Varighet av økten, gj.sn.

Beregnet for Universal Analytics

Gjennomsnittlig varighet av økten er: total varighet av alle økter (i sekunder) / antallet økter.

Måten varigheten av enkeltøkter blir beregnet på, avhenger av om det forekommer engasjementstreff på den siste siden i økten eller ikke.

Engasjementstreff er treff som stammer fra en hendelse som der opt_noninteraction-parameteren ikke brukes. Hvis du for eksempel konfigurerer hendelsessporing til å spore hendelser som avspilling av videoer, resulterer hver videoavspilling i et engasjementstreff. Hvis du bruker opt_noninteraction-parameteren i en hendelse, resulterer ikke lenger hendelsen i et engasjementstreff. Finn ut mer

Ingen engasjementstreff

Hvis det ikke forekommer engasjementstreff på den siste siden, beregnes varigheten slik:

tidspunktet for det første treffet på den siste siden minus det første treffet på den første siden

For eksempel:

 • Side 1: første treff: 10.00
 • Side 2: første treff: 10.05
 • Side 3: første treff: 10.10
 • 10.10 minus 10.00 = en øktvarighet på 10 minutter (600 sekunder)

 

 

Engasjementstreff

Hvis det forekommer engasjementstreff på den siste siden, beregnes varigheten på følgende måte:

Tidspunktet for det siste engasjementstreffet på den siste siden - det første treffet på den første siden

For eksempel:

 • Side 1: første treff: 10.00
 • Side 2: første treff: 10.05
 • Side 3: første treff 10.10, siste engasjementstreff 10.15>
 • 10.15 minus 10.00 = en øktvarighet på 15 minutter (900 sekunder)

 

 

Beregning av verdien

I Analytics beregnes gjennomsnittlig øktvarighet ved å summere varigheten av hver økt i datoperioden du angir, og deretter dele denne summen på det totale antallet økter. For eksempel:

 • Total øktvarighet: 1000 minutter (60 000 sekunder)
 • Totalt antall økter: 100
 • Gjennomsnittlig øktvarighet: 1000/100 = 10 minutter (600 sekunder)

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
1106631301803874040
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256