[GA4] Персонализирани величини и показатели

Създаване на нови величини и показатели от параметри на събитието
Ако не сте персонализирали кода си за събиране на данни, вероятно не е необходимо да четете тази статия или да използвате персонализирани величини и показатели.

Google Анализ предоставя автоматично много величини и показатели. Ако обаче сте персонализирали кода си за събиране на данни, за да събирате нестандартни параметри за събития, ще трябва да създадете персонализирани величини и/или персонализирани показатели, за да използвате тези параметри за събития. Да приемем например, че събирате името на автора, заглавието на статията и броя на страниците всеки път, когато посетител на уебсайта Ви прочете статия.

gtag('event','read_article', {
    "author":"Bill Q",
    "title":"How to Build a Backpack",
    "number_of_pages":2,
});

Можете да създадете величина „Автор“, която получава стойностите си от параметъра author, и показател Article_Length, който получава стойността си от параметъра number_of_pages.

Не е необходимо да настройвате персонализирани величини и показатели за данни, събрани чрез автоматично събирани събития, подобрено измерване и препоръчани събития.

Обхват на ниво събитие и потребител

Персонализираните величини са с обхват на ниво събитие или на ниво потребител.

 • Обхват на ниво събитие: В примера по-горе ще създадете величината „Автор“, за да имате обхват на ниво събитие.
 • Обхват на ниво потребител: Създавайте персонализирани величини с обхват на ниво потребител, за да идентифицирате статични или бавнопроменящи се атрибути на потребителите си, като например „spender=true“, „profession=engineer“ или „favorite_team=Real Madrid“.

Персонализираните показатели винаги са с обхват на ниво събитие.

Ограничения

Ако достигнете някое от тези ограничения, а се налага да създадете още персонализирани величини или показатели, архивирайте тези, които не използвате:

Елемент Ограничения за стандартни собствености Ограничения за собствености в Анализ 360
Персонализирани величини според обхвата на събитието 50 125
Персонализирани величини с обхват потребител 25 100
Всички персонализирани показатели 50 125
 

За да видите броя на създадените от Вас персонализирани величини и показатели:

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Персонализирани дефиниции.
 2. Кликнете върху Информация за квотата горе вдясно.

Определени персонализирани величини не са налице в отчетите Ви, когато са комбинирани с демографски данни. Може да забележите, че има зададени прагови стойности или ограничения за несъвместимост, когато заявявате персонализирани величини с демографски данни.

Най-добри практики за персонализираните величини и показатели

Преди да създадете персонализирани величини и показатели, използвате тези, които Анализ попълва по подразбиране.

Ако имате стандартна собственост в Google Анализ 4, избягвайте създаването на излишни персонализирани величини с висока кардиналност. Величините с голяма кардиналност може да повлияят отрицателно върху отчетите Ви и да доведат до обобщаване на данните в реда „(други)“.

Следват няколко примера, които водят до величини с голяма кардиналност, които не се допускат или трябва да се избягват:

 • Да използвате персонализирана величина за уникален идентификатор за потребител. Вместо това използвайте функцията User-ID.
  • Научете повече за това как да изпълнявате заявките за използване на ID на потребителя, без да регистрирате ID на потребителя като персонализирана величина.
 • Да използвате персонализирана величина за изпращане на уникални идентификатори за сесия, като например ID на сесия.
 • Да изпращате клеймо за дата и час като персонализирана величина.

И накрая не е най-добра практика регистриране на персонализирана величина за параметър, който вече е предварително зададен, като например величините за страница и екран, или ID на транзакцията. Това няма да повлияе върху кардиналността, но ще използва една от квотите Ви за персонализирани величини. Постарайте се да се запознаете с предварително зададените опции за величини, преди да използвате персонализираните си величини в GA4.

Създаване на персонализирани величини

За да създавате персонализирани величини, трябва да имате роля на редактор.

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Персонализирани дефиниции.
 2. Кликнете върху Създаване на персонализирани величини.
 3. Въведете име за персонализираната величина.
  Не можете да използвате тирета в името, но можете да използвате долни черти и интервали.
 4. Изберете обхват на персонализираната величина. Научете повече
 5. Въведете описание на персонализираната величина.
 6. Изберете параметър на събитието или характеристика на потребителя от списъка или въведете такива, които ще събирате в бъдеще.
 7. Кликнете върху Запазване.

Ще видите стойност (не е зададено) за персонализирана величина през първите 48 часа.

Създаване на персонализирани показатели

За да създавате персонализирани показатели, трябва да имате роля на редактор.

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Персонализирани дефиниции.
 2. Кликнете върху Създаване на персонализирани показатели.
 3. Въведете име на персонализирания показател.
  Не можете да използвате тирета в името, но можете да използвате долни черти и интервали.
 4. Въведете описание на персонализираната величина.
 5. Изберете параметър на събитието от списъка или въведете името на параметър, който ще събирате в бъдеще.
 6. Изберете мерна единица от падащото меню.
  Когато изберете Валута като мерна единица, трябва също да идентифицирате персонализирания показател като показател за цена и/или приходи под Тип данни. Когато идентифицирате персонализирания показател като показател за разходи и/или приходи, можете да ограничите достъпа до него, когато конфигурирате ролите на потребителя, които ограничават достъпа до показателите за разходите и/или приходите.
 7. Кликнете върху Запазване.

Попълването на персонализираните показатели с данни може да отнеме от 24 до 48 часа.

Редактиране на персонализирани величини и показатели

За да редактирате персонализирани величини или показатели, трябва да имате роля на редактор.

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Персонализирани дефиниции.
 2. В реда за величината или показателя кликнете върху Още > Редактиране.
 3. Извършете желаните промени и кликнете върху Запазване.

Оттегляне на отчитането на персонализирани параметри

При персонализираните величини и показатели с обхват събитие параметрите се определят за величини и показатели за цялата собственост, така че да създадете една величина или показател въз основа на параметър и да я отчитате за толкова събития, колкото искате. По-рано при отчитането на персонализирани параметри параметрите се идентифицираха за отделни събития. Следователно, ако искате да отчитате един и същ параметър за пет различни събития, трябва да използвате пет от квотата си от 100 персонализирани величини и показателя.

С оттеглянето на отчитането на персонализирани параметри Анализ съхранява обобщена информация за обхвата на събитието за минали периоди, а новата информация безпроблемно допълва тези данни. В случай че е регистриран параметър за няколко събития, Анализ ги отличава, като задава име на величина/показател, включващо текущо зададеното име на събитие (напр. “custom_dimension_name [event_name]”).

Като най-добра практика трябва да премахнете дублиращите се персонализирани величини и показатели, регистрирани за няколко събития, за да запазите квотата си.

Персонализираните величини с обхват на ниво потребител премахват необходимостта да мислите за конкретните „позиции“. Характеристиките на потребителя се превръщат в псевдоними за позиции за персонализирани величини с обхват на ниво потребител, които дават възможност на програмистите да се съсредоточат върху проследяването на точки за данни с уникални имена, без да се налага свързване на всяка точка с произволна позиция.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
69256
false
false