Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Znaki towarowe

Informacja: dostępne jest teraz narzędzie do rozwiązywania problemów ze znakami towarowymi, które pomoże Ci zidentyfikować problem.

Pomoc dla reklamodawców | Pomoc dla właścicieli znaków towarowych

Podejście Google do znaków towarowych

Jeśli właściciel znaku towarowego prześle do Google skargę na użycie swojego znaku towarowego w reklamach tekstowych AdWords w sieci wyszukiwania, Google zapozna się z nią i może nałożyć ograniczenia na korzystanie z tego znaku towarowego. Więcej przydatnych informacji dla właścicieli znaków towarowych

Możliwość używania znaków towarowych w reklamach AdWords zależy od wielu czynników. Te zasady, a także zasady opisane poniżej, mają zastosowanie tylko w przypadkach, w których właściciel znaku towarowego złożył uzasadnioną skargę w Google.

Opisane tu zasady dotyczą tylko znaków towarowych w reklamach tekstowych AdWords w sieci wyszukiwania. Google może jednak usunąć określone reklamy innego formatu w sieci Google w odpowiedzi na skargę właściciela znaku towarowego.

Znaki towarowe w tekście reklamy

Google analizuje skargi i może nakładać ograniczenia na stosowanie danego znaku towarowego w tekście reklamy. Reklamy AdWords, których tekst zawiera zastrzeżone znaki towarowe, nie mogą się wyświetlać. Ta zasada obowiązuje na całym świecie.

Wyjątki: oto kilka przypadków, gdy zasada dotycząca tekstu reklamy nie jest stosowana tak, jak to opisano powyżej:

 • W kampaniach reklamowych kierowanych na te regiony można używać znaków towarowych w tekście reklamy, jeśli jest ona zgodna z zasadami dotyczącymi sprzedawców i witryn informacyjnych.
  Zasady dotyczące sprzedawców i witryn informacyjnych

  Kiedy reklamy zgodne z tymi zasadami:

  Sprzedawcy:

  • Strona docelowa reklamy służy głównie do prowadzenia sprzedaży (lub wyraźnego ułatwiania sprzedaży) produktów lub usług powiązanych ze znakiem towarowym.
   LUB
   Strona docelowa reklamy służy głównie do prowadzenia sprzedaży (lub wyraźnego ułatwiania sprzedaży) komponentów, części zamiennych bądź dodatkowych produktów lub usług związanych z produktami lub usługami powiązanymi ze znakiem towarowym.
  • Produkty lub usługi muszą być głównym przedmiotem treści strony docelowej reklamy. Strona docelowa musi wyraźnie wskazywać sposób zakupu produktów lub usług ALBO zawierać informacje handlowe (takie jak stawki czy ceny) o produktach lub usługach.

  Witryny informacyjne:

  • Głównym celem strony docelowej reklamy jest dostarczanie szczegółowych informacji o produktach lub usługach powiązanych ze znakiem towarowym.

  Kiedy reklamy nie są zgodne z tymi zasadami:

  • Strona docelowa reklamy nie służy głównie do prowadzenia lub ułatwiania sprzedaży (i) produktów lub usług powiązanych ze znakiem towarowym bądź (ii) komponentów, części zamiennych i dodatkowych produktów lub usług związanych z produktami lub usługami powiązanymi ze znakiem towarowym.
  • Reklamy używają znaku towarowego głównie w celu porównawczym.
  • Strona docelowa reklamy nie zawiera konkretnych informacji o produktach lub usługach powiązanych ze znakiem towarowym.
  • Strona docelowa reklamy wymaga od użytkownika podania wielu informacji, zanim możliwy będzie dostęp do informacji handlowych.
  • Z reklamy nie wynika jasno, czy reklamodawca jest sprzedawcą czy prowadzi witrynę informacyjną.

  Zobacz odpowiedzi na częste pytania o zasady dotyczące sprzedawców i witryn informacyjnych.

  Lista regionów, w których obowiązują te zasady
  • Australia
  • Kanada
  • Irlandia
  • Nowa Zelandia
  • Wielka Brytania
  • Stany Zjednoczone

 • Reklamodawcy mogą używać znaku towarowego w reklamach, jeśli mają do tego upoważnienie. Oznacza to, że właściciel znaku towarowego wypełnił odpowiedni formularz, by upoważnić dane konto reklamodawcy do używania danego znaku towarowego.
  Zasady dotyczące upoważnienia

  Właściciel znaku towarowego (lub osoba kontaktowa wskazana w treści skargi dotyczącej znaku towarowego) może wydać upoważnienie do używania tego znaku towarowego w kampaniach reklamowych na określonych kontach AdWords. Poniżej znajdują się ważniejsze informacje o upoważnieniu.

  Kto potrzebuje upoważnienia

  Każdy reklamodawca AdWords, który chce bez ograniczeń używać znaku towarowego po złożeniu związanej z nim skargi, musi uzyskać odpowiednie upoważnienie. Dotyczy to również samego właściciela znaku towarowego, jego oficjalnych podmiotów stowarzyszonych i partnerów, oddziałów regionalnych, franczyzobiorców i podmiotów zależnych. Właściciel znaku towarowego może upoważnić reklamodawców w formularzu skargi dotyczącej znaku towarowego lub w osobnym formularzu upoważnienia już po złożeniu skargi.

  Upoważnienie jest wydawane na poszczególne konta AdWords, więc właściciel znaku towarowego musi podać identyfikator klienta każdego konta AdWords, na jakie chce wydać upoważnienie. Upoważnienia wszystkich kont Mojego Centrum Klienta (MCK) są automatycznie przenoszone na ich obecne i przyszłe konta klientów.

  Procedura

  Reklamodawcy: skontaktuj się bezpośrednio z właścicielem znaku towarowego i poproś, by wypełnił formularz upoważnienia dla Twojego konta. Nie mamy możliwości uzyskania upoważnienia za Ciebie. Jeśli nie wiesz, z kim się skontaktować, wypełnij ten formularz, wybierając „Nie”, by wskazać, że nie jesteś właścicielem znaku towarowego.

  Właściciele znaków towarowych: wypełnij ten formularz, by wydać upoważnienie na konto.

  • Tylko właściciel znaku towarowego lub osoba kontaktowa wskazana w treści skargi dotyczącej znaku towarowego może przyznać upoważnienie do korzystania z danego znaku towarowego. Nie możemy akceptować upoważnień z oddziałów regionalnych ani od podmiotów zależnych właściciela znaku towarowego, chyba że właściciel znaku towarowego uprzednio wskazał je jako upoważnionych przedstawicieli.
  • Nie możemy przyjmować warunkowych upoważnień, które zawierają termin ważności lub ograniczenia stosowania.
  • Właściciel znaku towarowego może unieważnić upoważnienie w dowolnym momencie, wysyłając e-maila na adres ads-trademarks@google.com.

 • W tekście reklamy można użyć hasła będącego znakiem towarowym, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • w tekście reklamy używa się tego hasła opisowo w jego zwykłym znaczeniu, a nie w odniesieniu do znaku towarowego;
  • reklama nie odnosi się do produktów ani usług korespondujących z hasłem będącym znakiem towarowym.

Znaki towarowe w UE i EFTA
W przypadku kampanii reklamowych kierowanych na kraje należące do Unii Europejskiej i stowarzyszenia EFTA obowiązują poniższe zasady dotyczące tekstu reklamy. Dlatego w krajach należących do UE i EFTA nie zabraniamy używania znaków towarowych jako słów kluczowych. Jednak w odpowiedzi na prawidłową skargę przeprowadzamy ograniczone postępowanie wyjaśniające, by sprawdzić, czy dane słowo kluczowe (w połączeniu z określonym tekstem reklamy) nie wprowadza użytkowników w błąd co do pochodzenia reklamowanych produktów i usług.

Szczegółowe zasady dotyczące UE i EFTA

W odpowiedzi na skargę przeprowadzamy ograniczone postępowanie wyjaśniające, by sprawdzić, czy dane słowo kluczowe w połączeniu z określonym tekstem reklamy nie wprowadza użytkowników w błąd co do pochodzenia reklamowanych produktów i usług (np. słowo kluczowe i reklama fałszywie sugerują powiązanie z właścicielem znaku towarowego). Jeśli połączenie słowa kluczowego i tekstu reklamy jest mylące, odrzucamy konkretną reklamę wskazaną w treści skargi, przez co nie jest ona wyświetlana.

Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi krajów należących do UE i EFTA w poniższych rodzajach reklam można używać znaków towarowych jako słów kluczowych pod warunkiem, że połączenie słowa kluczowego i reklamy nie jest mylące (jak wspomniano powyżej). Podane poniżej przykłady nie stanowią wyczerpującej listy tego typu reklam:

 • reklamy, w których hasło będące znakiem towarowym jest używane w swoim zwykłym znaczeniu, a nie w odniesieniu do znaku towarowego;
 • reklamy konkurencyjnych produktów lub usług;
 • reklamy dotyczące sprzedaży produktów lub usług oznaczonych znakami towarowymi;
 • reklamy dotyczące sprzedaży podzespołów, części zamiennych lub zgodnych produktów korespondujących z danym znakiem towarowym;
 • reklamy witryn informacyjnych poświęconych produktom lub usługom korespondującym z danym znakiem towarowym.
Lista regionów, w których obowiązują te zasady
 • Wyspy Alandzkie
 • Austria
 • Bassas da India
 • Belgia
 • Wyspa Bouvet
 • Bułgaria
 • Wyspa Clippertona
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Wyspa Europa
 • Finlandia
 • Francja
 • Gujana Francuska
 • Polinezja Francuska
 • Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
 • Niemcy
 • Gibraltar
 • Wyspy Glorieuses
 • Grecja
 • Gwadelupa
 • Wyspa Guernsey
 • Węgry
 • Islandia
 • Irlandia
 • Wyspa Man
 • Włochy
 • Jan Mayen
 • Wyspa Jersey
 • Wyspa Juan de Nova
 • Łotwa
 • Lichtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Martynika
 • Majotta
 • Monako
 • Holandia
 • Nowa Kaledonia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Reunion
 • Rumunia
 • Wyspy Saint-Barthélemy
 • Saint Martin
 • St. Pierre i Miquelon
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Svalbard
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tromelin
 • Wielka Brytania
 • Wyspy Wallis i Futuna

Znaki towarowe jako słowa kluczowe

Google nie bada ani nie ogranicza używania znaków towarowych jako słów kluczowych, nawet po otrzymaniu skargi dotyczącej znaku towarowego.

Inne odniesienia do znaków towarowych

Opisane zasady dotyczą wyłącznie znaków towarowych w reklamach tekstowych Google AdWords w sieci wyszukiwania. Jeśli skarga dotyczy innej usługi Google, skorzystaj z odpowiedniej procedury zgłaszania skargi.

Zapoznaj się z informacjami o zasadach dotyczących znaków towarowych w następujących obszarach:

Wyświetlane adresy URL reklam

Jak napisano powyżej, możemy sprawdzać i ograniczać używanie znaków towarowych w tekście reklamy. Nie dotyczy to znaków towarowych w wyświetlanych adresach URL reklam (adresach URL, które rzeczywiście wyświetlają się w reklamach).

W odpowiedzi na skargę związaną z rozszerzoną reklamą tekstową możemy ograniczyć wyświetlanie znaku towarowego w subdomenie wyświetlanego adresu URL reklamodawcy. Reklama może nie zostać odrzucona, ale wyświetlany URL nie będzie zawierał żadnych subdomen. Właściciele znaków towarowych mogą zwracać się bezpośrednio do reklamodawców, aby wyjaśniać wszelkie dodatkowe wątpliwości związane z wyświetlanymi adresami URL.

Wyniki wyszukiwania Google
Nie badamy użycia znaków towarowych w witrynach wyświetlających się w wynikach wyszukiwania. W takich przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z właścicielem witryny.
Inne typy reklam

Opisane tu zasady dotyczą tylko znaków towarowych w reklamach tekstowych AdWords w sieci wyszukiwania. Google może jednak usunąć określone reklamy innego formatu w sieci Google w odpowiedzi na skargę właściciela znaku towarowego.

Używanie znaków towarowych Google

Aby zgłosić nieprawidłowe wykorzystanie znaków towarowych Google, użyj tego formularza.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?

Teraz wyświetlamy nasze zasady reklamowe. Ogólną pomoc dotyczącą AdWords znajdziesz w Centrum pomocy AdWords.