[GA4] Konfigurer måling på tværs af domæner

Denne artikel henvender sig til websiteejere, som har behov for samlet måling for mere end ét domæne, f.eks. for et kundewebsite og et separat domæne for indkøbskurven. Denne artikel vedrører Google Analytics 4-ejendomme. Hvis du bruger Universal Analytics, skal du i stedet læse denne artikel.

Måling på tværs af domæner gør det muligt at foretage korrekt tilskrivning af en enkelt brugers aktivitet på flere forskellige domæner. Udgående klik, som normalt aktiverer en hændelse via forbedret måling, ignoreres, hvis det udgående link fører brugeren videre til et domæne, du har angivet som værende omfattet af måling på tværs af domæner.

Videooversigt

Cookies og måling på tværs af domæner

Når der er samtykke, bruger Analytics førstepartscookies til at angive id'er for hver unik bruger og hver unik session.

 • Uden måling på tværs af domæner oprettes der nye cookies med nye id'er for hvert domæne, en bruger besøger. Det betyder, at hvis én bruger besøger forskellige roddomæner (f.eks. www.eksempel.dk og www.andeteksempel.dk) på samme enhed, identificeres besøgene separat (to brugere og to sessioner i stedet for én bruger og én session).
 • Med måling på tværs af domæner bevarer cookies de samme id'er, da de overføres fra ét domæne til et andet via en webadresseparameter (_gl), når brugeren navigerer mellem domæner via et link eller en formular. Analytics identificerer derfor kun én bruger og én session.
Bemærk! Denne konfiguration er ikke påkrævet for underdomæner, fordi de har de samme cookies som roddomænet (undtagen hvis du har ændret standardkonfigurationen for cookiedomæner).

Hvis du også har en Universal Analytics-ejendom

Du har konfigureret måling på tværs af domæner via kode (enten i kildekoden via analytics.js eller gtag.js eller via Google Tag Manager) for din Universal Analytics-ejendom. Det kan du gøre for din Google Analytics 4-ejendom via siden Administrator. Følg nedenstående vejledning for at tilføje de samme domæner som dem, du har identificeret i koden til dine Universal Analytics-sider.

Hvis du allerede har en konfiguration af Google-tagget til din Universal Analytics-ejendom, anvendes konfigurationen også på din Google Analytics 4-ejendom. Alle domæner, du har angivet i koden eller via siden Administrator, anvendes på din Google Analytics 4-ejendom. Vi anbefaler dog, at du kun foretager konfiguration via siden Administrator.

Konfigurer måling på tværs af domæner via Administrator

Du skal have rollen Redaktør for at kunne konfigurere måling på tværs af domæner, og du kan oprette op til 100 betingelser.

Tjek dit tag (f.eks. Google-tagget på hver af dine HTML-sider) for hvert domæne, som du vil inkludere i din måling på tværs af domæner. Der skal bruges samme tag-id (dvs. samme id af typen "G-") fra samme webstrøm til tagget på alle sider.

 1. Klik på Datastrømme under Dataindsamling og ændring i Administrator.
 2. Klik på Web, og klik derefter på en webdatastrøm.
 3. Klik på Konfigurer tagindstillinger under oplysningerne om webstrømmen (nederst).
 4. I sektionen Indstillinger skal du klikke på Konfigurer dine domæner.
 5. Hvis du bruger det samme Google-tag på tværs af domæner, registreres og registreres de automatisk og vises i sektionen Anbefalinger. Klik på Tilføj for at acceptere en anbefaling.
  Hvis du vil tilføje et domæne manuelt, skal du klikke på Tilføj betingelse under Inkluder domæner, der matcher følgende betingelser:
  • Vælg en matchtype.
  • Angiv id'et for det domæne, der skal matches (f.eks. example.com), under Domæne.
  • Tilføj alle de domæner, der skal medtages i måling på tværs af domæner.
  Betingelser bedømmes ved hjælp af ELLER-logik.
 6. Klik på Gem.

Manuel konfiguration

Den anbefalede fremgangsmåde er at konfigurere måling på tværs af domæner via Analytics-grænsefladen. Der kan dog være tilfælde, hvor det er nødvendigt at implementere en tilpasset løsning via målingskoden. I sådanne tilfælde kan du foretage konfiguration manuelt ved at bruge kommandoerne "get" og "set" i gtag.js API for at bibeholde id'er på tværs af domæner. Få flere oplysninger om manuel konfiguration af måling på tværs af domæner.

Eksempel

Hvis du vil hente et kunde-id på kildedomænet, kan du bruge metoden get:

 
gtag('get', 'TAG_ID', 'client_id', (client_id) => {
 // Store the client ID in a variable.
});
gtag('get', 'TAG_ID', 'session_id', (session_id) => {
 // Store the session ID in a variable.
});

 

Når du har hentet kunde- og sessions-id'erne, skal du føje dem til det link, der peger på destinationsdomænet:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Gå til destinationssiden, læs id'erne fra webadressen, og angiv dem med config-kommandoen:


gtag('config','TAG_ID', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Verificer, at måling på tværs af domæner fungerer efter hensigten

Måling på tværs af domæner fungerer ved, at der føjes parametre til webadresserne på dit website. I sjældne tilfælde kan din webserver støde på fejl, f.eks. at der returneres 5xx-fejl-svarkode, eller et download ikke starter.

Sådan verificerer du, at måling på tværs af domæner fungerer:

 1. Gå til dit website, og åbn en side, som indeholder et link eller en formular, der peger på et domæne, du har konfigureret til måling på tværs af domæner.
 2. Klik på linket eller indsend formularen for at gå til destinationsdomænet.
 3. Verificer, at siden indlæses korrekt.
 4. Verificer, at webadressen på destinationsdomænet indeholder linkparameteren _gl. F.eks.: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.
 5. Hvis der er downloads på dit website: Gå til en side med parameteren for tilknytning i webadressen, og start en download. Verificer, at downloaden starter.

Hvis du støder på en fejl, kan du prøve Fejlfinding af måling på tværs af domæner.

Fejlfinding

Hvis du ikke kan bekræfte, at parameteren _gl er med i webadressen for destinationsdomænet, ved at følge ovenstående fremgangsmåde, skal du dobbelttjekke, at det domæne, du har konfigureret på grænsefladen, matcher det domæne, dit website peger på.

Det kan også være, at dit website er konfigureret på en måde, der forhindrer, at måling på tværs af domæner kan fungere efter hensigten. Få en erfaren webudvikler til at hjælp dig med at undersøge, om dit website er berørt af nedenstående problemer.

Webadresseomdirigeringer

Hvis destinationssiden omdirigerer eller ikke understøtter vilkårlige forespørgselsparametre, kan parameteren _gl blive fjernet fra webadressen, selvom den er blevet tilføjet af Analytics på den forrige side. Dette sker normalt så hurtigt, at det ikke kan ses med det blotte øje. Du kan kontrollere, om dit website er berørt af dette problem, ved at tjekke de netværksanmodninger, der blev foretaget via den tidligere side, ved hjælp af værktøjer til Chrome-udviklere. Du kan løse dette problem ved at konfigurere dit website, så parameteren _gl bibeholdes i omdirigeringer.

Konflikter med andre scripts

Måling på tværs af domæner fungerer på den måde, at der oprettes en hændelsesfunktion på dokumentetnoden for en side. Når en bruger klikker på et link, føjes klikhændelsen til dokumentnoden, og parameteren _gl føjes til webadressen for linket. Denne proces fungerer ikke, som den skal, i følgende scenarier:

 • Når navigationen aktiveres af JavaScript i stedet for som en direkte respons på en brugerhandling.
 • Når konkurrerende scripts på siden stopper overførslen af hændelsen, inden den når dokumentnoden, f.eks. når der bruges Event.stopPropagation().
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
15925413597830666443
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
69256