Średni czas trwania sesji

Średni czas trwania sesji to: całkowity czas trwania wszystkich sesji (w sekundach) podzielony przez liczbę sesji.

Długość poszczególnych sesji jest obliczana w różny sposób w zależności od tego, czy w przypadku ostatniej strony sesji występują trafienia związane z zaangażowaniem.

Trafienie związane z zaangażowaniem to takie, które jest następstwem zdarzenia pozbawionego parametru opt_noninteraction. Jeśli np. skonfigurujesz śledzenie takich zdarzeń, jak odtwarzanie filmów, każde wyświetlenie filmu zostanie odnotowane jako trafienie związane z zaangażowaniem. Po zastosowaniu do danego zdarzenia parametru opt_noninteraction nie będzie już ono kończyć się trafieniem związanym z zaangażowaniem. Więcej informacji

Brak trafień związanych z zaangażowaniem

Jeśli na ostatniej stronie brak trafień związanych z zaangażowaniem, długość odwiedzin jest obliczana w następujący sposób:

czas pierwszego trafienia na ostatniej stronie – czas pierwszego trafienia na pierwszej stronie

Na przykład:

  • strona 1: pierwsze trafienie: 10:00
  • strona 2: pierwsze trafienie: 10:05
  • strona 3: pierwsze trafienie: 10:10
  • 10:10 - 10:00 = czas trwania sesji wynosi 10 minut (600 sekund)

Trafienia związane z zaangażowaniem

Jeśli na ostatniej stronie występują trafienia związane z zaangażowaniem, długość odwiedzin jest obliczana w następujący sposób:

czas ostatniego trafienia związanego z zaangażowaniem na ostatniej stronie – czas pierwszego trafienia na pierwszej stronie

Na przykład:

  • strona 1: pierwsze trafienie: 10:00
  • strona 2: pierwsze trafienie: 10:05
  • 10:15 - 10:00 = czas trwania sesji wynosi 15 minut (900 sekund).

Obliczanie parametru

Aby obliczyć średni czas trwania sesji, Analytics sumuje długość każdej sesji ze wskazanego zakresu dat i dzieli tę sumę przez łączną liczbę sesji. Na przykład:

  • Łączny czas trwania sesji: 1000 minut (60 000 sekund)
  • Łączna liczba sesji: 100
  • Średni czas trwania sesji: 1000/100 = 10 minut (600 sekund)
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?