IAB Transparency and Consent Framework v2 och Google Analytics

IAB Transparency & Consent Framework (TCF) är ett tekniskt ramverk med öppen standard som gör att webbplatser, annonsörer och annonsbyråer kan få, registrera och uppdatera konsumentsamtycke för webbsidor. Google Analytics integrerar TCF version 2 för att styra annonseringsfunktioner för kunder med hjälp av gtag.js eller Google Taggstyrning.

Implementering

Kunder kan aktivera TCF-stöd genom att ställa in följande window-egendom på true:

window['gtag_enable_tcf_support'] = true

Egendomen window måste anges innan några anrop till gtag() görs. Egendomen måste också anges på varje sida där du vill aktivera TCF-stöd. TCF-stödet aktiveras inte om egenskapen inte har angetts eller om den är inställd på false.

Syften

Ett ”syfte” i TCF-sammanhang är en definierad avsikt att behandla data. Så här hanteras förfrågningar av Google Analytics-taggar som har implementerats via Google Taggstyrning eller gtag.js med TCF-stöd aktiverat och som innehåller samtyckessträngen:

Syfte Beskrivning Inverkan på Google Analytics när syftet avvisas
1 Lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet Annonsrelaterade cookies varken skapas eller används av Google Analytics. Funktioner för Google-signaler, som remarketing, demografi och intresserapporter, samlar inte in data för användare utan samtycke.
3 Skapa en anpassad annonsprofil Träffar för Google Analytics markeras med parametern npa=1.

Händelser som är markerade med npa=1 kan inte användas för annonsanpassning och används inte för att utvärdera remarketingmålgrupper. Användare som redan har lagts till i målgruppslistor påverkas inte.
7 Mäta annonsresultat allow_google_signals ställs in på false.

Annonsrelaterade cookies används inte av Google Analytics. Funktioner för Google-signaler, som remarketing, demografi och intresserapporter, samlar inte in data för användare utan samtycke.
9 Tillämpa marknadsundersökningar för att generera insikter om målgrupper  allow_google_signals ställs in på false.

Samma som syfte 7.
10 Utveckla och förbättra produkter allow_google_signals ställs in på false.

Samma som syfte 7.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?