Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z usługi Universal Analytics, zapoznaj się z sekcją dotyczącą Universal Analytics w Centrum pomocy.

[Google Analytics 4] Importowanie danych o kosztach

Nie przesyłaj pliku zawierającego zduplikowane klucze. Może to spowodować niespójność danych raportowania.

Importowanie danych o kosztach pozwala analizować zwrot z inwestycji i porównywać skuteczność kampanii w przypadku wszystkich Twoich inwestycji reklamowych i marketingowych w internecie.

Jak działa import danych o kosztach

Aby korzystać z importu danych o kosztach, należy połączyć przesyłane dane wygenerowane przez kampanie niepowiązane z Google, np. słowa kluczowe z wyszukiwarek innych niż Google, e-mailowe kampanie marketingowe i reklamy w mediach społecznościowych. Następnie Analytics połączy te dane o kosztach z danymi o przychodach i konwersjach, by wyliczyć takie dane jak ROAS (zwrot z nakładów na reklamę) i RPC (przychody z kliknięcia) dla poszczególnych kampanii, wyszukiwarek, reklam i słów kluczowych. Dzięki temu możesz porównywać dane o skuteczności różnych działań reklamowych.

Rzeczywiste koszty reklam zmieniają się w trakcie prowadzenia kampanii, więc możesz co jakiś czas przesyłać dane związane z tymi samymi identyfikatorami kampanii, a Analytics będzie używać najnowszych wartości do raportowania i eksploracji.

Rola niestandardowych adresów URL kampanii

Kluczem do analizy zwrotu z inwestycji w płatne kampanie jest dodanie niestandardowych parametrów kampanii do wszystkich docelowych adresów URL w używanym przez Ciebie systemie reklam niepowiązanych z Google. Pozwala to łączyć dane o kosztach pochodzące z zewnętrznych źródeł z danymi sesji w Analytics.

Przykład niestandardowych parametrów kampanii

Sklep z artykułami dla zwierząt organizuje wakacyjną wyprzedaż. Docelowe adresy URL zawarte w jego reklamie zostają otagowane parametrami śledzenia kampanii (utm_id, utm_source oraz utm_medium). Otrzymany adres URL może wyglądać tak:

http://www.examplepetstore.com?utm_id=123_1a2b3c_abc&utm_campaign=Letnia%2Bwyprzedaż&utm_source=sieć%2Breklamowa&utm_medium=cpc&utm_term=cpc_keyword&utm_content=hero

Gdy użytkownik kliknie reklamę z tym adresem URL, będzie można powiązać jego wizytę w witrynie sklepu z kampanią letniej wyprzedaży. Analytics ustawi dla sesji te wartości:

Nazwa wymiaru w Analytics Niestandardowy parametr kampanii Wartość ustawiona w Analytics
Identyfikator kampanii utm_id 123_1a2b3c_abc
Źródło utm_source sieć reklamowa
Medium utm_medium cpc

 

W przypadku usług Google Analytics 4 wymagane są wymiary „Identyfikator kampanii” (utm_id), „Źródło” (utm_source) i „Medium” (utm_medium).

Możesz uwzględniać w adresach URL dodatkowe parametry, których używa się tradycyjnie w usługach Universal Analytics, np. „Nazwa kampanii” (utm_campaign), „Hasło kampanii” (utm_term) i „Treść kampanii” (utm_content), ale nie są one wymagane i nie można ich umieszczać w pliku importu.

Dzięki temu Analytics ma parametry śledzenia kampanii związane z sesją oraz istnieje sposób na powiązanie danych Analytics z zewnętrznymi źródłami danych o kosztach.

Szczegóły źródła danych

Legenda

 • Zakres: określa, jakie zdarzenia zostaną powiązane z wartościami wymiaru importu. Są 4 poziomy zakresu: działanie, sesja, użytkownik i produkt. Więcej informacji o zakresie
 • Schemat: zawiera dane i wymiary tworzące strukturę zaimportowanych danych. Nagłówki przesyłanych plików muszą być zgodne ze schematem określonym dla konkretnego źródła danych.

Podane tu wymiary i dane wchodzące w skład schematu mają charakter poglądowy i mogą być niepełne. Rzeczywiste dostępne wymiary i dane pojawią się w interfejsie dopiero wtedy, gdy utworzysz źródło danych.

Zakres Te dane nie mają zakresu, ponieważ są to dzienne dane zbiorcze, które podsumowują różne zdarzenia obejmujące wiele sesji i użytkowników z poszczególnych dni.
Schemat

Wymagane są te wymiary:

 • Identyfikator kampanii (utm_id),
 • Źródło (utm_source),
 • Medium (utm_medium),
 • Data (zgodnie z normą ISO 8601: RRRR-MM-DD).

Ten wymiar jest opcjonalny, ale zalecany:

 • Nazwa

Wymagany jest co najmniej jeden z tych rodzajów danych:

 • Kliknięcia (wartość dzienna; dane opcjonalne)
 • Koszt (wartość dzienna w formacie 0,000.00; dane opcjonalne, ale oczekiwane)
 • Wyświetlenia (wartość dzienna; dane opcjonalne)

Szablon

Oto przykładowy szablon CSV z danymi o kosztach. Kieruj się nim, jeśli chcesz ręcznie tworzyć pliki do przesłania.

utm_id utm_campaign utm_source utm_medium data wyświetlenia kliknięcia koszt
bing_123abc Letnia_zabawa bing cpc 2020-12-01 12242371 367271 36727.10
facebook_456def Jesienna_rozkosz facebook cpc 2020-12-01 3429267 34292 8573.00
twitter_789ghi Zimowe_cuda twitter cpc 2020-12-01 9732461 194649 29197.35

 

 

Importowanie danych o kosztach z innych platform

W poniższych sekcjach znajdziesz ogólne wskazówki dotyczące eksportowania danych o kosztach kampanii z różnych platform (np. Facebooka, Twittera i Microsoftu) oraz linki do dokumentacji udostępnianej przez te platformy.

Platformy te nie muszą dostarczać danych w formacie używanym przez Analytics. Do Ciebie należy więc zadbanie o to, aby dane eksportowane z tych platform i importowane do usługi Analytics były zgodne z oczekiwanym przez nią formatem (chodzi np. o identyfikator, źródło, medium czy datę).

Upewnij się, że eksportowane dane zawierają tylko te wymagane, zalecane i opcjonalne wymiary oraz dane:

 • Identyfikator (wymagany);
 • Źródło (wymagane);
 • Medium (wymagane);
 • Data (wymagana);
 • Nazwa (opcjonalna, ale zalecana);
 • Koszt (opcjonalny, ale zalecany);
 • Kliknięcia (opcjonalne);
 • Wyświetlenia (opcjonalne).

Zbieranie identyfikatorów kampanii

Różni dostawcy, w tym wymienieni poniżej, udostępniają rozmaite mechanizmy umieszczania identyfikatora kampanii, nazwy, źródła i medium w celu kliknięcia reklamy (czyli w linku do Twojej witryny, który klika użytkownik). Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego wypełniania oferowanych przez dostawców, o ile tylko są dostępne. Jeśli ich brak, konieczne może być podanie pełnych adresów URL bezpośrednio dostawcy.

Facebook

Do eksportowania danych używaj Menedżera reklam na Facebooku.

 1. W Menedżerze reklam kliknij ikonę Export & Import (Eksport i import).
 2. Wybierz opcję dostosowywania eksportu, aby uwzględnić w nim wymienione powyżej wymiary i dane.

Przydatne materiały

Różnice pomiędzy nazwami pól w Menedżerze reklam a nazwami kolumn w arkuszu kalkulacyjnym importu/eksportu

Aplikacje Firebase na Androida

Aby zbierać informacje odpowiadające danym gromadzonym w przypadku kampanii internetowych za pomocą parametru utm_id, używaj zdarzenia campaign_details.

Do zbierania tych informacji używaj parametru niestandardowego FirebaseAnalytics.Param.CP1.

Aplikacje Firebase na iOS

Aby zbierać informacje odpowiadające danym gromadzonym w przypadku kampanii internetowych za pomocą parametru „utm_id”, używaj stałej AnalyticsParameterCampaign.

LinkedIn

Do eksportowania danych o kampaniach używaj Menedżera kampanii.

 1. Jako Rodzaj raportu wybierz Skuteczność kampanii, aby wskazać widok kolumn, którego chcesz użyć do wyeksportowania danych do pliku CSV.
 2. Wybierz tylko wymiary i dane wymienione powyżej (w przeciwnym razie import się nie uda).

Przydatne materiały

Microsoft

Plik CSV z danymi możesz wyeksportować, korzystając z raportów Microsoft Advertising.

 1. Skonfiguruj raport kampanii zawierający wymienione powyżej wymiary i dane.
 2. Aby wyeksportować dane, użyj opcji Pobierz.

Dane kampanii możesz też eksportować za pomocą narzędzia Microsoft Advertising Editor.

Twitter

Aby wyeksportować plik CSV z danymi kampanii, użyj opcji Export (Eksportuj) w prawym górnym rogu panelu kampanii.

Twitter nie zapewnia bezpośredniej obsługi wymiarów „Źródło” i „Medium”. Źródło możesz zakodować na stałe jako „twitter”. Wartości podane dla wymiaru „Medium” powinny odzwierciedlać poszczególne media użyte w przypadku każdego identyfikatora kampanii.

Verizon

Aby pobrać dane kampanii z konta reklamodawcy i je zmodyfikować, użyj plików zbiorczych Native Ad Platform.

Pobieranie domyślne obejmuje dodatkowe wymiary, których nie można importować do Analytics. Przed zaimportowaniem informacji musisz usunąć te kolumny i skonsolidować wiersze, aby plik CSV zawierał tylko wymiary i dane wymienione powyżej. W przeciwnym razie import się nie uda.

Ograniczenia importu danych o kosztach

Import danych o kosztach korzysta z łączenia danych podczas raportowania/zapytania. Umożliwia to powiązanie zaimportowanych danych o kosztach ze zdarzeniami przetworzonymi już przez Analytics.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false