[GA4] Nastavenie merania viacerých domén

Tento článok je určený pre vlastníkov webov, ktorí potrebujú jednotné meranie viacerých domén, napr. na webe zákazníka a v samostatnej doméne nákupného košíka. Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak používate Universal Analytics, prečítajte si tento článok.

Meranie viacerých domén umožňuje aktivitu presne priradiť jednému používateľovi, aj keď tento používateľ prechádza viacerými doménami. Odchádzajúce kliknutia, ktoré by zvyčajne spustili udalosť prostredníctvom rozšíreného merania, sa ignorujú, keď odchádzajúci odkaz vedie na doménu, ktorú ste uviedli ako súčasť merania viacerých domén.

Video s prehľadom funkcie

 

Súbory cookie a meranie viacerých domén

Analytics používa súbory cookie hostiteľskej domény na nastavenie identifikátora pre každého jedinečného používateľa a jedinečnú reláciu webu.

 • Bez merania viacerých domén sa pre každú doménu, ktorú používateľ navštívi, nastavujú nové súbory cookie s novými identifikátormi. Analytics započítava tieto nové súbory cookie s novými identifikátormi ako samostatných používateľov so samostatnými reláciami.
 • Pri používaní merania viacerých domén sa rovnaké identifikátory odovzdávajú z jedného webu na druhý pomocou parametra webovej adresy identifikovaného kľúčom _gl, napríklad: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Ak máte aj vlastníctvo v službe Universal Analytics

Pre vlastníctvo v službe Universal Analytics ste meranie viacerých domén nakonfigurovali prostredníctvom kódu (v zdrojovom kóde cez analytics.js či gtag.js alebo pomocou Správcu značiek Google). V prípade vášho vlastníctva v službe Google Analytics 4 túto konfiguráciu vykonáte na stránke správy. Ak chcete pridať tie isté domény, ktoré ste uviedli v kóde stránky v službe Universal Analytics, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Ak máte existujúcu konfiguráciu značky Google pre vlastníctvo v službe Universal Analytics, použije sa aj vo vašom vlastníctve v službe Google Analytics 4. Všetky domény, ktoré ste uviedli v kóde alebo pomocou sekcie správcu, sa budú vzťahovať na vaše vlastníctvo v službe Google Analytics 4. Odporúčame však, aby ste konfiguráciu vykonávali iba v sekcii správcu.

Nastavenie merania viacerých domén v sekcii správcu

Na nastavenie merania viacerých domén musíte mať rolu redaktora.

Skontrolujte značku (napr. značku Google na svojich stránkach HTML) v rámci každej domény, ktorú chcete zahrnúť do merania viacerých domén. Značka na každej stránke musí používať rovnaký identifikátor značky (t. j. rovnaký identifikátor G-) z rovnakého streamu webových údajov.

 1. V sekcii Správca kliknite na Streamy údajov v stĺpci Vlastníctvo.
 2. Kliknite na Web a potom na príslušný stream webových údajov.
 3. V podrobnostiach webového streamu kliknite na možnosť Konfigurácia nastavení značky (naspodku).
 4. V sekcii Nastavenia kliknite na Konfigurovať vaše domény.
 5. V sekcii Zahrňte domény, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  • Vyberte typ zhody.
  • V sekcii Doména zadajte identifikátor domény, ktorú chcete zahrnúť (napr. example.com).
  • Ak chcete pridať ďalšiu doménu, kliknite na Pridať podmienku. (Pridajte všetky domény, ktoré chcete zahrnúť do merania viacerých domén.)
  Podmienky sa vyhodnocujú na základe logického operátora ALEBO.
 6. Kliknite na Uložiť.

Manuálne nastavenie

Odporúčaným postupom je nakonfigurovať meranie viacerých domén v rozhraní služby Analytics. Môžu sa však vyskytnúť situácie, keď je potrebné implementovať vlastné riešenie pomocou kódu merania. V týchto prípadoch ho môžete nastaviť manuálne pomocou príkazov get a set rozhrania API knižnice gtag.js tak, aby identifikátory zostávali pri prechode medzi doménami rovnaké. Prečítajte si viac o manuálnom nastavení merania viacerých domén.

Príklad

Ak chcete získať identifikátor klienta v zdrojovej doméne, použite metódu get:

 
gtag('get', 'TAG_ID', 'client_id', (client_id) => {
 // Uloží identifikátor klienta do premennej.
});
gtag('get', 'TAG_ID', 'session_id', (session_id) => {
 // Uloží identifikátor relácie do premennej.
});

 

Po získaní identifikátorov klienta a relácie ich pridajte do odkazu, ktorý smeruje na cieľovú doménu:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Na cieľovej stránke si prečítajte identifikátory z webovej adresy a nastavte ich pomocou príkazu config:


gtag('config','TAG_ID', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Overenie správneho fungovania merania viacerých domén

 1. Otvorte stránku svojho webu obsahujúcu odkaz alebo formulár, ktorý smeruje na doménu konfigurovanú na meranie viacerých domén.
 2. Kliknite na odkaz alebo odošlite formulár, aby ste prešli na cieľovú doménu.
 3. Overte, či webová adresa v cieľovej doméne obsahuje parameter prepájača _gl. Príklad: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Riešenie problémov

Ak sa vám podľa uvedených krokov nepodarilo potvrdiť prítomnosť parametra _gl vo webovej adrese cieľovej domény, dôkladne skontrolujte, či doména konfigurovaná v rozhraní zodpovedá doméne, na ktorú váš web odkazuje.

Je tiež možné, že váš web má takú konfiguráciu, ktorá bráni správnemu fungovaniu sledovania viacerých domén. Požiadajte o pomoc skúseného webového vývojára a zistite, či váš web neovplyvňujú nasledujúce problémy.

Presmerovania webovej adresy

Ak cieľová stránka presmerováva alebo nepodporuje ľubovoľné parametre dopytu, parameter _gl môže byť z webovej adresy odstránený aj v prípade, že bol pridaný službou Analytics na predchádzajúcej stránke. (K tomuto zvyčajne dochádza tak rýchlo, že to nezachytíte voľným okom). Ak chcete zistiť, či k tomuto problému nedochádza na vašom webe, skontrolujte žiadosti siete uskutočnené predchádzajúcou stránkou pomocou nástrojov pre vývojárov v Chrome. Ak chcete tento problém vyriešiť, nakonfigurujte web tak, aby sa v presmerovaniach zachoval parameter _gl.

Konflikty s inými skriptmi

Meranie viacerých domén funguje tak, že vytvorí prijímač udalostí v uzle dokumentu stránky. Keď používatelia kliknú na odkaz, udalosť kliknutia sa dostane až do uzla dokumentu a parameter _gl sa pridá do webovej adresy odkazu. Tento proces nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch:

 • keď je navigácia spustená kódom JavaScript, nie priamou odozvou na akciu používateľa;
 • keď iné skripty na stránke zastavia preposielanie udalosti pred dosiahnutím uzla dokumentu, napríklad keď sa použije funkcia Event.stopPropagation().
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false