Διάρκεια περιόδου σύνδεσης, Μέση

Υπολογισμός για το Universal Analytics

Η μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης είναι η συνολική διάρκεια όλων των περιόδων σύνδεσης (σε δευτερόλεπτα)/αριθμό περιόδων σύνδεσης.

Η μεμονωμένη διάρκεια περιόδου σύνδεσης υπολογίζεται διαφορετικά, ανάλογα με το εάν υπάρχουν επισκέψεις αφοσίωσης στην τελευταία σελίδα μιας περιόδου σύνδεσης.

Μια επίσκεψη αφοσίωσης προκύπτει από ένα συμβάν στο οποίο δεν έχει εφαρμοστεί η παράμετρος opt_noninteraction. Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε την παρακολούθηση συμβάντων για να παρακολουθείτε συμβάντα όπως η αναπαραγωγή βίντεο, τότε από κάθε αναπαραγωγή βίντεο προκύπτει μια επίσκεψη αφοσίωσης. Αν εφαρμόσετε την παράμετρο opt_noninteraction σε ένα συμβάν, τότε δεν προκύπτει πλέον επίσκεψη αφοσίωσης. Μάθετε περισσότερα

Χωρίς επισκέψεις αφοσίωσης

Αν δεν υπάρχουν επισκέψεις αφοσίωσης στην τελευταία σελίδα, τότε η διάρκεια υπολογίζεται ως εξής:

Η ώρα την πρώτης επίσκεψης στην τελευταία σελίδα - η πρώτη επίσκεψη στην πρώτη σελίδα

Για παράδειγμα:

 • Σελίδα 1: πρώτη επίσκεψη: 10:00 ΠΜ
 • Σελίδα 2: πρώτη επίσκεψη: 10:05 ΠΜ
 • Σελίδα 3: πρώτη επίσκεψη: 10:10 ΠΜ
 • 10:10 μείον 10:00 = διάρκεια περιόδου σύνδεσης 10 λεπτά (600 δευτερόλεπτα)

 

 

Επισκέψεις αφοσίωσης

Αν υπάρχουν επισκέψεις αφοσίωσης στην τελευταία σελίδα, τότε η διάρκεια υπολογίζεται ως εξής:

Η ώρα της τελευταίας επίσκεψης αφοσίωσης στην τελευταία σελίδα - η πρώτη επίσκεψη στην πρώτη σελίδα

Για παράδειγμα:

 • Σελίδα 1: πρώτη επίσκεψη: 10:00 ΠΜ
 • Σελίδα 2: πρώτη επίσκεψη: 10:05 ΠΜ
 • Σελίδα 3: πρώτη επίσκεψη 10:10 ΠΜ, τελευταία επίσκεψη αφοσίωσης: 10:15 ΠΜ
 • 10:15 μείον 10:00 = διάρκεια περιόδου σύνδεσης 15 λεπτά (900 δευτερόλεπτα).

 

 

Υπολογισμός μέτρησης

Για τον υπολογισμό της μέσης διάρκειας περιόδου σύνδεσης, το Analytics αθροίζει τις διάρκειες όλων των περιόδων σύνδεσης κατά τη διάρκεια του εύρους ημερομηνιών που καθορίζετε και διαιρεί το άθροισμα με τον συνολικό αριθμό περιόδων σύνδεσης. Για παράδειγμα:

 • Συνολική διάρκεια περιόδου σύνδεσης: 1000 λεπτά (60.000 δευτερόλεπτα)
 • Σύνολο περιόδων σύνδεσης: 100
 • Μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης: 1000/100 = 10 λεπτά (600 δευτερόλεπτα)
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false