Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z usługi Universal Analytics, zapoznaj się z sekcją dotyczącą Universal Analytics w Centrum pomocy.

[Google Analytics 4] Dane o produktach

Nie przesyłaj pliku zawierającego zduplikowane klucze. Może to spowodować niespójność danych raportowania.
Już wkrótce: obsługa importu danych o produktach w czasie przetwarzania. Dzięki obsłudze importu w czasie przetwarzania dane o produktach stają się dostępne dla innych funkcji Analytics, np. odbiorców i remarketingu.

Import danych o produktach umożliwia przeniesienie do Analytics całego katalogu produktów. Możesz dzięki temu mierzyć zachowania użytkowników, natężenie ruchu w witrynie, przychody z e-commerce i konwersje na podstawie danych właściwych dla poszczególnych produktów, takich jak rozmiar, kolor lub styl, czy też dowolnych wymiarów produktów, które pasują do Twojej działalności.

Importowanie danych o produktach do Analytics zmniejsza ilość danych e-commerce, które musisz wysyłać razem ze zdarzeniami i upraszcza ich przetwarzanie. Pojedynczy identyfikator produktu lub kod SKU wysyłany do Analytics w czasie zbierania informacji możesz łączyć z importowanymi danymi o produktach w celu zapełnienia wymiarów i danych e-commerce w raportach.

Jak działa import danych o produktach

Aby korzystać z tej funkcji, musisz zbierać zdarzenia e-commerce.

Import danych o produktach polega na użyciu wymiaru identyfikatora produktu jako klucza. Ze zdarzeniami e-commerce możesz wysyłać co najmniej jeden identyfikator produktu.

Import danych o produktach mapuje atrybut identyfikator_produktu z zebranych wcześniej i gromadzonych aktualnie zdarzeń na importowane wartości pól produktów, a potem przetwarza i wyświetla przesłane wartości (w grupach odbiorców, raportach i eksploracjach) zamiast tych pierwotnie zebranych. Jeśli np. w raporcie używany jest atrybut identyfikator_produktu (indywidualnie lub zbiorczo), Analytics zastępuje zebraną pierwotnie wartość przesłaną wartością, którą wyświetla w raporcie. Dzięki temu możesz korygować i aktualizować zebrane wartości, aby zmienić strukturę danych lub przywrócić ich użyteczność. Dodatkowo, jeśli w czasie przesyłania zapytania będą dostępne nowsze przesłane wartości, które nie zostały jeszcze przetworzone, Analytics użyje tych nowszych wartości zamiast już przetworzonych.

Usunięcie źródła danych o produktach z usługi przesyłania danych nie powoduje usunięcia wartości zapisanych w wymiarach tego produktu, ponieważ wartości te mogły ulec zmianie. W razie potrzeby, podobnie jak w przypadku wszystkich innych metod zbierania danych, możesz usunąć dane przesłane za pomocą tej metody.

Zanim zaimportowane dane zaczną się pojawiać w raportach, muszą zostać przetworzone. Po zakończeniu tego procesu zaimportowane dane zaczną być stosowane do napływających danych o zdarzeniach po upływie maksymalnie 24 godzin.

Analizowanie danych i podejmowanie działań

Domyślne wymiary produktu (np. jego marka, kategoria i nazwa) pojawiają się w raporcie Zakupy e-commerce.

Danych o produktach możesz używać w narzędziu Eksploracje do badania ścieżekpokrywania się segmentów.

W narzędziu tym możesz też dzielić użytkowników na segmenty według ich zachowań zakupowych ustalonych na podstawie zaimportowanych danych o produktach.

Szczegóły źródła danych

Legenda

  • Zakres: określa, jakie zdarzenia zostaną powiązane z wartościami wymiaru importu. Są 4 poziomy zakresu: użytkownik, sesja, zdarzenie i produkt.
  • Klucz schematu: zawiera listę kluczowych wymiarów lub danych. Klucz służy do łączenia przesyłanych przez Ciebie danych z danymi istniejącymi w zdarzeniach na potrzeby konkretnego typu źródła danych.
  • Zaimportowane dane: zawierają wymiary i dane dostępne dla danych przesyłanych przez Ciebie do Analytics.

Podane tu wymiary i dane wchodzące w skład schematu mają charakter poglądowy i mogą być niepełne. Rzeczywiste dostępne wymiary i dane pojawią się w interfejsie dopiero wtedy, gdy utworzysz źródło danych.

Zakres Zdarzenie
Klucz schematu Identyfikator produktu (identyfikator produktu lub kod SKU) (wymagany)
Zaimportowane dane

Wymiary:

  • Nazwa elementu
  • Kategoria produktu
  • Kategoria produktu (2–5)
  • Marka produktu
  • Wariant produktu

 

Szablon

Oto przykładowy szablon CSV z danymi o produktach. Kieruj się nim, jeśli chcesz ręcznie tworzyć pliki do przesłania.

identyfikator_produktu nazwa_produktu kategoria_produktów1 kategoria_produktów2 kategoria_produktów3 kategoria_produktów4 kategoria_produktów5 marka wariant
p100001 nazwa_produktu1 kategoria1a kategoria2b kategoria3c kategoria4d kategoria5e marka_foo wariant_mały
p100002 nazwa_produktu2 kategoria1s kategoria2b kategoria3c kategoria4d kategoria5e pasek_marki wariant_średni
p100003 nazwa_produktu3 kategoria1v kategoria2w kategoria3x kategoria4y kategoria5z pasek_marki wariant_duży

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false