Średni czas trwania sesji

Obliczony w Universal Analytics

Średni czas trwania sesji to: łączny czas trwania wszystkich sesji (w sekundach) podzielony przez liczbę sesji.

Długość poszczególnych sesji jest obliczana w różny sposób w zależności od tego, czy w przypadku ostatniej strony sesji występują działania związane z zaangażowaniem.

Działanie związane z zaangażowaniem to takie, które jest następstwem zdarzenia pozbawionego parametru opt_noninteraction. Jeśli np. skonfigurujesz śledzenie takich zdarzeń jak odtwarzanie filmów, każde obejrzenie filmu zostanie odnotowane jako działanie związane z zaangażowaniem. Po zastosowaniu do danego zdarzenia parametru opt_noninteraction nie wywoła ono działania związanego z zaangażowaniem. Więcej informacji

Brak działań związanych z zaangażowaniem

Jeśli na ostatniej stronie nie występują działania związane z zaangażowaniem, długość sesji jest obliczana w taki sposób:

czas pierwszego działania na ostatniej stronie – czas pierwszego działania na pierwszej stronie

Na przykład:

 • strona 1: pierwsze trafienie: 10:00
 • strona 2: pierwsze trafienie: 10:05
 • Strona 3 – pierwsze działanie: 10:10
 • 10:10 - 10:00 = czas trwania sesji:10 minut (600 sekund)

 

 

Działania związane z zaangażowaniem

Jeśli na ostatniej stronie występują trafienia związane z zaangażowaniem, długość odwiedzin jest obliczana w następujący sposób:

czas ostatniego trafienia związanego z zaangażowaniem na ostatniej stronie – czas pierwszego trafienia na pierwszej stronie

Przykład:

 • strona 1: pierwsze trafienie: 10:00
 • Strona 2 – pierwsze działanie: 10:05
 • Strona 3: pierwsze trafienie: 10:10; ostatnie działanie związane z zaangażowaniem: 10:15
 • 10:15 - 10:00 = czas trwania sesji: 15 minut (900 sekund).

 

 

Obliczanie danych

Aby obliczyć średni czas trwania sesji, Analytics sumuje długość każdej sesji ze wskazanego zakresu dat i dzieli tę sumę przez łączną liczbę sesji. Przykład:

 • Łączny czas trwania sesji: 1000 minut (60 000 sekund)
 • Łączna liczba sesji: 100
 • Średni czas trwania sesji: 1000/100 = 10 minut (600 sekund)
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false