Det är viktigt att du migrerar dina inställningar för Universal Analytics-egendomar till Google Analytics 4. Annars börjar du förlora data från och med den 1 juli 2023 (den 1 juli 2024 för Analytics 360-egendomar). Läs om hur du migrerar inställningarna.

IAB Transparency and Consent Framework v2 och Google Analytics

IAB Transparency & Consent Framework (TCF) är ett tekniskt ramverk med öppen standard som gör att webbplatser, annonsörer och annonsbyråer kan inhämta, registrera och uppdatera konsumentsamtycke för webbsidor. Google Analytics integrerar TCF version 2 för att styra annonseringsfunktioner för kunder med hjälp av gtag.js eller Google Taggstyrning.

Implementering

Kunder kan aktivera TCF-stöd genom att ställa in följande window-egenskap på true:

window['gtag_enable_tcf_support'] = true

Egenskapen window måste anges innan det sker några anrop till gtag(). Egenskapen måste anges på varje sida där du vill aktivera TCF-stöd, inklusive de som lästs in via iframe. TCF-stödet aktiveras inte om egenskapen inte har angetts eller om den är inställd på false.

Syften

Ett ”syfte” i TCF-sammanhang är en definierad avsikt att behandla data. Så här hanteras förfrågningar av Google Analytics-taggar som har implementerats via Google Taggstyrning eller gtag.js med TCF-stöd aktiverat och som innehåller samtyckessträngen:

Syfte Beskrivning Inverkan på Google Analytics när syftet avvisas
1 Lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet Annonsrelaterade cookies varken skapas eller används av Google Analytics. Funktioner för Google-signaler, som remarketing, demografi och intresserapporter, samlar inte in data för användare utan samtycke.
3 Skapa en anpassad annonsprofil Träffar för Google Analytics märks med parametern npa=1.

Händelser som är märkta med npa=1 kan inte användas för annonsanpassning och används inte för att utvärdera remarketingmålgrupper. Användare som redan har lagts till på målgruppslistor påverkas inte.
4 Välj anpassade annonser

Träffar för Google Analytics märks med parametern npa=1.

Samma som syfte 3.

7 Mäta annonsresultat allow_google_signals ställs in på false.

Annonsrelaterade cookies används inte av Google Analytics. Funktioner för Google-signaler, som remarketing, demografi och intresserapporter, samlar inte in data för användare utan samtycke.
9 Tillämpa marknadsundersökningar för att generera insikter om målgrupper  allow_google_signals ställs in på false.

Samma som syfte 7.
10 Utveckla och förbättra produkter allow_google_signals ställs in på false.

Samma som syfte 7.

Obs! Google Taggstyrning och Google-taggen tillåter bara TCF-strängar som har implementerats korrekt enligt TCF-policyerna och de tekniska specifikationerna och som följer Googles policy för användares medgivande inom EU. Om din plattform för samtyckeshantering (CMP) inte svarar inom 500 millisekunder eller om du ser statusen ”error”, ”stub” eller ”loading” körs taggen i begränsat läge: 

  • Skrivning och läsning av första och tredje parts Ads-konverteringscookies är begränsad.
  • Annonseringsfunktionerna i Google Analytics är integrerade med IAB TCF v2. Därför behandlas sådana förfrågningar som om de hade statusen Alla syften nekas, vilket beskrivs närmare i tabellen ovan. 
  • Remarketingfunktioner inaktiveras.

Felsöka felmeddelanden

Om din CMP inte svarar inom 500 millisekunder eller om du ser statusen ”error”, ”stub” eller ”loading” körs taggen i begränsat läge: Så här åtgärdar du detta:

Om du anropar funktionen för att aktivera en konverteringstagg manuellt:

  • Kontrollera att responsen på getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' ELLER 'cmpuishows' + 'useractioncomplete' skickas inom 500 millisekunder. Dessa anger att CMP:n är redo att tillhandahålla en mekanism för användarsamtycke.

Om du inte anropar funktionen för att aktivera en konverteringstagg manuellt:

  • Arbeta tillsammans med CMP-leverantören för att säkerställa att de implementerar stöd för getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' ELLER 'cmpuishows' + ' useractioncomplete för att indikera att mekanismen för användarsamtycke är tillgänglig via API:et inom 500 millisekunder.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
69256
false