[GA4] Izrada prilagođenih dimenzija i mjernih podataka

Google Analytics prema zadanim postavkama prikuplja neke podatke o vašim korisnicima i njihovoj aktivnosti te prikazuje podatke pomoću dimenzija i mjernih podataka.

Ako Analytics prema zadanim postavkama ne prikuplja podatke koji su važni za vašu tvrtku, na web-lokaciju ili u aplikaciju možete dodati prilagođene parametre događaja i korisnička svojstva koja prikupljaju podatke. Zatim dodajte podatke u prilagođene dimenzije i mjerne podatke tako da možete vidjeti podatke u Analyticsu.

Najbolji primjeri iz prakse

Prije izrade prilagođenih dimenzija i mjernih podataka:

 • Upotrebljavajte dimenzije i mjerne podatke koje Analytics popunjava prema zadanim postavkama. Saznajte više
 • Ako imate standardni Google Analytics 4 entitet, izbjegavajte izradu prilagođenih dimenzija visoke kardinalnosti. To su dimenzije s više od 500 jedinstvenih vrijednosti dnevno i mogu negativno utjecati na vaša izvješća te uzrokovati agregiranje podataka u retku (ostalo). Na primjer, za dimenziju visoke kardinalnosti kao što je User ID (odnosno kad želite prikupiti ID za svakog pojedinog korisnika) upotrijebite značajku User ID.

Razumijevanje opsega

Prilagođenu dimenziju možete izraditi s nekim od sljedećih opsega:

 • Prilagođene dimenzije s opsegom događaja opisuju radnju koju netko izvodi, a potječu od parametara događaja. Vrijednost prilagođene dimenzije s opsegom događaja može se promijeniti jer korisnik poduzima različite radnje na vašoj web-lokaciji/u aplikaciji.
 • Prilagođene dimenzije za korisnika opisuju osobu koja izvodi radnju, a potječu od korisničkih svojstava. Vrijednost prilagođene dimenzije za korisnika rijetko se mijenja jer netko upotrebljava vašu web-lokaciju ili aplikaciju.

Za prilagođene mjerne podatke uvijek morate upotrebljavati opseg događaja.

Ograničenja

Ako dosegnete neko od ovih ograničenja i trebate izraditi više prilagođenih dimenzija ili mjernih podataka, arhivirajte one koje ne upotrebljavate:

Stavka Standardna ograničenja entiteta Ograničenja 360 entiteta
Prilagođene dimenzije s opsegom događaja 50 125
Prilagođene dimenzije za korisnika 25 100
Svi prilagođeni mjerni podaci 50 125

Da biste vidjeli broj prilagođenih dimenzija i mjernih podataka koje ste izradili:

 1. Otvorite odjeljke Konfiguracija > Prilagođene definicije na navigacijskoj traci slijeva.
 2. Kliknite odjeljak Podaci o kvoti u gornjem desnom kutu.

Određene prilagođene dimenzije nisu dostupne u izvješćima kada se kombiniraju s demografskim podacima. Prilikom slanja zahtjeva za prilagođene dimenzije s demografskim podacima možete naići na ograničenja ili nekompatibilnosti.

Izrada prilagođenih dimenzija

Za izradu prilagođenih dimenzija potrebna vam je uloga uređivača.

 1. Kliknite opcije Konfiguriraj > Prilagođene definicije na navigacijskoj traci slijeva.
 2. Kliknite opciju Izradi prilagođene dimenzije.
 3. Unesite naziv prilagođene dimenzije.
  U nazivu ne možete upotrebljavati crtice, no umjesto njih možete upotrebljavati podvlake i razmake.
 4. Odaberite opseg za prilagođenu dimenziju. Saznajte više
 5. Unesite opis prilagođene dimenzije.
 6. S popisa odaberite parametar događaja ili korisničko svojstvo ili unesite naziv parametra događaja ili korisničkog svojstva koje ćete prikupljati u budućnosti.
 7. Kliknite Spremi.

Tijekom prvih 48 sati za prilagođenu dimenziju prikazivat će se vrijednost (nije postavljeno).

Izrada prilagođenih mjernih podataka

Za izradu prilagođenih mjernih podataka potrebna vam je uloga uređivača.

 1. Kliknite opcije Konfiguriraj > Prilagođene definicije na navigacijskoj traci slijeva.
 2. Kliknite Izradi prilagođene mjerne podatke.
 3. Unesite naziv prilagođenog mjernog podatka.
  U nazivu ne možete upotrebljavati crtice, no umjesto njih možete upotrebljavati podvlake i razmake.
 4. Unesite opis prilagođene dimenzije.
 5. Na popisu odaberite parametar događaja ili unesite naziv parametra koji ćete prikupljati u budućnosti.
 6. Na padajućem izborniku odaberite mjernu jedinicu.
  Ako kao mjernu jedinicu odaberete Valuta, također morate navesti prilagođeni mjerni podatak o cijeni i/ili prihodu u odjeljku Vrsta podataka. Kada prilagođeni mjerni podatak prepoznate kao mjerni podatak o cijeni i/ili prihodu, možete mu ograničiti pristup kada konfigurirate korisničke uloge pomoću kojih se ograničava pristup mjernim podacima o cijeni i/ili prihodu.
 7. Kliknite Spremi.

Za ispunjavanje prilagođenih mjernih podataka podacima može biti potrebno 24 – 48 sati.

Uređivanje prilagođenih dimenzija i metričkih vrijednosti

Za uređivanje prilagođenih dimenzija i mjernih podataka potrebna vam je uloga urednika.

 1. Kliknite opcije Konfiguriraj > Prilagođene definicije na navigacijskoj traci slijeva.
 2. U retku za dimenziju ili mjerni podatak kliknite Više > Uredi.
 3. Unesite željene izmjene, a zatim kliknite Spremi.

Arhiviranje prilagođene dimenzije ili mjernog podatka

Ako dosegnete ograničenje kvote, možete arhivirati prilagođene dimenzije ili mjerne podatke koje ne upotrebljavate kako biste mogli izraditi više prilagođenih dimenzija i mjernih podataka.

Arhiviranje prilagođene dimenzije ili mjernog podatka utječe na publike, istraživanja ili segmente koji se temelje na arhiviranoj prilagođenoj dimenziji ili mjernom podatku.

Ta se izmjena ne može poništiti, a odgovarajući se podaci ne mogu vratiti.

Arhiviranje prilagođene dimenzije ili mjernog podatka:

 1. Kliknite opcije Konfiguriraj > Prilagođene definicije na navigacijskoj traci slijeva.
 2. U retku za dimenziju ili mjerni podatak kliknite Više > Arhiviraj.

Prikazat će se popis drugih entiteta u Analyticsu (npr. publike, istraživanja) koji koriste prilagođenu definiciju.

Publike

Kada arhivirate prilagođenu dimenziju ili mjerni podatak koji se upotrebljava za definiranje publike, ta definicija publike postaje nevažeća i publika ne prikuplja nove korisnike.

Povijesni podaci za publiku očuvani su, no novi se podaci ne generiraju kada publika postane nevažeća.

Nevažeća publika ne može se izvesti u druge proizvode (npr. Google Ads, Google Optimize).

Ako ste publiku prethodno izvezli na druge proizvode, nastavit će funkcionirati prema očekivanjima. No, s obzirom na to da publika ne prikuplja nove korisnike, broj korisnika će se smanjivati jer trajanje članstva istječe za postojeće korisnike dok publika ne postane prazna.

Ako publika obuhvaća arhiviranu prilagođenu dimenziju ili mjerni podatak, ikona upozorenja prikazivat će se pored naziva publike na popisu publike:

Kada uredite definiciju publike, prikazat će vam se dodatna poruka o tome da publika sadrži arhiviranu prilagođenu dimenziju ili mjerni podatak:

Ne možete uređivati uvjete za publiku. Da biste izradili verziju publike bez arhivirane prilagođene dimenzije ili mjernog podatka, morate izraditi potpuno novu publiku.
Istraživanja i segmenti

Ikone upozorenja slične onima za arhivirane publike prikazuju se u Istraživanjima za istraživanja ili segmente koji uključuju arhivirane prilagođene dimenzije ili mjerne podatke. Osim toga, popisi dimenzija i mjernih podataka u Istraživanjima identificiraju arhivirane prilagođene definicije s ikonom upozorenja.

Kao i kod publike, istraživanja i segmenti s arhiviranim prilagođenim definicijama nisu važeći i neće se učitati.

Ako uklonite arhiviranu prilagođenu definiciju, tada će se istraživanje ili segment učitati.

Iako se arhivirane prilagođene definicije prikazuju na popisima dimenzija i mjernih podataka (s upozorenjem), ne možete ih dodati u istraživanja ili segmente.

Obustava izvješćivanja o prilagođenim parametrima

Pomoću prilagođenih dimenzija i mjernih podataka s opsegom događaja parametri se identificiraju za dimenzije i mjerne podatke na razini entiteta, što vam omogućuje da izradite jednu dimenziju ili mjerni podatak na temelju parametra i povezano izvješće za željeni broj događaja. U prethodnim izvješćima o prilagođenim parametrima parametri su se identificirali za pojedinačne događaje. Stoga, ako ste htjeli izraditi izvješće o istom parametru za pet različitih događaja, morali ste upotrijebiti pet prilagođenih dimenzija i mjernih podataka od kvote koja iznosi 100.

Nakon obustave izvješćivanja o prilagođenim parametrima Analytics je sačuvao povijesne agregirane podatke s opsegom događaja, a novi agregirani podaci jednostavno proširuju te povijesne podatke. U slučajevima u kojima je parametar registriran za više događaja, Analytics ih razlikuje dodjeljivanjem naziva dimenzije/mjernog podatka koji uključuje trenutačno dodijeljeni naziv događaja (npr. "custom_dimension_name [event_name]").

Kao najbolji primjer iz prakse, preporučujemo da uklonite duplikate prilagođenih dimenzija i mjernih podataka koji su registrirani za više događaja da bi se zadržala kvota.

Uz prilagođene dimenzije za korisnika ne trebate razmišljati o oglasnim mjestima. Korisnička svojstva postala su pseudonimi za mjesta prilagođenih dimenzija za korisnika, što razvojnim programerima omogućuje da se usredotoče na praćenje smisleno imenovanih točaka s podacima bez potrebe za povezivanjem pojedine točke s podacima s proizvoljnim brojem mjesta.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
69256
false
false