Рамка на IAB за прозрачност и съгласие в.2 и Google Анализ

Рамката на IAB за прозрачност и съгласие (TCF) е техническа рамка с отворен стандарт, която дава възможност на уебсайтове, рекламодатели и рекламни агенции да получават, записват и актуализират съгласието на потребителите относно уеб страници. Google Анализ се интегрира с TCF версия 2, за да управлява функциите за рекламиране за клиентите чрез gtag.js или Мениджър на маркери на Google.

Внедряване

Клиентите могат да активират поддръжката на TCF, като зададат следната собственост „window“ на true:

window['gtag_enable_tcf_support'] = true

Тази собственост window трябва да бъде настроена преди всички извиквания на gtag() и трябва да бъде зададена на всяка страница, за която искате да активирате поддръжката на TCF. Ако собствеността не е зададена или е зададена на false, поддръжката на TCF няма да бъде активирана.

Цели

„Цел“ в контекста на TCF е определено намерение за обработване на данни. Маркерите на Google Анализ, внедрени чрез Мениджър на маркери на Google или gtag.js с активирана поддръжка на TCF, ще обработват заявки, които съдържат низа за съгласие, по следните начини:

Цел Описание Отражение върху Google Анализ при отхвърляне на целта
1 Съхраняване и/или осъществяване на достъп до информация на дадено устройство Google Анализ няма да създава или използва свързани с рекламиране „бисквитки“. Функциите за сигнали от Google, като например отчети за ремаркетинг, демографски данни и интереси, няма да натрупват данни за потребители без съгласие.
3 Създаване на потребителски профил за персонализирани реклами Посещенията в Google Анализ ще бъдат означени с параметър npa=1.

Събитията, отбелязани с „npa=1“, не отговарят на условията за персонализиране на рекламите и не се използват за оценка на аудиторията за ремаркетинг. Потребителите, които вече са добавени към списъците с аудитории, няма да бъдат засегнати.
7 Измерване на ефективността на рекламите allow_google_signals ще бъде зададено на „false“.

Google Анализ няма да използва свързани с рекламиране „бисквитки“. Функциите за сигнали от Google, като например отчети за ремаркетинг, демографски данни и интереси, няма да натрупват данни за потребители без съгласие.
9 Прилагане на пазарни проучвания за генериране на статистика за аудиторията  allow_google_signals ще бъде зададено на „false“.

Същото като цел 7.
10 Разработване на продукти и подобряването им allow_google_signals ще бъде зададено на „false“.

Същото като цел 7.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си