[GA4] Verileri içe aktarma hakkında

Harici kaynaklardan veri yükleme ve bu verileri Analytics verilerinizle birleştirme

Verileri içe aktarma işlevini neden kullanmalısınız?

İşletmeniz için kullandığınız her sistem, kendi verilerini oluşturur. CRM sisteminizde müşteri bağlılığı derecelendirmeleri, yaşam boyu değerler ve ürün tercihleri gibi bilgiler yer alabilir. Bir web yayıncısıysanız içerik yönetimi sisteminizde yazar ve makale kategorisi gibi boyutlar depolanıyor olabilir. Bir e-ticaret işletmeniz varsa fiyat, stil ve beden gibi ürün özellikleri depolanır.

Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın trafiği ile performansını ölçmek içinse Analytics'i kullanırsınız.

Genellikle her veri grubu, diğer verilerden bağımsız olarak kendi deposunda bulunur. Verileri içe aktarma işlevi, tüm bu verileri belirli bir planlamaya göre Analytics'te birleştirerek veri depolarını kaldırmanıza, yeni analizleri keşfetmenize ve verilerinizi herkese eşit şekilde ulaştırmanızı sağlar.

Verileri içe aktarma işlevinin işleyiş şekli

Veri yükleme

Harici verileri içeren CSV dosyalarını bir Analytics mülküne yüklersiniz. Bu CSV dosyalarını, CRM veya içerik yönetim sisteminiz gibi çevrimdışı bir iş aracından dışa aktarabilirsiniz. Daha az miktarda veri için dosyaları metin düzenleyicide veya e-tabloda manuel olarak oluşturabilirsiniz.

Verileri içe aktarma işlevi, yüklediğiniz çevrimdışı verileri Analytics'in topladığı etkinlik verileriyle birleştirir. İçe aktarılan veriler raporlarınızı, karşılaştırmalarınızı ve kitlelerinizi iyileştirir. Bunun sonucunda online ve çevrimdışı etkinliklerinizle ilgili daha kapsamlı bilgiler edinirsiniz.

Verileri birleştirme

İçe aktarılan veriler, türlerine bağlı olarak iki farklı şekilde birleştirilir:

 • Toplama/İşleme zamanı: İçe aktarılan verileriniz, Analytics verileri toplandığı ve işlendiği sırada (etkinlikle birlikte toplanmış gibi) onlarla birleştirilir. Ardından, birleştirilmiş veriler Analytics'teki birleştirilmiş tablolara yazılır. İçe aktarılan veriler, Analytics geçmiş verileriyle (zaten işlenmiş olan veriler) birleştirilmez. İçe aktarılan veri dosyasını silerseniz başka birleştirme işlemi yapılmaz ancak daha önce yapılan işlemler kalır.

  Kullanıcı verileri ile çevrimdışı etkinlik verileri, toplama/işleme zamanında birleştirilir.
 • Raporlama/Sorgu zamanı: Bir raporu açtığınızda içe aktarılan verileriniz Analytics verileriyle birleştirilir ve Analytics, rapor verileri için bir sorgu yayınlar. Bu tür birleştirme işlemleri geçicidir. İçe aktarılan veri dosyasını silerseniz başka birleştirme işlemi yapılmaz ve birleştirilmiş verilere artık Analytics'ten erişilemez.

  Maliyet ve ürün verileri, raporlama/sorgu zamanında birleştirilir

  Analytics'te kitle oluştururken veya Explorations'ta segment oluştururken raporlama/sorgu zamanı verileri kullanılamaz.

İçe aktarabileceğiniz meta veri türleri

Meta veriler

İçe aktarılan meta veriler, bir mülk tarafından önceden toplanan ve işlenen verileri eklenir. Genelde, meta veriler özel bir boyutta veya metrikte depolanır, ancak bazı durumlarda önceden toplanmış varsayılan verilerin üzerine yazmak isteyebilirsiniz (örneğin, güncellenmiş kategorileri içeren bir ürün kataloğunu içe aktarma).

Aşağıdaki veri türlerini içe aktarabilirsiniz:

 • Maliyet verileri: Üçüncü taraf (Google harici) reklam ağı tıklamaları, maliyet ve gösterim verileri
 • Ürün verileri: Beden, renk ve stil gibi ürün meta verileri veya ürünle ilgili diğer boyutlar
 • Kullanıcı verileri: Segmentler ve yeniden pazarlama listeleri oluşturmak için kullanabileceğiniz kullanıcı meta verileri (ör. bağlılık derecelendirmesi veya müşteri yaşam boyu değeri)
 • Çevrimdışı etkinlikler: İnternet bağlantısı olmayan veya gerçek zamanlı etkinlik toplamayı desteklemeyen kaynaklardan gelen çevrimdışı etkinlikler

Sınırlar

Toplam depolama alanı 10 GB
Veri kaynağı boyutu 1 GB
Günlük yüklemeler

Yükleme sayısı: 24

Kümülatif sınır: 10 GB

Veriler nasıl içe aktarılır?

Verileri içe aktarırken bir veri kaynağı oluşturursunuz. Veri kaynağı, yüklemek istediğiniz CSV dosyası ile mevcut Analytics alanlarının CSV dosyanızdaki alanlarla eşlemesinin kombinasyonudur. Örneğin:

 

Yinelenen anahtarlar (ör. user_id adlı iki alan) içeren bir dosya yüklemeyin.

Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi

İçe aktarma işlemini başlatma

 1. Yönetici sayfasında, istediğiniz hesap ve mülkün seçili olduğundan emin olun.
 2. Mülk sütunundan Verileri İçe Aktarma'yı tıklayın.
 3. Yeni veri kaynağı oluşturun veya mevcut bir veri kaynağını seçin. (Aşağıdaki bölümlere bakın.)

Yeni veri kaynağı oluşturma

 1. Veri kaynağı oluştur'u tıklayın.
 2. Veri kaynağınız için bir ad girin.
 3. Veri türünü seçin:
  • Maliyet verileri (yalnızca sorgu zamanını içe aktarma)
  • Ürün verileri (raporlama/sorgu zamanını içe aktarma)
  • Kullanıcı Kimliğine göre kullanıcı verileri (toplama/işlem zamanını içe aktarma)
  • İstemci Kimliğine göre kullanıcı verileri (toplama/işlem zamanını içe aktarma)
  • Çevrimdışı etkinlik verileri (toplama/işlem zamanını içe aktarma)
 4. İstenirse Şartları incele'yi tıklayın. Cihaz veya kullanıcı verilerini içe aktarıyorsanız bu istem görüntülenir.
 5. CSV dosyası yükle'yi tıklayın, bilgisayarınızda CSV dosyasını seçin ve ardından 'ı tıklayın.
 6. Eşleme aşamasına geçmek için Sonraki'yi tıklayın.
 7. Birbiriyle eşlemek istediğiniz Analytics alanlarını ve içe aktarılan alanları seçin. Alan adlarını gerektiği gibi düzenleyin.
 8. İçe aktar'ı tıklayın.

Mevcut bir veri kaynağına veri yükleme

 1. Mevcut bir veri kaynağının bulunduğu satırda Şimdi içe aktar'ı tıklayın.
 2. Veri kaynağı, CSV içe aktarma işlemi için yapılandırılmışsa içe aktarmak istediğiniz CSV dosyasını seçin ve 'ı tıklayın.

  CSV dosyası, orijinal dosyayla aynı alanları veya bunların bir alt kümesini içermelidir. Aynı veri türü için farklı alanları içe aktarmak isterseniz mevcut veri kaynağını silip yenisini oluşturmanız gerekir.

Veri kaynağı ayrıntılarını görme, yeni verileri içe aktarma, veri kaynağını silme

 1. Yönetici sayfasında, istediğiniz hesap ve mülkün seçili olduğundan emin olun.
 2. Mülk sütunundan Verileri İçe Aktarma'yı tıklayın.
 3. Veri kaynağının bulunduğu satırda ardından simgesini tıklayın.

Yüklenen her dosyanın adını, veri türünü, ortak anahtarını ve geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

 • % içe aktarıldı: Başarıyla içe aktarılan satır sayısının içe aktarılan dosyadaki satır sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. %100, tüm satırların başarıyla içe aktarıldığı anlamına gelir.
 • Eşleşme oranı: İçe aktarma dosyasındaki, son 90 gün içinde mülkünüzde bulunabilen anahtarların oranıdır. %100, verilerin son 90 günlük verileriniz için tamamen yararlı ve alakalı olduğu anlamına gelir.

Yeni verileri içe aktarmak için:

Şimdi içe aktar'ı tıklayın ve bilgisayarınızdaki ilgili CSV dosyasını seçin.

Veri kaynağını silmek için:

 1. Diğer > Veri kaynağını sil'i tıklayın.
 2. Silme bildirimini okuyun, ardından Veri kaynağını sil'i tıklayın.

Toplama/İşleme Süresi verilerini silebilirsiniz, ancak daha önce Analytics tarafından işlenen tüm etkinliklerden yüklenen verileri kaldırmak istiyorsanız bir kullanıcı özelliği veya kullanıcı silme işlemi de gerçekleştirmeniz gerekebilir (daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Daha önce içe aktarılmış bir dosyayı sildiğinizde, toplanan etkinliklerle içe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra ilişkilendirilmiş olan halihazırda işlenmiş veriler kaldırılmaz.

 

Ayrılmış adlar ve ön ekler

Aşağıdaki etkinlik adları, etkinlik parametresi adları, kullanıcı özelliği adları ve ön ekler, Analytics tarafından kullanılmak üzere ayrılmıştır. Ayrılmış adlar veya ön eklerden herhangi birini içeren veriler yüklemeye çalışırsanız bu veriler yüklenmez.

Örneğin:

 • Ayrılmış ad kullanan bir etkinliği içe aktarmaya çalışırsanız bu etkinliğin kendisi ve parametreleri içe aktarılmaz.
 • İçe aktarmaya çalıştığınız etkinliğin geçerli bir adı olsa da içerdiği parametrelerden biri ayrılmış ad kullanıyorsa etkinlik içe aktarılır ancak ayrılmış adı kullanan parametre içe aktarılmaz.

Ayrılmış etkinlik adları

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Ayrılmış etkinlik parametresi adları

 • firebase_conversion

Ayrılmış kullanıcı özelliği adları

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Ayrılmış ön ekler (etkinlik parametreleri ve kullanıcı özellikleri için geçerlidir)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false