[GA4] Nastavenie merania viacerých domén

Tento článok je určený pre vlastníkov webov, ktorí potrebujú jednotné meranie viacerých domén, napr. na webe zákazníka a v samostatnej doméne nákupného košíka. Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak používate Universal Analytics, prečítajte si tento článok.

Meranie viacerých domén umožňuje aktivitu presne pripísať jednému používateľovi, aj keď tento používateľ prechádza viacerými doménami. Kliknutie vedúce k odchodu, ktoré by zvyčajne spustili udalosť prostredníctvom rozšíreného merania, sú ignorované, keď odkaz smerujúci na iný web vedie na doménu, ktorú ste uviedli ako súčasť merania viacerých domén.

Využívajte štatistiky o ceste zákazníkov, a to bez peňažného poplatku

Po kliknutí na Začíname sa môžete pozrieť, ako zákazníci interagujú s vašimi webmi. Zistiť vám to umožnia funkcie, ako napríklad meranie viacerých domén.

 

Video s prehľadom funkcie

Súbory cookie a meranie viacerých domén

Ak bol udelený súhlas, Analytics nastaví pomocou súborov cookie hostiteľskej domény identifikátory pre každého jedinečného používateľa a každú jedinečnú reláciu.

 • Bez merania viacerých domén sa pre každú doménu, ktorú používateľ navštívi, vytvárajú nové súbory cookie s novými identifikátormi. V dôsledku toho bude jeden používateľ v jednom zariadení, ktorý navštívi rôzne koreňové domény (napr. www.example.com a www.inypriklad.com), identifikovaný samostatne (dvaja používatelia a dve relácie namiesto jedného používateľa a jednej relácie).
 • S meraním viacerých domén si súbory cookie zachovávajú rovnaké identifikátory, ktoré sú odovzdávané z jednej domény do druhej prostredníctvom parametra webovej adresy (_gl), keď používateľ prechádza medzi doménami prostredníctvom odkazu alebo formulára. V dôsledku toho Analytics identifikuje iba jedného používateľa a jednu reláciu.
Poznámka: Toto nastavenie nie je pre subdomény potrebné, pretože zdieľajú súbory cookie s koreňovou doménou (okrem prípadov, keď zmeníte predvolenú konfiguráciu domény súboru cookie).

Ak máte aj vlastníctvo v službe Universal Analytics

Pre vlastníctvo v službe Universal Analytics ste meranie viacerých domén nakonfigurovali prostredníctvom kódu (v zdrojovom kóde cez analytics.js či gtag.js alebo pomocou Správcu značiek Google). V prípade vášho vlastníctva v službe Google Analytics 4 túto konfiguráciu vykonáte na stránke správy. Podľa nasledujúcich pokynov pridajte tie isté domény, ktoré ste uviedli v kóde stránky pre službu Universal Analytics.

Ak máte konfiguráciu značky Google pre vlastníctvo v službe Universal Analytics, použije sa aj vo vašom vlastníctve v službe Google Analytics 4. Všetky domény, ktoré ste uviedli v kóde alebo pomocou sekcie správcu, budú použité aj vo vašom vlastníctve v službe Google Analytics 4. Odporúčame však, aby ste konfiguráciu vykonávali iba v sekcii Správca.

Nastavenie merania viacerých domén v sekcii Správca

Na nastavenie merania viacerých domén potrebujete rolu redaktora a môžete vytvoriť maximálne 100 podmienok.

Skontrolujte značku (napr. značku Google na svojich stránkach HTML) v rámci každej domény, ktorú chcete zahrnúť do merania viacerých domén. Značka na každej stránke musí používať rovnaký identifikátor merania (teda rovnaký identifikátor G‑) z rovnakého streamu webových údajov.

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov na Streamy údajov.
 2. Kliknite na Web a potom na príslušný stream webových údajov.
 3. V podrobnostiach webového streamu kliknite na možnosť Konfigurácia nastavení značky (naspodku).
 4. V sekcii Nastavenia kliknite na Konfigurovať vaše domény.
 5. Ak používate rovnakú značku Google naprieč doménami, rozpoznáme ich automaticky a zobrazia sa v sekcii Odporúčania. Ak chcete prijať odporúčanie, kliknite na Pridať.
  Ak chcete manuálne pridať doménu, kliknite na Pridať podmienku v sekcii Zahrňte domény, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  • Vyberte typ zhody.
  • V sekcii Doména zadajte identifikátor domény, ktorú chcete zahrnúť (napr. example.com).
  • Pridajte všetky domény, ktoré chcete zahrnúť do merania viacerých domén.
  Podmienky sa vyhodnocujú na základe logického operátora ALEBO.
 6. Kliknite na Uložiť.

Manuálne nastavenie

Odporúčaným postupom je nakonfigurovať meranie viacerých domén v rozhraní služby Analytics. Môžu sa však vyskytnúť situácie, keď je potrebné implementovať vlastné riešenie pomocou kódu merania. V týchto prípadoch ho môžete nastaviť manuálne pomocou príkazov get a set rozhrania API knižnice gtag.js tak, aby identifikátory zostávali pri prechode medzi doménami rovnaké. Prečítajte si viac o manuálnom nastavení merania viacerých domén.

Príklad

Ak chcete získať identifikátor klienta v zdrojovej doméne, použite metódu get:

 
gtag('get', 'TAG_ID', 'client_id', (client_id) => {
 // Uloží identifikátor klienta do premennej.
});
gtag('get', 'TAG_ID', 'session_id', (session_id) => {
 // Uloží identifikátor relácie do premennej.
});

 

Po získaní identifikátorov klienta a relácie ich pridajte do odkazu, ktorý smeruje na cieľovú doménu:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Na cieľovej stránke si prečítajte identifikátory z webovej adresy a nastavte ich pomocou príkazu config:


gtag('config','TAG_ID', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Overenie správneho fungovania merania viacerých domén

Meranie viacerých domén funguje na princípe pripojenia parametrov k webovým adresám na webe. V ojedinelých prípadoch môže váš webový server zaznamenať chybu, napríklad vráti kód odpovede s chybou 5xx alebo nespustí sťahovanie.

Ak chcete overiť fungovanie merania viacerých domén, postupujte takto:

 1. Otvorte stránku svojho webu obsahujúcu odkaz alebo formulár, ktorý smeruje na doménu konfigurovanú na meranie viacerých domén.
 2. Kliknite na odkaz alebo odošlite formulár, aby ste prešli na cieľovú doménu.
 3. Skontrolujte, či sa stránka načítava správne.
 4. Overte, či webová adresa v cieľovej doméne obsahuje parameter prepájača _gl, napríklad: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.
 5. Ak váš web umožňuje sťahovanie, prejdite na stránku s parametrom prepojenia vo webovej adrese a spustite sťahovanie. Skontrolujte, či sa sťahovanie úspešne spustí.

Ak narazíte na chybu, skúste použiť riešenie problémov s meraním viacerých domén.

Riešenie problémov

Ak sa vám podľa uvedených krokov nepodarilo potvrdiť prítomnosť parametra _gl vo webovej adrese cieľovej domény, dôkladne skontrolujte, či doména konfigurovaná v rozhraní zodpovedá doméne, na ktorú váš web odkazuje.

Je tiež možné, že váš web má takú konfiguráciu, ktorá bráni správnemu fungovaniu merania viacerých domén. Požiadajte o pomoc skúseného webového vývojára a zistite, či váš web neovplyvňujú nasledujúce problémy.

Presmerovania webovej adresy

Ak cieľová stránka presmerováva alebo nepodporuje ľubovoľné parametre dopytu, parameter _gl môže byť z webovej adresy odstránený aj v prípade, že bol pridaný službou Analytics na predchádzajúcej stránke. (K tomuto zvyčajne dochádza tak rýchlo, že to nezachytíte voľným okom.) Ak chcete zistiť, či k tomuto problému nedochádza na vašom webe, skontrolujte požiadavky siete uskutočnené predchádzajúcou stránkou pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome. Ak chcete tento problém vyriešiť, nakonfigurujte web tak, aby sa v presmerovaniach zachoval parameter _gl.

Konflikty s inými skriptmi

Meranie viacerých domén funguje tak, že vytvorí prijímač udalostí v uzle dokumentu stránky. Keď používatelia kliknú na odkaz, udalosť kliknutia sa dostane až do uzla dokumentu a parameter _gl sa pridá do webovej adresy odkazu. Tento proces nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch:

 • keď je navigácia spustená kódom JavaScript, nie priamou odozvou na akciu používateľa;
 • keď iné skripty na stránke zastavia preposielanie udalosti pred dosiahnutím uzla dokumentu, napríklad keď sa použije funkcia Event.stopPropagation().

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka