Tento článek se týká služeb v Google Analytics 4. Pokud ještě stále používáte službu v Universal Analytics, která od 1. července 2023 přestane zpracovávat data, projděte si sekci Universal Analytics. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. července 2024.)

[GA4] Vlastní dimenze a metriky

Vytváření nových dimenzí a metrik z parametrů událostí
Pokud jste kód shromažďování dat neupravovali, pravděpodobně nemusíte číst tento článek ani používat vlastní dimenze a metriky.

Google Analytics automaticky nabízí řadu dimenzí a metrik. Pokud jste ale kód shromažďování dat upravili tak, aby shromažďoval nestandardní parametry událostí, budete muset vytvořit vlastní dimenze nebo vlastní metriky, abyste mohli tyto parametry událostí používat. Řekněme například, že odešlete následující událost pokaždé, když si někdo na vašem webu přečte článek. V tomto případě shromažďujete jméno autora, název článku a počet stránek článku.

gtag('event','read_article', {
    "author":"Bill Q",
    "title":"How to Build a Backpack",
    "number_of_pages":2,
});

Můžete vytvořit dimenzi Author, která získá hodnoty z parametru author, a metriku Article_Length, která získá hodnotu z parametru number_of_pages.

Vlastní dimenze a metriky není nutné nastavovat pro data shromážděná přes automaticky shromažďované události, vylepšené měřenídoporučené události.

Na úrovni události nebo uživatele

Vlastní dimenze je buď na úrovni události, nebo uživatele.

 • Na úrovni události: Ve výše uvedeném příkladu byste vytvořili dimenzi Author, která bude mít rozsah události.
 • Na úrovni uživatele: Vytvoření vlastních dimenzí pro konkrétní uživatele umožňuje identifikovat statické nebo pomalu se měnící atributy uživatelů, například „spender=true“, „profession=engineer“ nebo „favorite_team=Real Madrid“.

Vlastní metrika je vždy na úrovni události.

Limity

Pokud dosáhnete některého z těchto omezení a budete potřebovat vytvořit další vlastní dimenze nebo metriky, archivujte ty, které nepoužíváte:

Položka Omezení standardních služeb Omezení služeb v Analytics 360
Vlastní dimenze na úrovni události 50 125
Vlastní dimenze na úrovni uživatele 25 100
Všechny vlastní metriky 50 125
 

Pokud chcete zjistit, kolik vlastních dimenzí a metrik jste vytvořili, postupujte takto:

 1. Vlevo klikněte na Administrátor > Vlastní definice.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Informace o kvótě.

Při kombinaci s demografickými údaji nejsou některé vlastní dimenze v přehledech k dispozici. Pokud budete chtít s touto kombinací pracovat, můžete narazit na limity nebo nekompatibilitu.

Doporučené postupy pro vlastní dimenze a metriky

Než vlastní dimenze a metriky vytvoříte, použijte ty, které služba Analytics vyplňuje ve výchozím nastavení.

Pokud máte standardní službu v Google Analytics 4, nevytvářejte vlastní dimenze s velkou mohutností, které nejsou nezbytné. Dimenze s velkou mohutností mohou negativně ovlivnit přehledy a způsobit agregaci dat v řádku (ostatní).

Níže uvádíme několik příkladů, které mají za následek dimenze s velkou mohutností a nejsou povoleny nebo je dobré se jim vyhnout:

 • Používání vlastní dimenze pro jedinečný identifikátor každého uživatele (raději používejte User-ID).
 • Používání vlastní dimenze k zasílání jedinečných ID, jako je ID relace, souvisejících s každou relací.
 • Odesílání časového razítka jako vlastní dimenze.

Nedoporučujeme ani registraci vlastní dimenze pro parametr, který už sám o sobě je předdefinovanou dimenzí, například dimenzí stránky a obrazovky nebo ID transakce. To sice nemá vliv na mohutnost, ale započítává se do limitu na počet vlastních dimenzí. Než začnete v GA4 používat vlastní dimenze, seznamte se s předdefinovanými možnostmi dimenze.

Vytvoření vlastních dimenzí

K vytváření vlastních dimenzí potřebujete roli editora.

 1. Vlevo klikněte na Administrátor > Vlastní definice.
 2. Zvolte možnost Vytvořit vlastní dimenze.
 3. Zadejte název vlastní dimenze.
  V názvu nelze použít spojovníky. Můžete však místo nich použít podtržítka a mezery.
 4. Vyberte rozsah vlastní dimenze. Další informace
 5. Zadejte popis vlastní dimenze.
 6. Vyberte ze seznamu parametr události nebo charakteristiku uživatele, případně zadejte název parametru události či charakteristiku uživatele, které budete v budoucnu shromažďovat.
 7. Klikněte na Uložit.

Během prvních 48 hodin se u vlastní dimenze může zobrazovat hodnota (nenastaveno).

Vytvoření vlastních metrik

K vytváření vlastních metrik potřebujete roli editora.

 1. Vlevo klikněte na Administrátor > Vlastní definice.
 2. Klikněte na Vytvořit vlastní metriky.
 3. Zadejte název vlastní metriky.
  V názvu nelze použít spojovníky. Můžete však místo nich použít podtržítka a mezery.
 4. Zadejte popis vlastní dimenze.
 5. Ze seznamu vyberte parametr události nebo zadejte název parametru události, který budete v budoucnu shromažďovat.
 6. Z rozbalovací nabídky vyberte měrnou jednotku.
  Pokud jako jednotku použijete měnu, musíte tuto vlastní metriku v části Datový typ označit jako metriku nákladů nebo tržeb. K takovým metrikám můžete omezit přístup. Lze to udělat pomocí konfigurace uživatelských rolí omezujících přístup k metrikám nákladů a tržeb.
 7. Klikněte na Uložit.

Může trvat 24–48 hodin, než se vlastní metriky začnou plnit daty.

Úpravy vlastních dimenzí a metrik

K úpravám vlastních dimenzí a metrik potřebujete roli editora.

 1. Vlevo klikněte na Administrátor > Vlastní definice.
 2. V řádku dimenze nebo metriky klikněte na Možnosti > Upravit.
 3. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Uložit.

Ukončení podpory přehledů vlastních parametrů

Při použití vlastních dimenzí a metrik na úrovni události jsou parametry identifikovány pro dimenze a metriky v celé službě. Můžete tedy na základě parametru vytvořit jednu dimenzi nebo metriku a používat ji v přehledech u libovolného počtu událostí. U přehledů vlastních parametrů se dříve parametry určovaly pro jednotlivé události. Pokud jste tedy chtěli vytvořit přehled stejného parametru pro pět různých událostí, museli jste na to využít pět ze své kvóty 100 vlastních dimenzí a metrik.

Po ukončení podpory přehledů vlastních parametrů jsme v Analytics zachovali historické souhrny na úrovni události a nové souhrny na ně plynule navazují. V případech, kdy je parametr zaregistrován pro více událostí, je služba odlišuje přiřazením názvu dimenze nebo metriky, který obsahuje aktuálně přiřazený název události (např. „nazev_vlastni_dimenze [nazev_udalosti]“).

Doporučujeme odstraňovat duplicitní vlastní dimenze a metriky, které byly zaregistrovány u více událostí, abyste nepřekročili kvótu.

Díky vlastním dimenzím s rozsahem na úrovni uživatele nemusíte přemýšlet o „blocích“. Charakteristiky uživatelů budou založeny na blocích vlastní dimenze pro konkrétní uživatele, takže se vývojáři budou moct soustředit na sledování smysluplně pojmenovaných datových bodů, aniž by museli ke každému datovému bodu přiřazovat nesouvisející číslo bloku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
69256
false
false