Рамка на IAB за прозрачност и съгласие в.2 и Google Анализ

Рамката на IAB за прозрачност и съгласие (TCF) е техническа рамка с отворен стандарт, която дава възможност на уебсайтове, рекламодатели и рекламни агенции да получават, записват и актуализират съгласието на потребителите относно уеб страници. Google Анализ се интегрира с TCF версия 2, за да управлява функциите за рекламиране за клиентите чрез gtag.js или Мениджър на маркери на Google.

Внедряване

Клиентите могат да активират поддръжката на TCF, като зададат следната собственост „window“ на true:

window['gtag_enable_tcf_support'] = true

Тази собственост window трябва да бъде настроена преди всички извиквания на gtag() и трябва да бъде зададена на всяка страница, за която искате да активирате поддръжката на TCF, включително на заредените чрез вложена рамка.Ако собствеността не е зададена или е зададена на false, поддръжката на TCF няма да бъде активирана.

Цели

„Цел“ в контекста на TCF е определено намерение за обработване на данни. Маркерите на Google Анализ, внедрени чрез Мениджър на маркери на Google или gtag.js с активирана поддръжка на TCF, ще обработват заявки, които съдържат низа за съгласие, по следните начини:

Цел Описание Отражение върху Google Анализ при отхвърляне на целта
1 Съхраняване и/или осъществяване на достъп до информация на дадено устройство Google Анализ няма да създава или използва свързани с рекламиране „бисквитки“. Функциите за сигнали от Google, като например отчети за ремаркетинг, демографски данни и интереси, няма да натрупват данни за потребители без съгласие.
3 Създаване на потребителски профил за персонализирани реклами Посещенията в Google Анализ ще бъдат означени с параметър npa=1.

Събитията, отбелязани с „npa=1“, не отговарят на условията за персонализиране на рекламите и не се използват за оценка на аудиторията за ремаркетинг. Потребителите, които вече са добавени към списъците с аудитории, няма да бъдат засегнати.
4 Избор на персонализирани реклами

Посещенията в Google Анализ ще бъдат означени с параметър npa=1.

Същото като цел 3.

7 Измерване на ефективността на рекламите allow_google_signals ще бъде зададено на „false“.

Google Анализ няма да използва свързани с рекламиране „бисквитки“. Функциите за сигнали от Google, като например отчети за ремаркетинг, демографски данни и интереси, няма да натрупват данни за потребители без съгласие.
9 Прилагане на пазарни проучвания за генериране на статистика за аудиторията  allow_google_signals ще бъде зададено на „false“.

Същото като цел 7.
10 Разработване на продукти и подобряването им allow_google_signals ще бъде зададено на „false“.

Същото като цел 7.

Забележка: Мениджър на маркери на Google и общият маркер на сайта приемат само низове от типа TCF, които са внедрени правилно съгласно правилата на TCF и техническите спецификации и спазват правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС. Ако CMP не реагира в рамките на 500 милисекунди или виждате състояние „Грешка“, „Заместващ елемент“ или „Зарежда се“, маркерът ще продължи да действа в ограничен режим: 

  • Писането и четенето на „бисквитки“ на Google Ads на първи страни и такива на трети ще бъдат ограничени
  • Функциите на Google Анализ за рекламиране са интегрирани с TCF в.2 на IAB и ще третират тези заявки, както ако имат отказ за всички цели. Резултатите от това са посочени в таблицата по-горе. 
  • Функциите за ремаркетинг ще бъдат деактивирани.

Отстраняване на неизправности при съобщения за грешка

Ако CMP не реагира в рамките на 500 милисекунди или виждате състояние „Грешка“, „Заместващ елемент“ или „Зарежда се“, маркерът ще продължи да действа в ограничен режим. За да отстраните този проблем:

Ако ръчно настройвате функцията за задействане на маркер за реализация:

  • Проверете дали отговорът на getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' ИЛИ 'cmpuishow' + 'useractioncomplete' се изпраща в рамките на 500 милисекунди. Това показва, че CMP има готовност да предоставя на потребителя избор относно съгласието.

Ако не извиквате ръчно функцията за изпращане на маркер за реализация:

  • Работете със CMP, за да подсигурите внедряване на поддръжка за getTCData и изведете TCData.eventStatus = 'tcloaded' ИЛИ 'cmpuishow' + 'useractioncomplete', за да се посочи, че съгласието на потребителя е готово за използване посредством API в рамките на 500 милисекунди.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false