[GA4] Настройване на измерване в различни домейни

Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове, които се нуждаят от единно измерване в няколко домейна, например в уебсайт за клиенти и в отделен домейн на пазарската кошница. Тя се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Ако обаче използвате Universal Analytics, прочетете тази статия.

Измерването в различни домейни позволява активността да бъде прецизно приписвана на един потребител при движението му между домейните. Изходящите кликвания, които обикновено задействат събитие чрез подобрено измерване, се пренебрегват, когато изходящата връзка води към домейн, който сте посочили като част от измерването в различни домейни.

Общ преглед с видеоклип

 

„Бисквитки“ и измерване в различни домейни

Анализ използва „бисквитки“ на посещавания домейн, за да зададе идентификатор за всеки отделен потребител и сесия на уебсайт.

 • Ако го няма измерването в различни домейни, нови „бисквитки“ с нови идентификатори се задават за всеки домейн, който даден потребител посещава. Google Анализ отчита новите „бисквитки“ с нови идентификатори като отделни потребители с отделни сесии.
 • Ако го има измерването в различни домейни, същите идентификатори се предават от един сайт към друг чрез параметър на URL адреса, идентифициран от ключа _gl; например: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Ако имате и собственост в Universal Analytics

За собствеността си в Universal Analytics сте конфигурирали измерването в различни домейни (или чрез изходния код с analytics.js или gtag.js, или чрез Мениджър на маркери на Google). За собствеността си в Google Анализ 4 можете да го направите от страницата „Администриране“. Изпълнете инструкциите по-долу, за да добавите същите домейни, които сте идентифицирали в кода на страницата си в Universal Analytics.

Ако имате съществуваща конфигурация в общия маркер на сайта за собствеността си в Universal Analytics, тя ще бъде приложена и към собствеността Ви в Google Анализ 4. Всички домейни, които сте посочили в кода или на страницата „Администриране“, ще се приложат към собствеността Ви в Google Анализ 4. Препоръчваме Ви обаче да конфигурирате само от страницата „Администриране“.

Настройване на измерване в различни домейни на страницата „Администриране“

За да настроите измерване в различни домейни, трябва да имате роля на редактор.

Проверете маркера на Анализ (например общия маркер на сайта на всяка Ваша HTML страница) за всеки домейн, който искате да включите в измерването в различни домейни.Маркерът на всяка страница трябва да използва еднакъв идентификационен номер на измерването (т.е. същия идентификатор „G-“) от един и същ поток от данни от мрежата.

 1. В Администриране отворете някоя от собственостите, които искате да включите в измерването в различни домейни.
 2. В графата Собственост кликнете върху Потоци от данни > Мрежата.
 3. Кликнете върху потока от данни за уебсайта си, след което под Допълнителни настройки кликнете върху Още настройки за маркиране.
 4. Кликнете върху Конфигуриране на домейните Ви.
 5. Под Включване на домейни, които съответстват на КОЕТО И ДА Е от следните условия:
  • Изберете тип на съвпадението.
  • В Домейн въведете идентификатора на домейна, за който искате да е съвпадението (напр. example.com).
  • Кликнете върху Добавяне на условие, за да добавите следващия домейн. (Добавете всички домейни, които искате да включите в измерването в различни домейни.)
  Условията се оценяват с логика OR.
 6. Кликнете върху Запазване.

Ръчно настройване

Препоръчителният подход е конфигуриране на измерването в различни домейни чрез интерфейса на Анализ. Възможно е обаче да възникнат случаи, при които да се налага да внедрите персонализирано решения чрез кода на измерването. Тогава можете да направите настройките ръчно, като използвате командите „get“ и „set“ на приложния програмен интерфейс (API) на gtag.js, за да запазите идентификаторите при различните домейни.

Пример

За да извлечете идентификационен номер на клиент в изходния домейн, трябва да използвате метода get:

 
 gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'client_id', (client_id) => {
 // Запазва идентификационния номер на клиента в променлива.
});
gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'session_id', (session_id) => {
 // Запазва идентификационния номер на сесията в променлива.
});

 

След като получите идентификационните номера на клиента и сесията, добавете ги към връзката, която води към целевия домейн:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

На целевата страница прочетете идентификационните номера от URL адреса и ги задайте с командата „config“:


gtag('config','G-XXXXXXX', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Проверка дали измерването в различни домейни работи нормално

 1. Отворете някоя страница от сайта си, която съдържа връзка или формуляр, водещи към домейн, който сте конфигурирали за измерване в различни домейни.
 2. Кликнете върху връзката или изпратете формуляра, за да навигирате до целевия домейн.
 3. Проверете дали URL адресът в целевия домейн съдържа параметъра за свързване _gl; например: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Отстраняване на неизправности

Ако следвайки стъпките по-горе, не можете да потвърдите наличието на параметъра _gl в URL адреса на целевия домейн, проверете внимателно дали домейнът, който сте конфигурирали в интерфейса, съответства на домейна, към който води сайтът Ви.

Също така е възможно уебсайтът Ви да е конфигуриран по начин, който пречи на измерването в различни домейни да работи нормално. С помощта на опитен уеб програмист разгледайте дали уебсайтът Ви е засегнат от следните проблеми.

Пренасочвания на URL адреси

Ако целевата страница пренасочва или не поддържа произволни параметри на заявката, параметърът _gl може да се окаже премахнат от URL адреса дори ако е бил добавен от Анализ в предходната страница. (Това обикновено се случва твърде бързо, за да го забележите.) За да проверите дали това се случва със сайта Ви, разгледайте заявките за мрежата, направени от предходната страница посредством инструментите за програмисти в Chrome. За да отстраните проблема, конфигурирайте сайта си така, че да запазва параметъра _gl в пренасочванията.

Несъвместимост с други скриптове

Измерването в различни домейни работи чрез създаване на приемател на събития в елемент от документа на страницата. Когато потребител кликне върху връзка, кликването се ескалира до елемент от документа и параметърът _gl се добавя към URL адреса на връзката. Този процес не работи правилно в следните случаи:

 • Когато навигацията се задейства от JavaScript, а не в пряк отговор на действие на потребител.
 • Когато конкурентни скриптове на страницата спрат придвижването на събитието, преди да достигне до елемент от документа. Например когато се използва Event.stopPropagation().
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false