[GA4] Ställa in spårning över flera domäner

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare som behöver enhetlig mätning på fler än en domän, t.ex. på en kundwebbplats och en separat kundvagnsdomän. Denna artikel avser Google Analytics 4-egendomar. Om du använder Universal Analytics kan du läsa den här artikeln i stället.

Mätning över flera domäner gör att aktivitet på ett korrekt sätt kan tillskrivas en enskild användare när de rör sig över flera domäner. Utgående klick som i normalfall aktiverar en händelse via förbättrad mätning ignoreras när den utgående länken leder till en domän som du har angett som en del av mätning över flera domäner.

Videoöversikt

 

Cookies och mätning över flera domäner

Analytics använder ursprungsplatsens cookies för att koppla en identifierare till varje unik användare och session på en webbplats.

 • Utan mätning över flera domäner ställs nya cookies med nya identifierare in för varje domän som en användare besöker. Analytics räknar dessa nya cookies med nya identifierare som separata användare med separata sessioner.
 • Med mätning över flera domäner skickas samma identifierare från en webbplats till en annan via en webbadressparameter som identifieras med nyckeln _gl, till exempel: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Om du också har en Universal Analytics-egendom

För din Universal Analytics-egendom konfigurerade du mätning över flera domäner via koden (antingen i källkoden viaanalytics.js ellergtag.js eller via Google Taggstyrning ). För Google Analytics 4-egendomen gör du detta via sidan Administratör. Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till samma domäner som du har identifierat i din Universal Analytics-sidkod.

Om du har en befintlig konfiguration i den globala webbplatstaggen för din Universal Analytics-egendom tillämpas den även på Google Analytics 4-egendomen. Alla domäner som du har angett i koden eller via Administratör gäller för din Google Analytics 4-egendom. Vi rekommenderar dock att du enbart utför konfigurationen i Administratör.

Ställa in mätning över flera domäner via Administratör

Redigeringsrollen krävs för att konfigurera mätning över flera domäner.

Kontrollera Analytics-taggen (t.ex. den globala webbplatstaggen på alla dina HTML-sidor) för varje domän som du vill inkludera i mätningen över flera domäner.Taggen på varje sida måste använda samma mätnings-id (dvs. samma G-id) från samma webbdataflöde.

 1. Navigera till en av egendomarna du vill inkludera i mätningen över flera domäner i Administratör.
 2. Klicka på Dataflöden > Webb i kolumnen Egendom.
 3. Klicka på dataflödet för webbplatsen och välj sedan Fler taggningsinställningar under Ytterligare inställningar.
 4. Klicka på Konfigurera dina domäner.
 5. Gör följande under Inkludera domäner som matchar NÅGOT av följande villkor:
  • Välj en matchningstyp.
  • Ange identifieraren för domänen du vill matcha (till exempel example.com) under Domän.
  • Klicka på Lägg till villkor för att lägga till nästa domän. (Lägg till varje domän som du vill inkludera i mätning över flera domäner.)
  Villkoren utvärderas med ELLER-logik.
 6. Klicka på Spara.

Manuell inställning

Den rekommenderade metoden är att konfigurera mätning över flera domäner via Analytics-gränssnittet. Det kan dock finnas situationer där du måste implementera en anpassad lösning via mätningskoden. I så fall kan du konfigurera det manuellt med hjälp av get- och set-kommandon för gtag.js-API:et för att lagra id:n mellan domäner.

Exempel

Hämta ett klient-id på källdomänen med hjälp av get-metoden:

 
 gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'client_id', (client_id) => {
 // Placera kund-id:t i en variabel.
});
gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'session_id', (session_id) => {
 // Placera sessions-id:t i en variabel.
});

 

När du har klient- och sessions-id:na lägger du till dem i länken som pekar på måldomänen:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Läs id:na från webbadressen på målsidan och ange dem med config-kommandot på målsidan:


gtag('config','G-XXXXXXX', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Kontrollera att mätning över flera domäner fungerar korrekt

 1. Öppna en sida på din webbplats som innehåller en länk eller ett formulär som pekar på en domän som du har konfigurerat för mätning över flera domäner.
 2. Klicka på länken eller skicka formuläret för att navigera till måldomänen.
 3. Kontrollera att webbadressen på måldomänen innehåller länkningsparametern_gl. Till exempel https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Felsökning

Om du inte kan bekräfta att parametern _gl finns i måldomänens sökväg enligt stegen ovan kontrollerar du att domänen du konfigurerade i gränssnittet matchar domänen som webbplatsen pekar på.

Det är också möjligt att webbplatsen är konfigurerad på ett sätt som gör att mätningen över flera domäner inte fungerar som den ska. Med hjälp av en erfaren webbutvecklare kan du undersöka om din webbplats påverkas av följande problem.

Adressomdirigeringar

Om målsidan omdirigerar eller inte har stöd för godtyckliga frågeparametrar kan parametern _gl tas bort från webbadressen även om den lades till av Analytics på föregående sida. (Detta händer vanligtvis så snabbt att du inte uppfattar det.) Du kan ta reda på om detta händer på din webbplats genom att kontrollera nätverksbegäranden som görs via den föregående sidan med hjälp av Chromes utvecklarverktyg. Åtgärda problemet genom att konfigurera webbplatsen för att behålla parametern _gl i omdirigeringar.

Står i konflikt med andra skript

Mätning över flera domäner fungerar genom att en händelselyssnare skapas i dokumentnoden på sidan. När användarna klickar på en länk läggs klickhändelsen till i dokumentnoden och parametern _gl läggs till i länkens webbadress. Den här processen fungerar inte i följande fall:

 • När navigeringen aktiveras av JavaScript i stället för ett direktsvar till en användaråtgärd.
 • När konkurrerande skript på sidan avslutar händelsespridningen innan den når dokumentnoden, till exempel när Event.stopPropagation() används.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false