Průměrná doba trvání návštěvy

Průměrná doba trvání návštěvy se vypočítá jako poměr mezi celkovou dobou trvání všech návštěv (v sekundách) a počtem návštěv.

Doba trvání návštěvy se počítá různě, záleží na tom, zda jsou na poslední stránce návštěvy odesílány požadavky na interakci.

Požadavek na interakci je výsledkem události, pro kterou není použit parametr opt_noninteraction. Pokud například nastavíte měření událostí, jako je přehrávání videa, bude každé přehrávání videa představovat požadavek na interakci. Pokud na událost použijete parametr opt_noninteraction, taková událost k požadavku na interakci nepovede. Další informace

Žádné požadavky na interakci

Pokud na poslední stránce neproběhnou žádné požadavky na interakci, doba trvání se počítá takto:

Okamžik posledního zobrazení poslední stránky minus okamžik prvního zobrazení první stránky

Příklady:

 • Strana 1: první požadavek: 10:00
 • Strana 2: první požadavek: 10:05
 • Strana 3: první požadavek: 10:10
 • 10:10 - 10:00 = doba trvání návštěvy 10 minut (600 sekund)

Požadavky na interakci

Pokud na poslední stránce proběhnou požadavky na interakci, doba trvání se počítá takto:

Okamžik posledního požadavku na interakci poslední stránky minus okamžik prvního požadavku na první stránce

Příklady:

 • Strana 1: první požadavek: 10:00
 • Strana 2: první požadavek: 10:05
 • Strana 3: první požadavek: 10:10; poslední požadavek na interakci: 10:15
 • 10:15 - 10:00 = doba trvání návštěvy 15 minut (900 sekund)

Výpočet metriky

Pro výpočet průměrné doby trvání návštěvy sčítá služba Analytics dobu trvání každé návštěvy během zadaného časového období a výsledek dělí celkovým počtem návštěv. Příklady:

 • Celková doba trvání návštěvy: 1 000 minut (60 000 sekund)
 • Celkový počet návštěv: 100
 • Průměrná doba trvání návštěvy: 1ˆ 000/100 = 10 minut (600 sekund)
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?