[GA4] Om dataimportering

Last opp data fra eksterne kilder, og slå dem sammen med Analytics-dataene dine

Gode grunner til å bruke dataimportering

Hvert av systemene du bruker, genererer egne data. Innholdsstyringssystemet (CRM) ditt kan inneholde informasjon som for eksempel levetidsverdier, produktpreferanser og rangering av kundelojalitet. Hvis du er nettpublisist, lagres trolig dimensjoner som forfatter og artikkelkategori i CRM-et. Hvis du driver en nettbutikk, registrerer du vareattributter som pris, stil og størrelse.

Du bruker sannsynligvis Analytics for å måle trafikken og resultatene til nettstedene og appene dine.

Vanligvis er dataene lagret helt atskilt, slik at de ulike dataene ikke påvirker hverandre. Med Dataimportering kan du slå sammen alle disse dataene i Analytics i tråd med en definert tidsplan, slik at du kan fjerne disse skillene, få tilgang til ny statistikk og demokratisere tilgangen til dataene.

Sånn fungerer Dataimportering

Last opp data

Du laster opp CSV-filer med eksterne data til et Analytics-område. Du kan eksportere disse CSV-filene fra tradisjonelle bedriftsverktøy, for eksempel et CRM- eller CMS-system. Når det er snakk om mindre mengder data, kan du opprette filene manuelt i et regneark eller en tekstbehandler.

I Dataimportering kombineres dataene fra bedriftsverktøyene som er utenfor internett, med hendelsesdataene Analytics samler inn. Med de importerte dataene blir rapportene, målgruppene og sammenligningene dine bedre. Kort fortalt får du et mer helhetlig bilde av aktiviteten både på og utenfor nettet.

Slå sammen data

Data kan slås sammen på to forskjellige måter, avhengig av hvilken type data du importerer:

 • Ved innsamlings- eller behandlingstidspunktet: De importerte dataene dine slås sammen med Analytics-data etter hvert som Analytics-dataene samles inn og behandles. De importerte dataene behandles som om de ble samlet inn sammen med hendelsen, og slås sammen med dataene i Analytics-tabellene med samlede data. De importerte dataene blir ikke slått sammen med historiske Analytics-data (data som allerede er behandlet). Hvis du sletter den importerte datafilen, blir importerte data ikke slått sammen med Analytics-data fremover, men dataene som allerede er importert, blir værende i tabellen.

  Brukerdata og data om hendelser utenfor internett slås sammen på innsamlings- eller behandlingstidspunktet.
 • Ved rapporterings- eller spørringstidspunktet: De importerte dataene dine slås sammen med Analytics-data når du åpner en rapport og Analytics søker etter rapportdataene. Denne typen sammenslåing er midlertidig: Hvis du sletter den importerte datafilen, blir importerte data ikke lenger slått sammen med Analytics-data. Dataene som tidligere er slått sammen, kommer ikke lenger til å være tilgjengelige i Analytics.

  Kostnads- og varedata slås sammen på rapporterings- eller spørringstidspunktet.

  Data fra rapporterings- eller spørringstidspunktet er ikke tilgjengelige når du oppretter målgrupper i Analytics eller oppretter segmenter i utforskninger.

Typer metadata du kan importere

Metadata

Når du importerer metadata, legges disse til dataene som allerede er samlet inn og behandlet av et område. Metadataene lagres vanligvis i en egendefinert dimensjon eller beregning. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være lurt å overskrive standardinformasjonen som allerede er samlet inn (f.eks. importere en produktkatalog med oppdaterte kategorier).

Du kan laste opp disse datatypene:

 • Kostnadsdata: data om klikk, kostnader og visninger fra tredjeparts annonsenettverk (altså nettverk som ikke tilhører Google)
 • Varedata: produktmetadata som stil, farge, størrelse eller andre produktrelaterte dimensjoner
 • Brukerdata: metadata om brukere, for eksempel lojalitetsrangering eller kundenes levetidsverdi, som du kan bruke til å opprette segmenter og remarketinglister
 • Hendelser utenfor internett: hendelser utenfor internett som stammer fra kilder som ikke har internettilkobling, eller som på annen måte ikke støtter innsamling av hendelser i sanntid

Grenser

Samlet lagringsplass

10 GB (standardområder)

1 TB (360-områder)

Størrelsen på hver enkelt datakilde 1 GB
Daglig opplasting

120 opplastinger per område per dag 

Slik importerer du data

Når du importerer data, oppretter du en datakilde. En datakilde er kombinasjonen av CSV-filen du laster opp, Analytics-felt som matches med (tilordnes) feltene i CSV-filen. For eksempel:

 

Ikke last opp filer som inneholder dupliserte nøkler (f.eks. to felt med navnet «user_id»).

Finn ut mer om datakilder

Forutsetninger for å laste opp data via SFTP

Hvis du har tenkt å bruke SFTP-alternativet i trinn 5, må du påse at SFTP-tjeneren støtter vertsnøkkelalgoritmene ssh-rsa og ssh-dss. Finn ut hvordan du bekrefter hvilke vertsnøkkelalgoritmer du bruker, og hvordan nettadressen til SFTP-tjeneren skal formateres.

Start importeringsprosessen

 1. I Område-kolonnen klikker du på Dataimportering.
 2. Opprett en ny datakilde, eller velg en eksisterende datakilde (du finner mer informasjon nedenfor).

Opprett en ny datakilde

 1. Klikk på Opprett en datakilde.
 2. Gi datakilden et navn.
 3. Velg datatypen:
  • kostnadsdata (bare for importering på spørringstidspunktet)
  • varedata (importering på rapporterings- eller spørringstidspunktet)
  • brukerdata inndelt etter User-ID (importering ved innsamlings- og behandlingstidspunktet)
  • brukerdata inndelt etter Client-ID (importering ved innsamlings- og behandlingstidspunktet)
  • data om hendelser utenfor nettet (importering ved innsamlings- og behandlingstidspunktet)
 4. Klikk på Gjennomgå vilkårene hvis du blir bedt om det. Denne meldingen vises hvis du importerer enhets- eller brukerdata.
 5. Velg blant disse alternativene:
  • Velg Manuell opplasting av CSV-filer, velg CSV-filen på datamaskinen, og klikk så på Åpne.
  Eller:
  • Velg SFTP.
  • Brukernavn for SFTP-tjener: Skriv inn brukernavnet ditt for SFTP-tjeneren.
  • Nettadresse til SFTP-tjener: Skriv inn nettadressen til SFTP-tjeneren.
  • Frekvens: Velg opplastingsfrekvens (daglig, ukentlig, månedlig).
  • Starttid: Velg klokkeslettet opplastingen skal starte.
  • Når datakilden er opprettet, har du tilgang til den offentlige nøkkelen for SFTP-tjeneren din i grensesnittet der du oppretter datakilden, og nøkkelen blir tilgjengelig i informasjonen om datakilden (se nedenfor).
 6. Klikk på Neste for å gå videre til tilordningen av felt.
 7. Velg de Analytics-feltene og importerte feltene du vil knytte sammen. Endre feltnavn etter behov.
 8. Klikk på Importér.

Last opp data til eksisterende datakilder

 1. Klikk på Importér nå i raden for en eksisterende datakilde.
 2. Velg den CSV-filen du vil importere, hvis det kan importeres CSV-filer til datakilden, og klikk så på Åpne.

  CSV-filen må inneholde de samme feltene eller delsett av felt som originalen. Hvis du vil importere ulike felt for den samme datatypen, må du slette den eksisterende datakilden og opprette en ny.

Bekreft SFTP-vertsnøkkelalgoritmer og formater nettadressen til SFTP-tjeneren

Bekreft algoritmer

Du kan bruke flere metoder for å finne ut om SFTP-tjeneren bruker vertsnøkkelalgoritmen ssh-rsa eller ssh-dss. Du kan for eksempel bruke OpenSSH-klienten for ekstern pålogging til å sjekke tjenerloggene med denne kommandoen:

ssh -vv <navnet på SFTP-tjeneren>

Hvis tjeneren ikke støtter noen av disse algoritmene, bør du se en linje som dette i tjenerloggen:

debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

Formater nettadressen til SFTP-tjeneren

Hvis nettadressen til SFTP-tjeneren er feil formatert, kommer ikke importkonfigurasjonen til å fungere, og det blir vist en intern feilmelding.

SFTP-tjeneres nettadresser har som regel tre deler du må ta høyde for når du skal laste opp dataimporteringsfiler. For eksempel:

sftp://example.com//home/jon/upload.csv består av disse delene:

 • Domene: example.com
 • Startsidekatalog: //home/jon
 • Filbane: /upload.csv

I eksempelet ovenfor ligger opplastingsfilen i startsidekatalogen.

Du kan formatere domenedelen av nettadressen på ulike måter ved å bruke domenenavnet eller IPv4- eller IPv6-adressen til tjeneren, med eller uten et portnummer:

 • Domenenavn: sftp://example.com
 • IPv4 (med portnummer): sftp://142.250.189.4:1234
 • IPv4 (uten portnummer): sftp://142.250.189.4
 • IPv6 (med portnummer): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234
 • IPv6 (uten portnummer): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]

Hvis du ikke tar med portnummeret, er standardporten 22.

Du kan formatere nettadressen slik at startsidekatalogen tas med eller ekskluderes. I eksemplene nedenfor på riktig formaterte nettadresser er ulike formater brukt for å identifisere domenet. Eksemplene inkluderer portnumre, men du kan velge å ikke bruke portnummeret.

 • Inkluder startsidekatalog:
  • sftp://example.com//home/jon/upload.csv (domenenavn)
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/upload.csv (IPv4 med portnummer)
 • Ekskluder startsidekatalog:
  • sftp://example.com/upload.csv (domenenavn)
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/upload.csv (IPv6 med portnummer)

Hvis opplastingsfilen er plassert i en underkatalog for startsidekatalogen, kan nettadressen bli seende slik ut:

sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv

I slike tilfeller kan du bruke disse formattypene:

 • Inkluder startsidekatalog:
  • sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/data/upload.csv (IPv4 med portnummer)
 • Ekskluder startsidekatalog:
  • sftp://example.com/data/upload.csv
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/data/upload.csv (IPv6 med portnummer)

Hvis opplastingsfilen ikke er plassert i startsidekatalogen (//home/jon) eller en tilhørende underkatalog (//home/jon/data), men i stedet er lagret i katalogen /foo/bar, blir den korrekt formaterte nettadressen til opplastingsfilen seende ut som dette:

sftp://example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar erstatter startsidekatalogen)

Se detaljer om datakilder, få en offentlig SFTP-nøkkel, importer nye data og slett datakilder

 1. I Område-kolonnen klikker du på Dataimportering.
 2. Klikk på etterfulgt av i raden for datakilden.

Du kan se de enkelte opplastingenes navn, logg, datatype og offentlige nøkkel.

 • Offentlig nøkkel: den offentlige SFTP-tjenernøkkelen som tilsvarer en samsvarende privat nøkkel som Analytics lagrer (men aldri deler), og som brukes for å etablere en sikker, privat tilkobling mellom tjeneren din og Analytics-tjenerne for dataimportering. Det er viktig at du godkjenner denne offentlige nøkkelen i tjeneren for å sikre at dataimporteringen fungerer trygt og sikkert.
 • % importert: antallet importerte rader delt på antallet rader i importeringsfilen. 100 % betyr at alle radene ble importert.
 • Samsvarsfrekvens: forholdet mellom søkeord i importeringsfilen og søkeord som ble funnet i området ditt i løpet av de siste 90 dagene. 100 % betyr at dataene har vært relevante for dataene dine i løpet av de siste 90 dagene.

Sånn kan du importere nye data:

Klikk på Importér nå, og velg den aktuelle CSV-filen på datamaskinen.

Slik sletter du datakilden:

 1. Klikk på Mer > Slett datakilden.
 2. Les varselet om sletting, og klikk deretter på Slett datakilden.

Du kan slette data som er importert ved innsamlings- og behandlingstidspunktet. Hvis du vil fjerne tidligere opplastede data fra alle hendelser som er behandlet av Analytics, må du kanskje følge opp dette ved å slette en bruker eller brukeregenskap (finn ut mer). Når du sletter en fil som tidligere er importert, fjernes ikke samtidig de behandlede dataene knyttet til hendelser som er samlet inn etter at importen ble gjennomført.

 

Reserverte navn og prefikser

Følgende navn på hendelser, hendelsesparametere og brukeregenskaper samt følgende prefikser er reservert for Analytics. Hvis du prøver å laste opp data som inneholder et reservert navn eller prefiks, blir disse dataene ikke lastet opp.

For eksempel:

 • Hvis du prøver å importere en hendelse med et reservert navn, blir den aktuelle hendelsen og de tilhørende parameterne ikke lastet opp.
 • Hvis du prøver å laste opp en hendelse der navnet er gyldig, men en av parameterne inneholder et reservert navn, importeres hendelsen, men ikke parameteren med det reserverte navnet.

Reserverte navn på hendelser

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Reserverte navn på hendelsesparametere

 • firebase_conversion

Reserverte navn på brukeregenskaper

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Reserverte prefikser (gjelder hendelsesparametere og brukeregenskaper)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256