IAB Transparency and Consent Framework v2 och Google Analytics

IAB Transparency & Consent Framework (TCF) är ett tekniskt ramverk med öppen standard som gör att webbplatser, annonsörer och annonsbyråer kan få, registrera och uppdatera konsumentsamtycke för webbsidor. Google Analytics integrerar TCF version 2 för att styra annonseringsfunktioner för kunder med hjälp av gtag.js eller Google Taggstyrning.

Implementering

Kunder kan aktivera TCF-stöd genom att ställa in följande window-egendom på true:

window['gtag_enable_tcf_support'] = true

Egendomen window måste anges innan några anrop till gtag() görs. Egendomen måste också anges på varje sida där du vill aktivera TCF-stöd. TCF-stödet aktiveras inte om egenskapen inte har angetts eller om den är inställd på false.

Syften

Ett ”syfte” i TCF-sammanhang är en definierad avsikt att behandla data. Så här hanteras förfrågningar av Google Analytics-taggar som har implementerats via Google Taggstyrning eller gtag.js med TCF-stöd aktiverat och som innehåller samtyckessträngen:

Syfte Beskrivning Inverkan på Google Analytics när syftet avvisas
1 Lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet Annonsrelaterade cookies varken skapas eller används av Google Analytics. Funktioner för Google-signaler, som remarketing, demografi och intresserapporter, samlar inte in data för användare utan samtycke.
3 Skapa en anpassad annonsprofil Träffar för Google Analytics markeras med parametern npa=1.

Händelser som är markerade med npa=1 kan inte användas för annonsanpassning och används inte för att utvärdera remarketingmålgrupper. Användare som redan har lagts till i målgruppslistor påverkas inte.
7 Mäta annonsresultat allow_google_signals ställs in på false.

Annonsrelaterade cookies används inte av Google Analytics. Funktioner för Google-signaler, som remarketing, demografi och intresserapporter, samlar inte in data för användare utan samtycke.
9 Tillämpa marknadsundersökningar för att generera insikter om målgrupper  allow_google_signals ställs in på false.

Samma som syfte 7.
10 Utveckla och förbättra produkter allow_google_signals ställs in på false.

Samma som syfte 7.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt