דיווח על מאפיינים ומדדים ברמת האירוע שהותאמו אישית

סקירה כללית

מאפיינים ומדדים ברמת האירוע שהותאמו אישית מקבלים את הערכים שלהם מפרמטרי האירוע שאתם אוספים באמצעות קוד המדידה של Analytics. באירועים שנאספים באופן אוטומטי יש כמה פרמטרים שמוגדרים כברירת מחדל, ואפשר לציין עד 25 פרמטרים מותאמים אישית לכל אירוע (Android או iOS).

כשיוצרים אותם, מציינים את פרמטר האירוע שיספק את הערך של המאפיין או של המדד המותאם אישית.

כשהמערכת תאסוף את הפרמטר הזה דרך אירוע, המאפיין או המדד המותאם אישית שמשויך לאירוע יוצג בכרטיס נתונים בדוח פרטי האירוע.

בכל נכס ניתן ליצור 50 מאפיינים מותאמים אישית ו-50 מדדים מותאמים אישית.

גם בנכסי Google Analytics 4 אפשר ליצור עד 100 מאפיינים ומדדים מותאמים אישית. אם אתם משתמשים ב-Google Analytics for Firebase, עליכם לשדרג לנכס 4 Google Analytics.

אם אתם לא משתמשים בנכס Google Analytics 4, תוכלו לציין עד 50 מאפיינים ומדדים מותאמים אישית לכל פרויקט (40 מאפיינים מותאמים אישית ו-10 מדדים מותאמים אישית).

התכונה הזו מחליפה את הדיווח על פרמטרים מותאמים אישית. בדיווח על פרמטרים מותאמים אישית הפרמטרים צוינו עבור אירועים נפרדים. לכן, אם רציתם לדווח על אותו פרמטר בחמישה אירועים שונים, הייתם צריכים להשתמש בחמישה מתוך מגבלה של 100 פרמטרים. עם מאפיינים ומדדים ברמת האירוע שהותאמו אישית, הפרמטרים מצוינים עבור מאפיינים ומדדים ברמת הנכס כולו, כך שאתם יכולים ליצור מאפיין או מדד יחיד על סמך פרמטר ולדווח עליו בכמה אירועים שתרצו.

כשהוצאנו משימוש את הדיווח על פרמטרים מותאמים אישית, מערכת Analytics שמרה את הנתונים ההיסטוריים הצבורים ברמת האירוע, והנתונים הנצברים חדשים מתווספים בצורה חלקה אל הנתונים ההיסטוריים האלה. במקרים שבהם פרמטר נרשם עבור מספר אירועים, מערכת Analytics מבחינה ביניהם על-ידי הקצאת שם של מאפיין/מדד שכולל את שם האירוע המוקצה אליו כרגע (למשל, "custom_dimension_name [event_name]‎"). כדי לא לחרוג מהמכסה, השיטה המומלצת היא להסיר כפילויות של מאפיינים ומדדים מותאמים אישית שנרשמו באירועים מרובים.

יצירה ועריכה של מאפיינים ומדדים ברמת האירוע שהותאמו אישית

יצירה

 1. נכנסים ל-Google Analytics.
 2. בחלונית הימנית לוחצים על כל האירועים.
 3. לוחצים על ניהול הגדרות מותאמות אישית.
 4. כדי ליצור מאפיין מותאם אישית לוחצים על הכרטיסייה 'מאפיינים מותאמים אישית' > 'יצירת מאפיינים מותאמים אישית'.

  כדי ליצור מדד מותאם אישית, לוחצים על הכרטיסייה 'מדדים מותאמים אישית' > 'יצירת מדדים מותאמים אישית'.
 5. בשדה שם פרמטר אירוע מזינים את שם הפרמטר שיספק את הערך של המאפיין או המדד המותאם אישית. אפשר לבחור מתוך רשימה של פרמטרים קיימים שנאספים, או להזין שם חדש עבור פרמטר שאתם מתכננים לאסוף בעתיד.
 6. (מדדים מותאמים אישית בלבד) בשדה יחידת מידה בוחרים את יחידת המידה המתאימה עבור המדד המותאם אישית.
 7. מזינים שם ייחודי בשדה שם המאפיין המותאם אישית או שם המדד המותאם אישית. זהו השם שיוצג בכל הדוחות, ולכן צריך להשתמש בשם תיאורי.
 8. לוחצים על שמירה.

עריכה

 1. בחלונית הימנית לוחצים על כל האירועים.
 2. בשורה של המאפיין או המדד לוחצים על ואז ואז על עריכה.
 3. מבצעים את השינויים הרצויים ולוחצים על שמירה.

הערות

ספירת המאפיינים והמדדים המותאמים אישית לכל נכס מופיעה בחלק התחתון של הרשימה, והמספר גדל כשאתם יוצרים מאפיינים חדשים. כשמגיעים למכסה של 100, המספר מופיע באדום. פירוש הדבר הוא שלא ניתן ליצור עוד פרמטרים.

כשיוצרים מאפיינים ומדדים מותאמים אישית, כרטיס נתונים עבור כל מאפיין ומדד מתווסף לדוח פרטי האירוע המשויך אליהם. עם זאת, עשויות לחלוף עד 24 שעות לפני שהנתונים יופיעו בכרטיסים. במהלך 24 השעות האלה ייתכן שהערך "(לא הוגדר)" יופיע בתור הערך של המאפיין או המדד המותאם אישית. בסיום 24 השעות הראשונות הערכים המצופים יופיעו מאותו רגע ואילך.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה