[GA4] Omat ulottuvuudet ja mittarit

Tämä artikkeli on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat luoda omia ulottuvuuksia ja mittareita tapahtumaparametrien pohjalta.
Sisällys:

Yleistä

Voit luoda omia ulottuvuuksia ja mittareita, joiden arvot tulevat mittauskokonaisuudessa keräämistäsi tapahtumaparametreista.

Esimerkki

Keräät seuraavan tapahtuman aina, kun verkkosivustosi kävijä lukee jonkin artikkelin:

gtag('event','read_article', {
  "author":"Ville K.",
  "title":"Näin ompelet repun",
  "number_of_pages":2,
});

Voit luoda Tekijä-ulottuvuuden, jonka arvot tulevat author-parametrista, ja Artikkelin_pituus-mittarin, jonka arvo tulee number_of_pages-parametrista.

Parhaat käytännöt

Ennen kuin otat käyttöön omia ulottuvuuksia ja mittareita, sinun kannattaa hyödyntää automaattisesti kerättävien tapahtumien, tehostetun mittauksen tapahtumien jasuositeltujen tapahtumien kautta kerättyjä ulottuvuuksia ja mittareita.

Jos sinulla on vakiomittauskokonaisuus, älä luo kardinaliteetiltaan suuria omia ulottuvuuksia. Kardinaliteetiltaan suuria ulottuvuuksia ovat ulottuvuudet, joilla on yli 500 yksilöllistä arvoa päivässä. Nämä ulottuvuudet saattavat vaikuttaa negatiivisesti raportteihisi ja aiheuttaa datan koontia (other)-riville. Jos esimerkiksi käytät kardinaliteetiltaan suurta ulottuvuutta, kuten User-ID:tä (eli kun haluat kerätä tunnuksen jokaiselle yksittäiselle käyttäjälle), käytä User-ID-ominaisuutta.

Tapahtuma- ja käyttäjälaajuus

Voit määrittää omat ulottuvuudet joko tapahtumaa tai käyttäjää koskeviksi.

 • Tapahtumalaajuus: Edellisessä esimerkissä määrittäisit Tekijä-ulottuvuuden tapahtumaa koskevaksi.
 • Käyttäjälaajuus: Luomalla käyttäjää koskevia omia ulottuvuuksia voit tunnistaa käyttäjiin liittyviä staattisia tai hitaasti muuttuvia määritteitä, kuten "tekee_paljon_ostoksia=tosi", "ammatti=insinööri" tai "suosikkijoukkue=Real Madrid".

Omien mittareiden on oltava aina tapahtumaa koskevia.

Rajoitukset

Voit luoda enintään

 • 50 tapahtumaan liittyvää omaa ulottuvuutta ja 50 omaa mittaria mittauskokonaisuutta kohden
 • 25 yksilöllisesti nimettyä käyttäjään liittyvää omaa ulottuvuutta mittauskokonaisuutta kohden.

Jos kiintiö on täynnä ja haluat luoda uusia omia ulottuvuuksia tai mittareita, voit arkistoida ne ulottuvuudet ja mittarit, joita et enää käytä.

Voit tarkistaa luomiesi omien ulottuvuuksien ja mittareiden kokonaismäärän valitsemalla vasemmalla olevasta navigaatiopaneelista Määritä > Omat määritelmät ja klikkaamalla sitten Kiintiötiedot oikeasta yläkulmasta.

Huom. Joitain omia ulottuvuuksia ei voi käyttää raporteissa, jos ne yhdistetään demografisiin tietoihin. Saatat törmätä raporteissa tai APIssa kynnyksiin tai yhteensopimattomuusrajoituksiin, kun haluat katsoa omia ulottuvuuksia yhdessä demografisen datan kanssa.

Oman ulottuvuuden luominen

Tarvitset omien ulottuvuuksien luomiseen muokkaajan roolin.
 1. Valitse vasemmanpuoleisesta navigaatiopaneelista Määritä > Omat määritelmät.
 2. Klikkaa Luo omia ulottuvuuksia.
 3. Lisää ulottuvuuden nimi. Et voi käyttää yhdysmerkkejä ulottuvuuden nimessä. Voit kuitenkin käyttää alaviivoja tai välilyöntejä.
 4. Valitse avattavasta valikosta laajuus (Tapahtuma tai Käyttäjä).
 5. Lisää omalle ulottuvuudelle kuvaus.
 6. Valitse listasta tapahtumaparametri (tapahtumalaajuus) tai käyttäjän ominaisuus (käyttäjälaajuus) tai lisää sen parametrin tai ominaisuuden nimi, jota aiot jatkossa kerätä.
 7. Klikkaa Tallenna.
Oman ulottuvuuden arvona näkyy ensimmäisen 48 tunnin ajan (not set).

Oman mittarin luominen

Tarvitset omien mittareiden luomiseen muokkaajan roolin.
 1. Valitse vasemmanpuoleisesta navigaatiopaneelista Määritä > Omat määritelmät.
 2. Klikkaa Luo omia mittareita.
 3. Lisää mittarin nimi. Mittarin nimessä ei voi käyttää yhdysmerkkejä. Voit kuitenkin käyttää alaviivoja tai välilyöntejä.
 4. Lisää oman mittarin kuvaus.
 5. Valitse listasta tapahtumaparametri tai lisää sen parametrin nimi, jota aiot kerätä jatkossa.
 6. Valitse avattavasta valikosta mittayksikkö.
  Jos valitset mittayksiköksi valuutan, sinun on määritettävä oma mittari hinta- tai tulomittariksi Datatyyppi-kohdasta. Kun teet näin, voit määrittää käyttäjärooleja, jotka rajoittavat pääsyä hinta- tai tulomittareihin.
 7. Klikkaa Tallenna.
Omien mittareiden data tulee näkyviin 24–48 tunnin kuluessa.

Oman ulottuvuuden tai mittarin muokkaaminen

Tarvitset omien ulottuvuuksien ja mittareiden muokkaamiseen muokkaajan roolin.
 1. Valitse vasemmanpuoleisesta navigaatiopaneelista Määritä > Omat määritelmät.
 2. Klikkaa ulottuvuuden tai mittarin riviltä Lisää ja valitse Muokkaa.
 3. Tee haluamasi muutokset ja klikkaa Tallenna.

Oman ulottuvuuden tai mittarin arkistointi

Jos haluat luoda uusia omia ulottuvuuksia tai mittareita mutta kiintiösi on jo täynnä, voit vapauttaa tilaa arkistoimalla ne ulottuvuudet tai mittarit, joita et enää käytä.

Oman ulottuvuuden tai mittarin arkistointi vaikuttaa kaikkiin yleisöihin, kartoituksiin ja segmentteihin, jotka perustuvat kyseiseen ulottuvuuteen tai mittariin.

Tätä muutosta ei voi kumota, eikä arkistoitua dataa voi palauttaa.
 1. Valitse vasemmanpuoleisesta navigaatiopaneelista Määritä > Omat määritelmät.
 2. Klikkaa ulottuvuuden tai mittarin riviltä Lisää ja valitse Arkistoi.
  Näet muut Analyticsissa olevat kohteet (esim. yleisöt ja kartoitukset), joissa käytetään omaa määritelmää.
Yleisöt

Kun arkistoit yleisömäärityksessä käytetyn oman ulottuvuuden tai mittarin, määritystä ei voi enää käyttää eikä yleisöön kerry uusia käyttäjiä.

Yleisöä koskeva aiempi data säilytetään, mutta uutta dataa ei kerry enää sen jälkeen, kun yleisö ei ole käytettävissä.

Käytöstä poistuneita yleisöjä ei voi eksportoida muihin tuotteisiin (esim. Google Adsiin tai Google Optimizeen).

Jos olet eksportoinut yleisön muihin tuotteisiin aiemmin, se toimii kuten ennenkin. Koska yleisöön ei kerry uusia käyttäjiä, käyttäjämäärä pienenee sitä mukaa kun nykyisten käyttäjien jäsenyyden kesto päättyy. Lopulta yleisö ei sisällä enää yhtään käyttäjää.

Jos yleisö sisältää arkistoidun oman ulottuvuuden tai mittarin, näet yleisöluettelossa yleisön nimen vieressä seuraavan varoituskuvakkeen:

Kun muokkaat yleisömääritelmää, näet seuraavan viestin, jonka mukaan yleisö sisältää arkistoidun oman ulottuvuuden tai mittarin:

Et voi muokata yleisöehtoja. Jos haluat luoda yleisöversion ilman arkistoitua omaa ulottuvuutta tai mittaria, sinun on luotava kokonaan uusi yleisö.
Kartoitukset ja segmentit

Kartoitukset-työkalussa näkyy vastaavia varoituskuvakkeita kuin yleisöjen vieressä sellaisten kartoitusten ja segmenttien yhteydessä, jotka sisältävät arkistoituja omia ulottuvuuksia tai mittareita. Myös Kartoitukset-työkalun ulottuvuus- ja mittarilistoissa näkyy varoituskuvake arkistoitujen omien määritelmien vieressä.

Yleisöjen tavoin myöskään sellaisia kartoituksia ja segmenttejä, jotka sisältävät arkistoituja omia määritelmiä, ei voi käyttää eivätkä ne lataudu.

Jos poistat arkistoidun oman määritelmän, kartoitus tai segmentti latautuu.

Vaikka arkistoidut omat määritelmät näkyvät ulottuvuus- ja mittarilistoissa (yhdessä varoituksen kanssa), niitä ei voi lisätä kartoituksiin tai segmentteihin.

Omien parametrien raportoinnin poistaminen käytöstä

Tapahtumaa koskevia omia ulottuvuuksia ja mittareita käytettäessä parametrit määritetään koko mittauskokonaisuuden kattaviksi ulottuvuuksiksi ja mittareiksi. Voit siis luoda parametrin pohjalta yhden ulottuvuuden tai mittarin ja käyttää sitä niin monen tapahtuman raportoinnissa kuin haluat. Omien parametrien raportoinnissa parametrit määritettiin aiemmin tapahtumakohtaisesti. Jos esimerkiksi halusit käyttää samaa parametria viidessä eri tapahtumassa, 100 oman ulottuvuuden ja mittarin kiintiöstä oli käytettävä viisi.

Vaikka omien parametrien raportointi poistetaan käytöstä, Analytics säilyttää aiemman tapahtumakohtaisen koontidatan ja uusi koontidata täydentää sitä saumattomasti. Jos parametri on rekisteröity useaan tapahtumaan, Analytics tekee jaottelun määrittämällä ulottuvuuden/mittarin nimen, jossa on mukana nykyinen tapahtuman nimi (esim. "oman_ulottuvuuden_nimi [tapahtuman_nimi]").

Parhaiden käytäntöjen mukaan sinun kannattaa poistaa usealle tapahtumalle rekisteröidyt päällekkäiset omat ulottuvuudet ja mittarit. Näin kiintiö riittää paremmin.

Käyttäjää koskevien omien ulottuvuuksien ansiosta sinun ei tarvitse miettiä niin kutsuttuja paikkoja. Käyttäjän ominaisuuksia käytetään jatkossa aliaksina käyttäjää koskevien omien ulottuvuuksien paikoille, jolloin kehittäjät voivat keskittyä mielekkäästi nimettyjen arvopisteiden seuraamiseen liittämättä kutakin arvopistettä satunnaiseen paikkanumeroon.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false
false