obmedzenia z dôvodu prahov alebo nekompatibility.

Analýza vlastnej dimenzie na úrovni používateľa

Analýza dimenzie v reporte

Pridanie vlastnej dimenzie na úrovni používateľa do reportu:
 1. Vľavo kliknite na Reporty.
 2. Otvorte report, do ktorého chcete pridať dimenziu.
 3. Vpravo hore kliknite na Prispôsobiť report [Prispôsobiť report]. Ak sa ikona Prispôsobiť report nezobrazuje, nemáte povolenie na prispôsobenie reportu.
 4. V sekcii Údaje reportu kliknite na Dimenzie.
 5. Otvorte rozbaľovaciu ponuku Pridať dimenziu.
 6. Zadajte názov dimenzie alebo sa posuňte na sekciu Vlastné.
 7. Presunutím dimenzie [Indikátor presunutia] zmeníte jej pozíciu v reporte.
 8. Kliknite na Použiť.
 9. Kliknite na Uložiť > Uložiť zmeny v aktuálnom reporte.

Analýza dimenzie v prieskume

Pridanie vlastnej dimenzie na úrovni používateľa do prieskumu vo voľnom formáte:
 1. Vľavo kliknite na Preskúmať.
 2. Vytvorte alebo otvorte prieskum vo voľnom formáte.
 3. V stĺpci Premenné vľavo kliknite na + vedľa položky Dimenzie.
 4. Hore kliknite na kartu Vlastné.
 5. Vyberte vlastnú dimenziu na úrovni používateľa.
 6. Kliknite na Importovať.
 7. Presuňte dimenziu zo stĺpca Premenné do sekcie Riadky alebo Stĺpce v stĺpci Nastavenia.

Analýza vlastnej dimenzie na úrovni udalosti

Analýza dimenzie v reporte

Pridanie vlastnej dimenzie na úrovni udalosti do reportu:
 1. Vľavo kliknite na Reporty.
 2. Otvorte report, do ktorého chcete pridať dimenziu.
 3. Vpravo hore kliknite na Prispôsobiť report [Prispôsobiť report]. Ak sa ikona Prispôsobiť report nezobrazuje, nemáte povolenie na prispôsobenie reportu.
 4. V sekcii Údaje reportu kliknite na Dimenzie.
 5. Otvorte rozbaľovaciu ponuku Pridať dimenziu.
 6. Zadajte názov dimenzie alebo sa posuňte na sekciu Vlastné.
 7. Presunutím dimenzie [Indikátor presunutia] zmeníte jej pozíciu v reporte.
 8. Kliknite na Použiť.
 9. Kliknite na Uložiť > Uložiť zmeny v aktuálnom reporte.

Analýza dimenzie v prieskume

Pridanie vlastnej dimenzie na úrovni udalosti do prieskumu vo voľnom formáte:
 1. Vľavo kliknite na Preskúmať.
 2. Vytvorte alebo otvorte prieskum vo voľnom formáte.
 3. V stĺpci Premenné vľavo kliknite na + vedľa položky Dimenzie.
 4. Hore kliknite na kartu Vlastné.
 5. Vyberte vlastnú dimenziu na úrovni udalosti.
 6. Kliknite na Importovať.
 7. Presuňte dimenziu zo stĺpca Premenné do sekcie Riadky alebo Stĺpce v stĺpci Nastavenia.

Analýza vlastnej dimenzie na úrovni položky

Do štandardných reportov nemôžete pridať vlastnú dimenziu na úrovni položky.

Analýza dimenzie v prieskume

Pridanie vlastnej dimenzie na úrovni položky do prieskumu vo voľnom formáte:
 1. Vľavo kliknite na Preskúmať.
 2. Vytvorte alebo otvorte prieskum vo voľnom formáte.
 3. V stĺpci Premenné vľavo kliknite na + vedľa položky Dimenzie.
 4. Hore kliknite na kartu Vlastné.
 5. Vyberte vlastnú dimenziu na úrovni položky.
 6. Kliknite na Importovať.
 7. Presuňte dimenziu zo stĺpca Premenné do sekcie Riadky alebo Stĺpce v stĺpci Nastavenia.

Analýza vlastnej metriky

Analýza metriky v reporte

Pridanie vlastnej metriky do reportu:
 1. Vľavo kliknite na Reporty.
 2. Otvorte report, do ktorého chcete pridať metriku.
 3. Vpravo hore kliknite na Prispôsobiť report [Prispôsobiť report]. Ak sa ikona Prispôsobiť report nezobrazuje, nemáte povolenie na prispôsobenie reportu.
 4. V sekcii Údaje reportu kliknite na Metriky.
 5. Otvorte rozbaľovaciu ponuku Pridať metriku.
 6. Zadajte názov metriky alebo sa posuňte na sekciu Vlastné.
 7. Presunutím metriky [Indikátor presunutia] zmeníte jej pozíciu v reporte.
 8. Kliknite na Použiť.
 9. Kliknite na Uložiť > Uložiť zmeny v aktuálnom reporte.

Analýza metriky v prieskume

Pridanie vlastnej metriky do prieskumu vo voľnom formáte:
 1. Vľavo kliknite na Preskúmať.
 2. Vytvorte alebo otvorte prieskum vo voľnom formáte.
 3. V stĺpci Premenné vľavo kliknite na + vedľa položky Metriky.
 4. Hore kliknite na kartu Vlastné.
 5. Vyberte vlastnú metriku.
 6. Kliknite na Importovať.
 7. Presuňte metriku zo stĺpca Premenné do sekcie Hodnoty v stĺpci Nastavenia.

Ukončenie podpory reportov vlastných parametrov

Pri vlastných dimenziách a metrikách na úrovni udalosti sa identifikujú parametre pre dimenzie a metriky v celom vlastníctve. Vďaka tomu môžete na základe určitého parametra vytvoriť jednu dimenziu alebo metriku a reportovať ju pre ľubovoľný počet udalostí. V minulosti sa v prípade reportov vlastných parametrov identifikovali parametre pre jednotlivé udalosti. Ak ste teda chceli reportovať rovnaký parameter pre 5 rôznych udalostí, museli ste použiť 5 položiek z kvóty 100 vlastných dimenzií a metrík.

Pri ukončení podpory reportov vlastných parametrov zachovala služba Analytics historické súhrnné hodnoty na úrovni udalosti. Nové súhrnné hodnoty plynule rozširujú tieto historické údaje. Ak bol parameter registrovaný pre viaceré udalosti, Analytics ich rozlišuje priradením názvu dimenzie alebo metriky, ktorý obsahuje momentálne priradený názov udalosti (napr. „názov_vlastnej_dimenzie [názov_udalosti]“).

Osvedčeným postupom je odstrániť duplicitné vlastné dimenzie a metriky, ktoré boli registrované pre viaceré udalosti, aby nevyčerpávali kvótu.

Vďaka vlastným dimenziám na úrovni používateľa nemusíte premýšľať o „priestoroch“. Vlastnosti používateľov sa stanú aliasmi pre priestory vlastných dimenzií na úrovni používateľa. Vývojári sa tak môžu sústrediť na sledovanie zmysluplne pomenovaných bodov bez toho, aby museli priraďovať každý bod k ľubovoľnému číslu priestoru.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256