[GA4] Om dataimportering

Last opp data fra eksterne kilder, og slå dem sammen med Analytics-dataene dine

Gode grunner til å bruke dataimportering

Hvert av systemene du bruker, genererer egne data. Innholdsstyringssystemet (CRM) ditt kan inneholde informasjon som for eksempel levetidsverdier, produktpreferanser og rangering av kundelojalitet. Hvis du er nettpublisist, lagres trolig dimensjoner som forfatter og artikkelkategori i CRM-et. Hvis du driver en nettbutikk, registrerer du vareattributter som pris, stil og størrelse.

Du bruker sannsynligvis Analytics for å måle trafikken og resultatene til nettstedene og appene dine.

Vanligvis er dataene lagret helt atskilt, slik at de ulike dataene ikke påvirker hverandre. Med Dataimportering kan du slå sammen alle disse dataene i Analytics i tråd med en definert tidsplan, slik at du kan fjerne disse skillene, få tilgang til ny statistikk og demokratisere tilgangen til dataene.

Sånn fungerer Dataimportering

Last opp data

Du laster opp CSV-filer med eksterne data til et Analytics-område. Du kan eksportere disse CSV-filene fra tradisjonelle bedriftsverktøy, for eksempel et CRM- eller CMS-system. Når det er snakk om mindre mengder data, kan du opprette filene manuelt i et regneark eller en tekstbehandler.

I Dataimportering kombineres dataene fra bedriftsverktøyene som er utenfor internett, med hendelsesdataene Analytics samler inn. Med de importerte dataene blir rapportene, målgruppene og sammenligningene dine bedre. Kort fortalt får du et mer helhetlig bilde av aktiviteten både på og utenfor nettet.

Slå sammen data

Data kan slås sammen på to forskjellige måter, avhengig av hvilken type data du importerer:

 • Ved innsamlings- eller behandlingstidspunktet: De importerte dataene dine slås sammen med Analytics-data etter hvert som Analytics-dataene samles inn og behandles. De importerte dataene behandles som om de ble samlet inn sammen med hendelsen, og slås sammen med dataene i Analytics-tabellene med samlede data. De importerte dataene blir ikke slått sammen med historiske Analytics-data (data som allerede er behandlet). Hvis du sletter den importerte datafilen, blir importerte data ikke slått sammen med Analytics-data fremover, men dataene som allerede er importert, blir værende i tabellen.

  Brukerdata og data om hendelser utenfor internett slås sammen på innsamlings- eller behandlingstidspunktet.
 • Ved rapporterings- eller spørringstidspunktet: De importerte dataene dine slås sammen med Analytics-data når du åpner en rapport og Analytics søker etter rapportdataene. Denne typen sammenslåing er midlertidig: Hvis du sletter den importerte datafilen, blir importerte data ikke slått sammen med Analytics-data fremover. Dataene som tidligere er slått sammen, kommer ikke lenger til å være tilgjengelig i Analytics.

  Kostnads- og varedata slås sammen på rapporterings- eller spørringstidspunktet

  Det foreligger ikke data på rapporterings- eller spørringstidspunktet når du oppretter målgrupper i Analytics eller oppretter segmenter i utforskninger.

Typer metadata du kan importere

Metadata

Når du importerer metadata, legges disse til dataene som allerede er samlet inn og behandlet av et område. Metadataene lagres vanligvis i en egendefinert dimensjon eller beregning. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være lurt å overskrive standardinformasjonen som allerede er samlet inn (f.eks. importere en produktkatalog med oppdaterte kategorier).

Du kan laste opp disse datatypene:

 • Kostnadsdata: data om klikk, kostnader og visninger fra tredjeparts annonsenettverk (altså nettverk som ikke tilhører Google)
 • Varedata: produktmetadata som stil, farge, størrelse eller andre produktrelaterte dimensjoner
 • Brukerdata: metadata om brukere, for eksempel lojalitetsrangering eller kundenes levetidsverdi, som du kan bruke til å opprette segmenter og remarketinglister
 • Hendelser utenfor internett: hendelser utenfor internett som stammer fra kilder som ikke har internettilkobling, eller som på annen måte ikke støtter innsamling av hendelser i sanntid

Grenser

Samlet lagringsplass 10 GB
Størrelsen på hver enkelt datakilde 1 GB
Daglig opplasting

Antall opplastinger: 24

Samlet grense: 10 GB 

Sånn kan du importere data

Når du importerer data, oppretter du en datakilde. En datakilde er kombinasjonen av CSV-filen du laster opp, Analytics-felt som matches med (tilordnes) feltene i CSV-filen. Eksempel:

 

Ikke last opp filer som inneholder dupliserte nøkler (f.eks. to felt med navnet «user_id»).

Finn ut mer om datakilder

Start importeringsprosessen

 1. Sjekk at du har valgt riktig konto og område i Administrator-delen.
 2. I Område-kolonnen klikker du på Dataimportering.
 3. Opprett en ny datakilde, eller velg en eksisterende datakilde (du finner mer informasjon nedenfor).

Opprett en ny datakilde

 1. Klikk på Opprett en datakilde.
 2. Gi datakilden et navn.
 3. Velg datatypen:
  • kostnadsdata (bare for importering på spørringstidspunktet)
  • varedata (importering på rapporterings- eller spørringstidspunktet)
  • brukerdata inndelt etter User-ID (importering ved innsamlings- og behandlingstidspunktet)
  • brukerdata inndelt etter Client-ID (importering ved innsamlings- og behandlingstidspunktet)
  • data om hendelser utenfor nettet (importering ved innsamlings- og behandlingstidspunktet)
 4. Klikk på Gjennomgå vilkårene hvis du blir bedt om det. Denne meldingen vises hvis du importerer enhets- eller brukerdata.
 5. Velg blant disse alternativene:
  • Velg Manuell opplasting av CSV-filer, velg CSV-filen på datamaskinen, og klikk så på Åpne.
  Eller:
  • Velg SFTP.
  • Brukernavn for SFTP-tjener: Skriv inn brukernavnet ditt for SFTP-tjeneren.
  • Nettadresse til SFTP-tjener: Skriv inn nettadressen til SFTP-tjeneren.
  • Frekvens: Velg opplastingsfrekvens (daglig, ukentlig, månedlig).
  • Starttid: Velg klokkeslettet opplastingen skal starte.
  • Når datakilden er opprettet, har du tilgang til den offentlige nøkkelen for SFTP-tjeneren din i grensesnittet der du oppretter datakilden, og nøkkelen blir tilgjengelig i informasjonen om datakilden (se nedenfor).
 6. Klikk på Neste for å gå videre til tilordningen av felt.
 7. Velg de Analytics-feltene og importerte feltene du vil knytte sammen. Endre feltnavn etter behov.
 8. Klikk på Importér.

Last opp data til eksisterende datakilder

 1. Klikk på Importér nå i raden for en eksisterende datakilde.
 2. Velg den CSV-filen du vil importere, hvis det kan importeres CSV-filer til datakilden, og klikk så på Åpne.

  CSV-filen må inneholde de samme feltene eller delsett av felt som originalen. Hvis du vil importere forskjellige felt for den samme datatypen, må du slette den eksisterende datakilden og opprette en ny.

Se informasjon om, importer nye data for eller slett en datakilde

 1. Sjekk at du har valgt riktig konto og område i Administrator-delen.
 2. I Område-kolonnen klikker du på Dataimportering.
 3. Klikk på og så i raden for datakilden.

Du kan se de enkelte opplastingens navn, logg, datatype og offentlige nøkkel.

 • % importert: antallet importerte rader delt på antallet rader i importeringsfilen. 100 % betyr at alle radene ble importert.
 • Samsvarsfrekvens: forholdet mellom søkeord i importeringsfilen og søkeord som ble funnet i området ditt i løpet av de siste 90 dagene. 100 % betyr at dataene har vært relevante for dataene dine i løpet av de siste 90 dagene.

Sånn kan du importere nye data:

Klikk på Importér nå, og velg den aktuelle CSV-filen på datamaskinen.

Slik sletter du datakilden:

 1. Klikk på Mer > Slett datakilden.
 2. Les varselet om sletting, og klikk deretter på Slett datakilden.

Du kan slette data som er importert ved innsamlings- og behandlingstidspunktet. Hvis du vil fjerne tidligere opplastede data fra alle hendelser som er behandlet av Analytics, må du kanskje følge opp dette ved å slette en bruker eller brukeregenskap (finn ut mer). Når du sletter en fil som tidligere er importert, fjernes ikke samtidig de behandlede dataene knyttet til hendelser som er samlet inn etter at importen ble gjennomført.

 

Reserverte navn og prefikser

Følgende navn på hendelser, hendelsesparametere og brukeregenskaper samt følgende prefikser er reservert for Analytics. Hvis du prøver å laste opp data som inneholder et reservert navn eller prefiks, blir disse dataene ikke lastet opp.

Eksempel:

 • Hvis du prøver å importere en hendelse med et reservert navn, blir den aktuelle hendelsen og de tilhørende parameterne ikke lastet opp.
 • Hvis du prøver å laste opp en hendelse der navnet er gyldig, men en av parameterne inneholder et reservert navn, importeres hendelsen, men ikke parameteren med det reserverte navnet.

Reserverte navn på hendelser

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Reserverte navn på hendelsesparametere

 • firebase_conversion

Reserverte navn på brukeregenskaper

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Reserverte prefikser (gjelder hendelsesparametere og brukeregenskaper)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false