Rámec transparentnosti a súhlasu združenia IAB verzie 2 a Google Analytics

Rámec transparentnosti a súhlasu združenia IAB je technický rámec s otvoreným štandardom, ktorý umožňuje webom, inzerentom a reklamným agentúram získavať, zaznamenávať a aktualizovať súhlas spotrebiteľov pre webové stránky. Google Analytics sa integruje s rámcom transparentnosti a súhlasu verzie 2 a umožňuje ovládanie reklamných funkcií pre zákazníkov používajúcich gtag.js alebo Správcu značiek Google.

Implementácia

Zákazníci môžu povoliť podporu pre rámec transparentnosti a súhlasu nastavením nasledujúcej vlastnosti window na hodnotu true:

window['gtag_enable_tcf_support'] = true

Táto vlastnosť window musí byť nastavená pred uskutočnením volaní gtag() a musí byť nastavená na každej stránke, pre ktorú chcete povoliť podporu pre rámec transparentnosti a súhlasu, vrátane stránok načítaných cez prvok iframe. Ak vlastnosť nie je nastavená alebo je nastavená na hodnotu false, podpora pre rámec transparentnosti a súhlasu sa neaktivuje.

Účely

V kontexte rámca transparentnosti a súhlasu je účel definovaný zámer spracovania údajov. Značky Google Analytics implementované prostredníctvom Správcu značiek Google alebo súboru gtag.js s aktivovanou podporou pre rámec transparentnosti a súhlasu budú spracúvať žiadosti obsahujúce reťazec na vyjadrenie súhlasu nasledujúcimi spôsobmi:

Účel Popis Vplyv na Google Analytics v prípade zamietnutia účelu
1 Uchovávanie informácií v určitom zariadení alebo prístup k týmto informáciám Google Analytics nevytvorí ani nepoužije súbory cookie súvisiace s reklamou. Funkcie signálov Googlu ako remarketing, demografické funkcie a prehľady záujmov nebudú zhromažďovať údaje používateľov, ktorí s tým nevyjadrili svoj súhlas.
3 Vytvorenie prispôsobeného reklamného profilu Prístupy do služby Google Analytics budú označené pomocou parametra npa=1.

Udalosti označené parametrom npa=1 nie sú vhodné na prispôsobenie reklám a nepoužívajú sa na hodnotenie remarketingového publika. Na používateľov, ktorí už boli pridaní do zoznamov publika, to nebude mať vplyv.
4 Výber prispôsobených reklám

Prístupy do služby Google Analytics budú označené pomocou parametra npa=1.

Rovnaké ako v prípade 3. účelu.

7 Meranie výkonnosti reklamy allow_google_signals bude nastavené na hodnotu false.

Google Analytics nebude používať súbory cookie súvisiace s reklamou. Funkcie signálov Googlu ako remarketing, demografické funkcie a prehľady záujmov nebudú zhromažďovať údaje používateľov, ktorí s tým nevyjadrili svoj súhlas.
9 Používanie prieskumov trhu na generovanie štatistík publika  allow_google_signals bude nastavené na hodnotu false.

Rovnaké ako v prípade účelu 7.
10 Vývoj a zlepšovanie výrobkov allow_google_signals bude nastavené na hodnotu false.

Rovnaké ako v prípade účelu 7.

Poznámka: Správca značiek Google a globálna značka webu akceptujú iba reťazce rámca transparentnosti a súhlasu, ktoré sú správne implementované v súlade s pravidlami a technickými špecifikáciami rámca transparentnosti a súhlasu a dodržiavajú pravidlá spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ. Ak platforma na správu súhlasu (CMP) neodpovie do 500 milisekúnd alebo sa zobrazuje stav „error“, „stub“ alebo „loading“, značka bude pokračovať v obmedzenom režime:

  • Tvorba a čítanie súborov cookie konverzií prvej a tretej strany v službe Ads budú obmedzené.
  • Reklamné funkcie v službe Google Analytics sú integrované do rámca transparentnosti a súhlasu združenia IAB a takéto žiadosti budú vnímať, akoby mali všetky účely zamietnuté. Jednotlivé vplyvy zamietnutých účelov sú vysvetlené v tabuľke uvedenej vyššie.
  • Remarketingové funkcie budú deaktivované.

Riešenie problémov spôsobujúcich chybové hlásenia

Ak CMP neodpovie do 500 milisekúnd alebo sa zobrazuje stav „error“, „stub“ alebo „loading“, značka bude pokračovať v obmedzenom režime. Riešenie problému:

Ak manuálne žiadate, aby funkcia spustila značku konverzie:

  • Uistite sa, že sa odpoveď na getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' ALEBO 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' odošle do 500 milisekúnd. Tieto kódy označujú, že CMP je pripravená poskytnúť používateľovi možnosť udelenia súhlasu.

Ak manuálne nežiadate, aby funkcia odoslala značku konverzie:

  • V spolupráci s CMP zabezpečte, aby bola implementovaná podpora pre getTCData a aby sa vrátil výsledok TCData.eventStatus = 'tcloaded' ALEBO 'cmpuishown' + 'useractioncomplete', čo znamená, že súhlas používateľa je pripravený na použitie prostredníctvom rozhrania API do 500 milisekúnd.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false