Øktvarighet, gj.sn.

Gjennomsnittlig øktvarighet er: total varighet av alle økter (i sekunder) / antallet økter.

Måten varigheten av enkeltøkter blir beregnet på, avhenger av hvorvidt det forekommer engasjementstreff på den siste siden i økten.

Et engasjementstreff er et treff som stammer fra en hendelse som ikke bruker opt_noninteraction-parameteren. Hvis du for eksempel konfigurerer aktivitetssporing til å spore aktiviteter som avspilling av videoer, resulterer hver videoavspilling i et engasjementstreff. Hvis du bruker opt_noninteraction-parameteren på en aktivitet, resulterer den ikke lenger i et engasjementstreff. Finn ut mer

Ingen engasjementstreff

Hvis det ikke forekommer engasjementstreff på den siste siden, beregnes varigheten på følgende måte:

Tidspunktet for det første treffet på den siste siden - det første treffet på den første siden

For eksempel:

 • Side 1: første treff: 10.00
 • Side 2: første treff: 10.05
 • Side 3: første treff: 10.10
 • 10.10 minus 10.00 = en øktvarighet på 10 minutter (600 sekunder)

Engasjementstreff

Hvis det forekommer engasjementstreff på den siste siden, beregnes varigheten på følgende måte:

Tidspunktet for det siste engasjementstreffet på den siste siden - det første treffet på den første siden

For eksempel:

 • Side 1: første treff: 10.00
 • Side 2: første treff: 10.05
 • Side 3: første treff 10.10, siste engasjementstreff 10.15>
 • 10.15 minus 10.00 = en øktvarighet på 15 minutter (900 sekunder)

Slik regnes beregningen ut

I Analytics beregnes gjennomsnittlig øktvarighet ved å summere varigheten av hver økt i datoperioden du angir, og deretter dele denne summen på det totale antallet økter. For eksempel:

 • Total øktvarighet: 1000 minutter (60 000 sekunder)
 • Totalt antall økter: 100
 • Gjennomsnittlig øktvarighet: 1000/100 = 10 minutter (600 sekunder)
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?