[GA4] מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

איך יוצרים מאפיינים ומדדים מפרמטרים של אירועים וממאפייני משתמשים כדי לגשת בקלות לנתונים בדוחות ובניתוחים

מאפיינים ומדדים מותאמים אישית מאפשרים לדווח על מידע בנוגע למשתמשים שלכם ועל אופן האינטראקציה שלהם עם האתר או האפליקציה. הם שימושיים במקרים שבהם הנתונים שאתם רוצים לנתח לא זמינים דרך המאפיינים והמדדים שהוגדרו מראש

מאפיינים ומדדים מותאמים אישית נוצרים באמצעות פרמטרים של אירועים ומאפייני משתמשים בהתאמה אישית באתר או באפליקציה שלכם. כדי ליצור מאפיינים ומדדים מותאמים אישית, אפשר להשתמש רק בפרמטרים של אירועים ובמאפייני משתמשים שנשלחו מהאתר או מהאפליקציה ונאספו על ידי Google Analytics.

מאפיינים ומדדים מותאמים אישית ב-Google Analytics

סוגים של מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

סוגי המדדים והמאפיינים המותאמים אישית שאפשר להגדיר מפורטים בהמשך. הסוג שצריך לבחור תלוי בסוג הנתונים שרוצים לנתח. בטבלה מפורטות המגבלות על מספר המאפיינים והמדדים המותאמים אישית שאפשר ליצור לנכסים מסוג רגיל ומסוג פרימיום

סוג פרטים איך זה עובד מגבלות בנכסים רגילים מגבלות בנכסי Analytics 360

מאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש

ניתוח מאפיין של משתמשים באתר או באפליקציה.

מוגדר על סמך מאפיין משתמש מותאם אישית.

25

100

מאפיינים מותאמים אישית ברמת האירוע

ניתוח מאפיין של אירוע, כמו ערך האירוע או אם הפעולה הרצויה הושלמה.

מוגדר על סמך פרמטר אירוע מותאם אישית.

50

125

מאפיינים מותאמים אישית ברמת הפריט

ניתוח מאפיין של מוצר או שירות שנמכרים בחנות הווירטואלית. לדוגמה, ניתן לנתח את הצבע, המידה, הדירוג או הסטטוס של מוצר.

מוגדר על סמך פרמטר אירוע מותאם אישית בתוך מערך פריטים.

10

25

מדדים מותאמים אישית

ניתוח של נקודות נתונים מפרמטר של אירוע. לדוגמה, ניתן לנתח את הערך של עסקה מפרמטר של אירוע.

מוגדר על סמך פרמטר אירוע מותאם אישית.

50

125

צפייה בפרטי המכסה

כדי לראות את מספר המאפיינים והמדדים המותאמים אישית שיצרתם:

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על פרטי המכסה.

שיטות מומלצות

לפני שיוצרים מאפיינים ומדדים מותאמים אישית, כדאי להשתמש במאפיינים ומדדים שהוגדרו מראש כשהדבר אפשרי.

אם יש לכם נכס רגיל, אל תיצרו מאפיינים מותאמים אישית בעלי עוצמה (cardinality) גבוהה שאין בהם צורך. מאפיינים בעלי עוצמה גבוהה יכולים להשפיע לרעה על הדוחות והניתוחים, ולגרום לריכוז של נתונים בשורה (אחר).

דוגמה

ריכזנו כאן כמה דוגמאות למאפיינים בעלי עוצמה גבוהה שאסור להשתמש בהם או שעדיף להימנע מהם:

 • שימוש במאפיין מותאם אישית לאיסוף המזהה הייחודי של כל משתמש. במקום זאת, יש להשתמש בתכונה User-ID.
  • כאן מוסבר איך לפעול בתרחישים לדוגמה בלי ליצור מאפיין מותאם אישית לאיסוף של מזהה המשתמש.
 • שימוש במאפיין מותאם אישית לצורך שליחת מזהים ייחודיים לכל סשן, כמו מזהה סשן.
 • שליחת חותמת זמן כמאפיין מותאם אישית.

לסיום, מומלץ לא לרשום מאפיין מותאם אישית של פרמטר שהוא כבר מאפיין מוגדר מראש, כמו מאפייני הדף והמסך או מזהה עסקה. רישום של מאפיין כזה לא ישפיע על העוצמה (cardinality), אבל המאפיין ייכלל במכסת המאפיינים המותאמים אישית

יצירה של מדד או מאפיין מותאם אישית

כדי ליצור ולערוך מאפיינים ומדדים מותאמים אישית, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה או אדמין.

יצירת מאפיין מותאם אישית ברמת המשתמש

יצירת מאפיין מותאם אישית ברמת המשתמש

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מאפיינים מותאמים אישית, לוחצים על יצירת מאפיינים מותאמים אישית.
 3. בקטע שם המאפיין, נותנים שם ייחודי למאפיין החדש. לא ניתן להשתמש במקפים בשם, אבל אפשר להשתמש בקווים תחתונים וברווחים.
 4. באפשרות היקף, בוחרים משתמש.
 5. בקטע מאפיין משתמש, מזינים את השם של מאפיין המשתמש.
 6. לוחצים על שמירה.

ב-48 השעות הראשונות יופיע הערך (not set) במאפיין המותאם אישית.

דוגמה
 
אתם מגדירים מאפיין משתמש בשם profession, שבו מפורט המקצוע של כל משתמש. כדי לנתח מקצועות שונים, אפשר להשתמש בהגדרה הבאה:
 
 • שם המאפיין: מקצוע
 • היקף: משתמש
 • תיאור: המקצוע של המשתמש
 • פרמטר של פריט: profession

עריכת מאפיין מותאם אישית ברמת המשתמש

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מאפיינים מותאמים אישית, לוחצים על הסמל אפשרויות נוספות > עריכה לצד המאפיין הרצוי.
 3. משנים את השם או את התיאור של המאפיין.
 4. לוחצים על שמירה.

יצירת מאפיין מותאם אישית ברמת האירוע

יצירת מאפיין מותאם אישית ברמת האירוע

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מאפיינים מותאמים אישית, לוחצים על יצירת מאפיינים מותאמים אישית.
 3. בקטע שם המאפיין, נותנים שם ייחודי למאפיין החדש. לא ניתן להשתמש במקפים בשם, אבל אפשר להשתמש בקווים תחתונים וברווחים.
 4. בקטע היקף, בוחרים באפשרות אירוע.
 5. בקטע פרמטר של אירוע, מזינים את השם של פרמטר האירוע
 6. לוחצים על שמירה.

ב-48 השעות הראשונות יופיע הערך (not set) במאפיין המותאם אישית.

דוגמה
 
אתם מגדירים את הפרמטר payment_type המומלץ עבור האירוע add_payment_info. כדי לנתח סוגי תשלום שונים, אפשר להשתמש בהגדרה הבאה:
 
 • שם המאפיין: סוג תשלום
 • היקף: אירוע
 • תיאור: אמצעי התשלום שנבחר
 • פרמטר של פריט: payment_type

עריכת מאפיין מותאם אישית ברמת האירוע

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מאפיינים מותאמים אישית, לוחצים על הסמל אפשרויות נוספות > עריכה לצד המאפיין הרצוי.
 3. משנים את השם או את התיאור של המאפיין.
 4. לוחצים על שמירה.

יצירת מאפיין מותאם אישית ברמת הפריט

כדי לאפשר לכם לבחור מתוך מאגר גדול יותר של פרמטרים ללא צורך בתיוג מחדש של האתר או האפליקציה, אתם יכולים לשלוח עד 27 פרמטרים מותאמים אישית ברמת הפריט, ומתוכם אפשר להגדיר:

 • 10 פרמטרים מותאמים אישית ברמת הפריט בנכסים רגילים
 • 25 פרמטרים מותאמים אישית ברמת הפריט בנכסי Analytics 360

יצירת מאפיין מותאם אישית ברמת הפריט

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מאפיינים מותאמים אישית, לוחצים על יצירת מאפיינים מותאמים אישית.
 3. בקטע שם המאפיין, נותנים שם ייחודי למאפיין החדש. לא ניתן להשתמש במקפים בשם, אבל אפשר להשתמש בקווים תחתונים וברווחים.
 4. בקטע היקף, בוחרים באפשרות פריט.
 5. בקטע פרמטר של פריט, מזינים את השם של פרמטר האירוע ברמת הפריט.
 6. לוחצים על שמירה.

ב-48 השעות הראשונות יופיע הערך (not set) במאפיין המותאם אישית.

דוגמה
 
בנוסף לפרמטרים המומלצים של אירועים עבור האירוע add_to_cart, אתם מוסיפים את פרמטר האירוע color כדי לתאר חולצה באירוע add_to_cart. כדי לנתח את פרמטר האירוע color (צבע), אפשר להשתמש בהגדרה הבאה:
 
 • שם המאפיין: צבע
 • היקף: פריט
 • תיאור: הצבע של הפריט
 • פרמטר של פריט: color

עריכת מאפיין מותאם אישית ברמת הפריט

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מאפיינים מותאמים אישית, לוחצים על הסמל אפשרויות נוספות > עריכה לצד המאפיין הרצוי.
 3. משנים את השם או את התיאור של המאפיין.
 4. לוחצים על שמירה.

יצירת מדד מותאם אישית

יצירת מדד מותאם אישית

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מדדים מותאמים אישית, לוחצים על יצירת מדדים מותאמים אישית.
 3. בקטע שם המדד, נותנים שם ייחודי למדד החדש. לא ניתן להשתמש במקפים בשם, אבל אפשר להשתמש בקווים תחתונים וברווחים.
 4. בקטע פרמטר של אירוע, מזינים את השם של פרמטר האירוע
 5. בקטע יחידת מידה, בוחרים יחידת מידה.
  יחידת מידה פרטים
  מטבע

  כשבוחרים באפשרות מטבע, צריך גם לציין אם המדד המותאם אישית הוא מדד של עלות או של הכנסה בקטע סוג הנתונים.

  אם מגדירים מדד מותאם אישית כמדד של עלות או הכנסה, אפשר להגביל את הגישה אליו בזמן שמגדירים תפקידי משתמשים עם גישה מוגבלת למדדים האלה.

  מרחק (רגל, מייל, מטרים, קילומטרים) בעזרת האפשרויות האלה ניתן להשוות בין מרחקים שנמדדים ביחידות מידה שונות. לדוגמה, אפשר להשוות בין מדד במטרים לבין מדד בקילומטרים.
  זמן (אלפיות שנייה, שניות, דקות, שעות) בעזרת האפשרויות האלה, ניתן להשוות בין זמנים שנמדדים ביחידות מידה שונות. לדוגמה, אפשר להשוות בין מדד בשניות לבין מדד בדקות.
 6. לוחצים על שמירה.

ב-48 השעות הראשונות יופיע הערך (not set) במאפיין המותאם אישית.

דוגמה
 
בנוסף לפרמטרים המומלצים של אירועים עבור האירוע level_end, אתם מוסיפים את פרמטר האירוע value שסופר את מספר הנקודות שמשתמש צבר אחרי שביצע שלב מסוים. כדי לנתח את פרמטר האירוע value (ערך), אפשר להשתמש בהגדרה הבאה:
 
 • שם המאפיין: נקודות אחרי שלב
 • תיאור: מספר הנקודות בסוף השלב
 • פרמטר של אירוע: value
 • יחידת מידה: רגילה

עריכת מדד מותאם אישית

 1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים, לוחצים על הגדרות מותאמות אישית.
 2. בכרטיסייה מדדים מותאמים אישית, לוחצים על הסמל אפשרויות נוספות > עריכה לצד המדד הרצוי.
 3. משנים את השם או את התיאור של המדד.
 4. לוחצים על שמירה.

ניתוח מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

מאפיינים מותאמים אישית מסוימים לא יהיו זמינים בדוחות אם תשלבו אותם עם מידע דמוגרפי. אם תבקשו מאפיינים מותאמים אישית עם נתונים דמוגרפיים, ייתכן שתיתקלו במגבלות סף או במגבלות של אי-תאימות.

ניתוח של מאפיין מותאם אישית ברמת המשתמש

ניתוח המאפיין בדוח

כדי להוסיף לדוח מאפיין מותאם אישית ברמת המשתמש:
 1. בצד ימין, לוחצים על דוחות.
 2. פותחים את הדוח שאליו רוצים להוסיף את המאפיין.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על התאמה אישית של הדוח [התאמה אישית של הדוח]. אם האפשרות התאמה אישית של הדוח לא מוצגת, אין לכם הרשאה להתאים אישית את הדוח.
 4. בקטע נתוני דוחות, לוחצים על מאפיינים.
 5. פותחים את התפריט הנפתח הוספת מאפיין.
 6. מקלידים את שם המאפיין או גוללים אל הקטע התאמה אישית.
 7. גוררים את המאפיין [סמן מחוון] כדי לשנות את הסדר שלו בדוח.
 8. לוחצים על אישור.
 9. לוחצים על שמירה > שמירת השינויים בדוח הנוכחי.

ניתוח המאפיין בכלי הניתוחים

כדי להוסיף מאפיין מותאם אישית ברמת המשתמש לניתוח בפריסה גמישה:
 1. בצד ימין, לוחצים על ניתוח.
 2. יוצרים או פותחים ניתוח בפריסה גמישה.
 3. בעמודה משתנים מצד ימין, לוחצים על הסימן + לצד מאפיינים.
 4. לוחצים על הכרטיסייה התאמה אישית בחלק העליון של הדף.
 5. בוחרים את המאפיין המותאם אישית ברמת המשתמש.
 6. לוחצים על ייבוא.
 7. גוררים את המאפיין מהעמודה משתנים אל השורות או אל העמודות בעמודה הגדרות.

ניתוח מאפיין מותאם אישית ברמת האירוע

ניתוח המאפיין בדוח

כדי להוסיף לדוח מאפיין מותאם אישית ברמת האירוע:
 1. בצד ימין, לוחצים על דוחות.
 2. פותחים את הדוח שאליו רוצים להוסיף את המאפיין.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על התאמה אישית של הדוח [התאמה אישית של הדוח]. אם האפשרות התאמה אישית של הדוח לא מוצגת, אין לכם הרשאה להתאים אישית את הדוח.
 4. בקטע נתוני דוחות, לוחצים על מאפיינים.
 5. פותחים את התפריט הנפתח הוספת מאפיין.
 6. מקלידים את שם המאפיין או גוללים אל הקטע התאמה אישית.
 7. גוררים את המאפיין [סמן מחוון] כדי לשנות את הסדר שלו בדוח.
 8. לוחצים על אישור.
 9. לוחצים על שמירה > שמירת השינויים בדוח הנוכחי.

ניתוח המאפיין בכלי הניתוחים

כדי להוסיף מאפיין מותאם אישית ברמת האירוע לניתוח בפריסה גמישה:
 1. בצד ימין, לוחצים על ניתוח.
 2. יוצרים או פותחים ניתוח בפריסה גמישה.
 3. בעמודה משתנים מצד ימין, לוחצים על הסימן + לצד מאפיינים.
 4. לוחצים על הכרטיסייה התאמה אישית בחלק העליון של הדף.
 5. בוחרים את המאפיין המותאם אישית ברמת האירוע.
 6. לוחצים על ייבוא.
 7. גוררים את המאפיין מהעמודה משתנים אל השורות או אל העמודות בעמודה הגדרות.

ניתוח מאפיין מותאם אישית ברמת הפריט

אי אפשר להוסיף מאפיין מותאם אישית ברמת הפריט לדוחות רגילים.

ניתוח המאפיין בכלי הניתוחים

כדי להוסיף מאפיין מותאם אישית ברמת הפריט לניתוח בפריסה גמישה:
 1. בצד ימין, לוחצים על ניתוח.
 2. יוצרים או פותחים ניתוח בפריסה גמישה.
 3. בעמודה משתנים מצד ימין, לוחצים על הסימן + לצד מאפיינים.
 4. לוחצים על הכרטיסייה התאמה אישית בחלק העליון של הדף.
 5. בוחרים את המאפיין המותאם אישית ברמת הפריט.
 6. לוחצים על ייבוא.
 7. גוררים את המאפיין מהעמודה משתנים אל השורות או אל העמודות בעמודה הגדרות.

ניתוח מדד מותאם אישית

ניתוח המדד בדוח

כדי להוסיף מדד מותאם אישית לדוח:
 1. בצד ימין, לוחצים על דוחות.
 2. פותחים את הדוח שאליו רוצים להוסיף את המדד.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על התאמה אישית של הדוח [התאמה אישית של הדוח]. אם האפשרות התאמה אישית של הדוח לא מוצגת, אין לכם הרשאה להתאים אישית את הדוח.
 4. בקטע נתוני דוחות, לוחצים על מדדים.
 5. פותחים את התפריט הנפתח הוספת מדד.
 6. מקלידים את שם המדד או גוללים אל הקטע התאמה אישית.
 7. גוררים את המדד [סמן מחוון] כדי לשנות את הסדר שלו בדוח.
 8. לוחצים על אישור.
 9. לוחצים על שמירה > שמירת השינויים בדוח הנוכחי.

ניתוח המדד בניתוח

כדי להוסיף מדד מותאם אישית לניתוח בפריסה גמישה:
 1. בצד ימין, לוחצים על ניתוח.
 2. יוצרים או פותחים ניתוח בפריסה גמישה.
 3. בעמודה משתנים מצד ימין, לוחצים על הסימן + לצד מדדים.
 4. לוחצים על הכרטיסייה התאמה אישית בחלק העליון של הדף.
 5. בוחרים את המדד המותאם אישית.
 6. לוחצים על ייבוא.
 7. גוררים את המדד מהעמודה משתנים אל ערכים בעמודה הגדרות.

הוצאה משימוש של דוחות על פרמטרים מותאמים אישית

כשמשתמשים במאפיינים ומדדים מותאמים אישית ברמת האירוע, המערכת מציינת פרמטרים שמשויכים למאפיינים ולמדדים ברמת הנכס כולו, כך שאפשר ליצור מאפיין או מדד יחיד על סמך פרמטר ולדווח עליו במספר לא מוגבל של אירועים. בעבר, בדוחות על פרמטרים מותאמים אישית, הפרמטרים צוינו עבור אירועים נפרדים. לכן אם רציתם לדווח על אותו פרמטר עבור חמישה אירועים שונים, הייתם צריכים להשתמש בחמישה מתוך המגבלה של 100 מאפיינים ומדדים מותאמים אישית.

לאחר ההוצאה משימוש של הדוחות על פרמטרים מותאמים אישית, מערכת Analytics שמרה את הנתונים ההיסטוריים שהצטברו ברמת האירוע, והנתונים החדשים שנצברים מתווספים בצורה חלקה אל הנתונים ההיסטוריים האלה. במקרים שבהם פרמטר נרשם עבור כמה אירועים, מערכת Analytics מבחינה בין המופעים של הפרמטר על ידי הקצאת שם של מאפיין או מדד שכולל את שם האירוע שמוקצה אליו נכון לאותו זמן (למשל, "custom_dimension_name [event_name]").

כדי לא לחרוג מהמגבלה, השיטה המומלצת היא להסיר עותקים כפולים של מאפיינים ומדדים מותאמים אישית שנרשמו בכמה אירועים.

מאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש חוסכים לכם את הצורך לחשוב על 'משבצות'. מאפייני המשתמשים הופכים לכינויים של משבצות למאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש. כך המפתחים יכולים להתמקד במעקב אחרי נקודות נתונים עם שמות משמעותיים, בלי לשייך כל נקודה למספר משבצת שרירותי.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
16081349092692490505
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256