Uygunsuz içerik politikasında güncelleme (Mayıs 2018)

Uygunsuz içerikle ilgili AdWords politikası Mayıs 2018'de güncellenecektir. Politikada yer alan "Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerik" örneklerine yenileri eklenecektir.
 

(Yayınlanma tarihi: Mayıs 2018)

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?