Rámec transparentnosti a súhlasu združenia IAB verzie 2 a Google Analytics

Rámec transparentnosti a súhlasu združenia IAB verzie 2 je technický rámec s otvoreným štandardom, ktorý umožňuje webom, inzerentom a reklamným agentúram získavať, zaznamenávať a aktualizovať súhlas spotrebiteľov pre webové stránky. Google Analytics sa integruje s rámcom transparentnosti a súhlasu verzie 2 a umožňuje ovládanie reklamných funkcií pre zákazníkov používajúcich gtag.js alebo Správcu značiek Google.

Implementácia

Zákazníci môžu povoliť podporu pre rámec transparentnosti a súhlasu nastavením nasledujúcej vlastnosti window na hodnotu true:

window['gtag_enable_tcf_support'] = true

Táto vlastnosť window musí byť nastavená pred uskutočnením volaní gtag() a musí byť nastavená na každej stránke, pre ktorú chcete povoliť podporu pre rámec transparentnosti a súhlasu. Ak vlastnosť nie je nastavená alebo je nastavená na hodnotu false, podpora pre rámec transparentnosti a súhlasu sa neaktivuje.

Účely

V kontexte rámca transparentnosti a súhlasu je účel definovaný zámer spracovania údajov. Značky Google Analytics implementované prostredníctvom Správcu značiek Google alebo súboru gtag.js s aktivovanou podporou pre rámec transparentnosti a súhlasu budú spracúvať žiadosti obsahujúce reťazec na vyjadrenie súhlasu nasledujúcimi spôsobmi:

Účel Popis Vplyv na Google Analytics v prípade zamietnutia účelu
1 Uchovávanie informácií v určitom zariadení alebo prístup k týmto informáciám Google Analytics nevytvorí ani nepoužije súbory cookie súvisiace s reklamou. Funkcie signálov Googlu ako remarketing, demografické funkcie a prehľady záujmov nebudú zhromažďovať údaje používateľov, ktorí s tým nevyjadrili svoj súhlas.
3 Vytvorenie prispôsobeného reklamného profilu Prístupy do služby Google Analytics budú označené pomocou parametra npa=1.

Udalosti označené parametrom npa=1 nie sú vhodné na prispôsobenie reklám a nepoužívajú sa na hodnotenie remarketingového publika. Používatelia, ktorí už boli pridaní do zoznamov publika, nebudú ovplyvnení.
7 Meranie výkonnosti reklamy allow_google_signals bude nastavené na hodnotu false.

Google Analytics nebude používať súbory cookie súvisiace s reklamou. Funkcie signálov Googlu ako remarketing, demografické funkcie a prehľady záujmov nebudú zhromažďovať údaje používateľov, ktorí s tým nevyjadrili svoj súhlas.
9 Používanie prieskumov trhu na generovanie štatistík publika  allow_google_signals bude nastavené na hodnotu false.

Rovnaké ako v prípade účelu 7.
10 Vývoj a zlepšovanie výrobkov allow_google_signals bude nastavené na hodnotu false.

Rovnaké ako v prípade účelu 7.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?