[GA4] Verileri içe aktarma hakkında

Harici kaynaklardan veri yükleme ve bu verileri Analytics verilerinizle birleştirme

Verileri içe aktarma işlevini neden kullanmalısınız?

İşletmeniz için kullandığınız her sistem, kendi verilerini oluşturur. CRM sisteminizde müşteri bağlılığı oranları, yaşam boyu değerler ve ürün tercihleri gibi bilgiler yer alabilir. Bir web yayıncısıysanız içerik yönetim sisteminizde yazar ve makale kategorisi gibi boyutlar depolanıyor olabilir. Bir e-ticaret işletmeniz varsa fiyat, stil ve beden gibi ürün özellikleri depolanır.

Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın trafiği ile performansını ölçmek içinse Analytics'i kullanırsınız.

Genellikle her veri grubu, diğer verilerden bağımsız olarak kendi deposunda bulunur. Verileri içe aktarma işlevi, tüm bu verileri belirli bir planlamaya göre Analytics'te birleştirerek veri depolarını kaldırmanıza, yeni analizleri keşfetmenize ve verilerinizi herkese eşit şekilde ulaştırmanızı sağlar.

Verileri İçe Aktarma'nın işleyiş şekli

Veri yükleme

Harici verileri içeren CSV dosyalarını bir Analytics mülküne yüklersiniz. Bu CSV dosyalarını, CRM veya içerik yönetim sisteminiz gibi çevrimdışı bir iş aracından dışa aktarabilirsiniz. Daha az miktarda veri için dosyaları metin düzenleyicide veya e-tabloda manuel olarak oluşturabilirsiniz.

Verileri içe aktarma işlevi, yüklediğiniz çevrimdışı verileri Analytics'in topladığı etkinlik verileriyle birleştirir. İçe aktarılan veriler raporlarınızı, karşılaştırmalarınızı ve kitlelerinizi iyileştirir. Bunun sonucunda online ve çevrimdışı etkinliklerinizle ilgili daha kapsamlı bilgiler edinirsiniz.

Verileri birleştirme

İçe aktarılan veriler, türlerine bağlı olarak iki farklı şekilde birleştirilir:

 • Toplama/İşleme zamanı: İçe aktarılan verileriniz, Analytics verileri toplandığı ve işlendiği sırada (etkinlikle birlikte toplanmış gibi) onlarla birleştirilir. Ardından, birleştirilmiş veriler Analytics'teki birleştirilmiş tablolara yazılır. İçe aktarılan veriler, Analytics geçmiş verileriyle (zaten işlenmiş olan veriler) birleştirilmez. İçe aktarılan veri dosyasını silerseniz başka birleştirme işlemi yapılmaz ancak daha önce yapılan işlemler kalır.

  Kullanıcı verileri ile çevrimdışı etkinlik verileri, toplama/işleme zamanında birleştirilir.
 • Raporlama/Sorgu zamanı: Bir raporu açtığınızda içe aktarılan verileriniz Analytics verileriyle birleştirilir ve Analytics, rapor verileri için bir sorgu yayınlar. Bu tür bir birleştirme işlemi geçicidir: İçe aktarılan veri dosyasını silerseniz başka bir birleştirme işlemi gerçekleşmez ve birleştirilmiş verilere artık Analytics'ten erişilemez.

  Maliyet ve ürün verileri, raporlama/sorgu zamanında birleştirilir.

  Analytics'te kitle oluştururken veya Explorations'ta segment oluştururken raporlama/sorgu zamanı verileri kullanılamaz.

İçe aktarabileceğiniz meta veri türleri

Meta veriler

İçe aktarılan meta veriler, bir mülk tarafından önceden toplanan ve işlenen verileri eklenir. Genelde, meta veriler özel bir boyutta veya metrikte depolanır, ancak bazı durumlarda önceden toplanmış varsayılan verilerin üzerine yazmak isteyebilirsiniz (örneğin, güncellenmiş kategorileri içeren bir ürün kataloğunu içe aktarma).

Aşağıdaki veri türlerini içe aktarabilirsiniz:

 • Maliyet verileri: Üçüncü taraf (Google harici) reklam ağı tıklamaları, maliyet ve gösterim verileri
 • Ürün verileri: Beden, renk ve stil gibi ürün meta verileri veya ürünle ilgili diğer boyutlar
 • Kullanıcı verileri: Segmentler ve yeniden pazarlama listeleri oluşturmak için yararlanabileceğiniz kullanıcı meta verileri (ör. bağlılık derecelendirmesi veya müşteri yaşam boyu değeri)
 • Çevrimdışı etkinlikler: İnternet bağlantısı olmayan veya gerçek zamanlı etkinlik toplamayı desteklemeyen kaynaklardan gelen çevrimdışı etkinlikler
 • Özel etkinlik verileri: Standart alanlar ve/veya özel boyutlar aracılığıyla içe aktarılan etkinlik meta verileri

Sınırlar

Veri kaynağı boyutu 1 GB
Günlük yüklemeler

Mülk başına günlük 120 yükleme

Veriler nasıl içe aktarılır?

Verileri içe aktarırken bir veri kaynağı oluşturursunuz. Veri kaynağı, yüklemek istediğiniz CSV dosyası ile mevcut Analytics alanlarının CSV dosyanızdaki alanlarla eşlemesinin kombinasyonudur. Örneğin:

 

Yinelenen anahtarlar (ör. user_id adlı iki alan) içeren bir dosya yüklemeyin.

Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Veri yüklemek için SFTP kullanımıyla ilgili ön koşullar

5. adımda SFTP seçeneğini kullanmayı planlıyorsanız SFTP sunucunuzun ssh-rsa ve ssh-dss ana makine anahtar algoritmalarını desteklediğinden emin olun. Kullandığınız ana makine anahtar algoritmalarını doğrulama ve SFTP sunucusu URL'sini biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

İçe aktarma işlemini başlatma

 1. Yönetici bölümündeki Veri toplama ve değiştirme altında Verileri içe aktarma'yı tıklayın.
 2. Yeni veri kaynağı oluşturun veya mevcut bir veri kaynağını seçin. (Aşağıdaki bölümlere bakın.)

Yeni veri kaynağı oluşturma

 1. Veri kaynağı oluştur'u tıklayın.
 2. Veri kaynağınız için bir ad girin.
 3. Veri türünü seçin:
  • Maliyet verileri (yalnızca sorgu zamanını içe aktarma)
  • Ürün verileri (raporlama/sorgu zamanını içe aktarma)
  • Kullanıcı Kimliğine göre kullanıcı verileri (toplama/işlem zamanını içe aktarma)
  • Client ID'ye göre kullanıcı verileri (toplama/işlem zamanını içe aktarma)
  • Çevrimdışı etkinlik verileri (toplama/işlem zamanını içe aktarma)
  • Özel etkinlik verileri (raporlama/sorgu zamanını içe aktarma)
 4. İstenirse Şartları incele'yi tıklayın. Cihaz veya kullanıcı verilerini içe aktarıyorsanız bu istem görüntülenir.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Manuel CSV yükleme seçeneğini belirtin, bilgisayarınızda CSV dosyasını seçin ve ardından 'ı tıklayın.
  Veya
  • SFTP'yi seçin.
  • SFTP sunucusu kullanıcı adı: SFTP sunucunuz için kullanıcı adınızı girin.
  • SFTP sunucusu URL'si: SFTP sunucunuzun URL'sini girin.
  • Sıklık: Yükleme sıklığını (Günlük, Haftalık, Aylık) seçin.
  • Başlangıç zamanı: Yükleme işleminin başlamasını istediğiniz saati seçin.
  • Veri kaynağı oluşturulduktan sonra SFTP sunucunuzun ortak anahtarını, veri kaynağını oluşturduğunuz arayüzde görebilir ve bu ortak anahtara veri kaynağı ayrıntılarından ulaşabilirsiniz (aşağıya bakın).
 6. Eşleme aşamasına geçmek için Sonraki'yi tıklayın.
 7. Birbiriyle eşlemek istediğiniz Analytics alanlarını ve içe aktarılan alanları seçin. Alan adlarını gerektiği gibi düzenleyin.
 8. İçe aktar'ı tıklayın.

Mevcut bir veri kaynağına veri yükleme

 1. Mevcut bir veri kaynağının bulunduğu satırda Şimdi içe aktar'ı tıklayın.
 2. Veri kaynağı, CSV içe aktarma işlemi için yapılandırılmışsa içe aktarmak istediğiniz CSV dosyasını seçin ve 'ı tıklayın.

  CSV dosyası, orijinal dosyayla aynı alanları veya bunların bir alt kümesini içermelidir. Aynı veri türü için farklı alanları içe aktarmak istiyorsanız mevcut veri kaynağını silip yenisini oluşturmanız gerekir.

SFTP ana makine anahtar algoritmalarını doğrulama ve SFTP sunucu URL'sini biçimlendirme

Algoritmaları doğrulama

SFTP sunucunuzun ssh-rsa veya ssh-dss ana makine anahtar algoritmasını kullanıp kullanmadığını doğrulamak için çeşitli yöntemler vardır. Örneğin, sunucu günlüklerinizi aşağıdaki komut ile kontrol etmek için OpenSSH uzaktan giriş istemcisini kullanabilirsiniz:

ssh -vv <sftp sunucunuzun adı>

Sunucunuz bu algoritmalardan herhangi birini destekliyorsa sunucu günlüğünüzde aşağıdaki gibi bir satır görürsünüz:

debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

SFTP sunucusu URL'sini biçimlendirme

SFTP sunucusu URL'niz kötü biçimlendirilmişse dahili bir hata mesajı gösterilir ve içe aktarma ayarlarınız başarısız olur.

SFTP sunucusu URL'lerinde, veri içe aktarma dosyalarını yüklemek için genellikle dikkate almanız gereken üç bölüm bulunur. Örneğin:

sftp://example.com//home/jon/upload.csv aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Alan adı: example.com
 • Ana dizin: //home/jon
 • Dosya yolu: /upload.csv

Yukarıdaki örnekte, yükleme dosyası ana dizinde bulunmaktadır.

URL'nin alan adı kısmını, alan adı veya sunucunun IPv4 ya da IPv6 adresini (bağlantı noktası numarasıyla ya da bağlantı noktası numarası olmadan) kullanarak çeşitli şekillerde biçimlendirebilirsiniz:

 • Alan adı: sftp://example.com
 • IPv4 (bağlantı noktası numarasıyla): sftp://142.250.189.4:1234
 • IPv4 (bağlantı noktası numarası olmadan): sftp://142.250.189.4
 • IPv6 (bağlantı noktası numarasıyla): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234
 • IPv6 (bağlantı noktası numarası olmadan): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]

Bağlantı noktası numarasını eklemezseniz varsayılan bağlantı noktası 22 olur.

URL'yi, ana dizini içerecek veya hariç tutacak şekilde, gerektiği gibi biçimlendirebilirsiniz. Doğru biçimlendirilmiş aşağıdaki URL örneklerinde, alan adını tanımlamak için farklı biçimler kullanılmaktadır. Bu örnekler bağlantı noktası numaralarını içerir ancak bağlantı noktası numarasını kullanmamayı da seçebilirsiniz.

 • Ana dizini dahil edin:
  • sftp://example.com//home/jon/upload.csv (alan adı)
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/upload.csv (bağlantı noktası numarasıyla IPv4)
 • Ana dizini hariç tutun:
  • sftp://example.com/upload.csv (alan adı)
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/upload.csv (bağlantı noktası numarasıyla IPv6)

Yükleme dosyanız ana dizininizin bir alt dizininde bulunuyorsa URL'niz aşağıdaki gibi görünür:

sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv

Bu durumda, aşağıdaki biçim türlerini kullanabilirsiniz:

 • Ana dizini dahil edin:
  • sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/data/upload.csv (bağlantı noktası numarasıyla IPv4)
 • Ana dizini hariç tutun:
  • sftp://example.com/data/upload.csv
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/data/upload.csv (bağlantı noktası numarasıyla IPv6)

Yükleme dosyanız ana dizinde (//home/jon) veya ana dizinin alt dizinlerinden birinde (//home/jon) depolanmıyor, ancak /foo/bar dizininde depolanıyorsa yükleme dosyanızın doğru biçimlendirilmiş URL'si aşağıdaki gibi olacaktır:

sftp://example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar, ana dizinin yerini alır)

Veri kaynağı ayrıntılarını görme, SFTP ortak anahtarınızı alma, yeni verileri içe aktarma, veri kaynağı silme

 1. Yönetici bölümündeki Veri toplama ve değiştirme altında Verileri içe aktarma'yı tıklayın.
 2. Veri kaynağının bulunduğu satırda ve sonra simgesini tıklayın.

Yüklenen her dosyanın adını, veri türünü, ortak anahtarını ve geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

 • Ortak anahtar: Analytics'in depoladığı (ve asla paylaşmadığı) eşleşen özel anahtara karşılık gelen ortak SFTP sunucusu anahtarıdır. Sunucunuzla Analytics veri içe aktarma sunucuları arasında güvenli ve özel bir bağlantı sağlamak için kullanılır. Veri içe aktarma işleminin güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleşebilmesi için bu ortak anahtarı sunucunuzda yetkilendirmeniz gerekir.
 • İçe aktarılma yüzdesi: Başarıyla içe aktarılan satır sayısının içe aktarılan dosyadaki satır sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. %100, tüm satırların başarıyla içe aktarıldığı anlamına gelir.
 • Eşleşme oranı: İçe aktarma dosyasındaki, son 90 gün içinde mülkünüzde bulunabilen anahtarların oranıdır. %100, verilerin son 90 günlük verileriniz için tamamen yararlı ve alakalı olduğu anlamına gelir.

Yeni verileri içe aktarmak için:

Şimdi içe aktar'ı tıklayın ve bilgisayarınızdaki ilgili CSV dosyasını seçin.

Veri kaynağını silmek için:

 1. Diğer > Veri kaynağını sil'i tıklayın.
 2. Silme bildirimini okuyun, ardından Veri kaynağını sil'i tıklayın.

Toplama/İşleme Süresi verilerini silebilirsiniz, ancak daha önce Analytics tarafından işlenen tüm etkinliklerden yüklenen verileri kaldırmak istiyorsanız bir kullanıcı özelliği veya kullanıcı silme işlemi de gerçekleştirmeniz gerekebilir (daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Daha önce içe aktarılmış bir dosyayı sildiğinizde, toplanan etkinliklerle içe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra ilişkilendirilmiş olan halihazırda işlenmiş veriler kaldırılmaz.

 

Ayrılmış adlar ve ön ekler

Aşağıdaki etkinlik adları, etkinlik parametresi adları, kullanıcı özelliği adları ve ön ekler, Analytics tarafından kullanılmak üzere ayrılmıştır. Ayrılmış adlar veya ön eklerden herhangi birini içeren veriler yüklemeye çalışırsanız bu veriler yüklenmez.

Örneğin:

 • Ayrılmış ad kullanan bir etkinliği içe aktarmaya çalışırsanız bu etkinliğin kendisi ve parametreleri içe aktarılmaz.
 • İçe aktarmaya çalıştığınız etkinliğin geçerli bir adı olsa da içerdiği parametrelerden biri ayrılmış ad kullanıyorsa etkinlik içe aktarılır ancak ayrılmış adı kullanan parametre içe aktarılmaz.

Ayrılmış etkinlik adları

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Ayrılmış etkinlik parametresi adları

 • firebase_conversion

Ayrılmış kullanıcı özelliği adları

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Ayrılmış ön ekler (etkinlik parametreleri ve kullanıcı özellikleri için geçerlidir)

 • ga_
 • google_
 • firebase_

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü