Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü

A Google harmadik felekre vonatkozó irányelvei

Ezek az irányelvek azokra a harmadik felekre vonatkoznak, akik ügyfeleik nevében intézik a Google-hirdetések vásárlását, illetve kezelését.

Az átláthatóság a Google hirdetési rendszerének az egyik alapelve, mi pedig biztosítani kívánjuk, hogy a hirdetők – akár közvetlenül a Google-lal dolgoznak, akár nem – megértsék a Google hirdetési rendszer működését, illetve, hogy mit várhatnak el a harmadik felektől.

A harmadik felekre vonatkozó irányelveink három területre terjednek ki:

Átláthatósági követelmények

Ahhoz, hogy a hirdetők teljes mértékben kihasználhassák a Google-hirdetés előnyeit, megfelelő információval kell rendelkezniük, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. Ezért minden harmadik félként működő partnerünktől elvárjuk, hogy átlátható tájékoztatást nyújtson az ilyen döntéseket érintő információkról. Amellett, hogy megfelelnek az alábbiakban vázolt követelményeknek, a harmadik feleknek érdemi erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy ügyfeleik számára más releváns információt is biztosítsanak, ha szükséges.

A Google-hirdetés költsége és teljesítménye

Ha az Ön és a Google közötti, érvényes hirdetési szolgáltatási feltételek megkövetelik egy havi teljesítményjelentés készítését az ügyfelek számára, akkor annak tartalmaznia kell a költségekkel, a kattintásokkal és a megjelenítésekkel kapcsolatos adatokat a Google hirdetési fiók szintjén. Ha a Google hirdetési költségadatokat megosztja az ügyfelekkel, akkor a Google által felszámított pontos összeget adja meg, az Ön által felszámított díjak nélkül.

Ha a fent leírt minimális követelményen túlmenően más jelentéseket is biztosít a költségről vagy a teljesítményről, akkor e jelentéseknek is kifejezetten a Google hirdetési termékekre kell vonatkozniuk. Például, ha az ügyfeleknek napi költség- és teljesítményjelentéseket ad kulcsszó szintjén, az összes hirdetési hálózaton, akkor napi költség- és teljesítményjelentést kell adnia kifejezetten az AdWords-kulcsszavak esetében is.

A Google hirdetési költség- és teljesítményjelentéseket úgy kell megosztania, hogy az ügyfelek könnyen hozzáférhessenek a jelentésekhez, például e-mailben vagy a webhelyen keresztül. Ennek a jelentéstételi kötelezettségnek úgy is eleget tehet, ha lehetővé teszi az ügyfelei számára, hogy közvetlenül bejelentkezzenek a Google hirdetési fiókjukba, hogy hozzáférhessenek saját költség- és a teljesítményadataikhoz. Ismerkedjen meg a fiókhozzáférés megosztásának módjával.

Kezelési díjak

A harmadik felek gyakran kezelési díjat számítanak fel az általuk nyújtott értékes szolgáltatásokért, a véghirdetőknek pedig tudniuk kell, hogy ezeket a díjakat felszámítják-e nekik. Ha kezelési költséget számol fel (az Adwords vagy az AdWords Express költségein felül), tudassa ügyfeleivel. Minimális elvárás, hogy az új ügyfeleket az első értékesítés előtt, írásban tájékoztatni kell, illetve ennek a díjnak a meglétét az ügyfelek számláin fel kell tüntetni.

A nyilvánosságra hozatali közlemény megosztása

A kisebb költségkerettel rendelkező hirdetők – akik esetleg nem rendelkeznek a nagy hirdetők erőforrásaival vagy szakértelmével – számára különösen fontos, hogy tudják, mit várhatnak, ha harmadik félként működő partnerrel dolgoznak együtt. Ezért minden olyan harmadik félnek, amely elsősorban a kis és közepes költségkerettel rendelkező ügyfeleket szolgálja ki, összes ügyfelével meg kell osztania a „Harmadik félként tevékenykedő partnerrel való munka” tájékoztató dokumentumot.

Ha ügyfeleinek 80%-a vagy nagyobb része havi 1000 dollárnál (vagy helyi pénznemben ennek megfelelő összegnél) kevesebbet költ az AdWords vagy az AdWords Express rendszerben, akkor ezt a nyilvánosságra hozatali közleményt meg kell osztania az összes olyan ügyfelével, aki Öntől AdWords vagy AdWords Express szolgáltatást vásárol. A webhelye egy jól felfedezhető részén helyezzen el egy linket, amely a nyilvánosságra hozatali közleményre mutat. Példák az elfogadható elhelyezésre: a webhely lábléce, a webhely hirdetői része, az Ön hirdetőinek jelentési irányítópultja és a webhely termékekkel vagy szolgáltatásokkal foglalkozó része. Ezenfelül új értékesítések vagy megújítások során tájékoztatnia kell az ügyfeleit arról, hogy a webhelyén elérhető a nyilvánosságra hozatali közlemény, akár egy szoftveres példány e-mailben történő vagy egy kinyomtatott példány postai úton való elküldése révén.

AdWords vagy AdWords Express ügyfél-azonosítók

Fontos, hogy a hirdetők a harmadik felekkel kapcsolatos problémáikkal közvetlenül a Google-hoz fordulhassanak. Azért, hogy a Google megfelelő vizsgálatot folytathasson, és segíthessen a hirdetőnek, elvárjuk, hogy igény esetén megadja ügyfelei részére AdWords- vagy AdWords Express-fiókjuk ügyfél-azonosítóját. Ismerje meg az AdWords ügyfél-azonosító vagy az AdWords Express ügyfél-azonosító megkeresésének módját.

Tiltott tevékenységek

Hamis, félrevezető, vagy irreális állítások

Szeretnénk, ha a hirdetők a harmadik félként működő partnerekkel való munkával kapcsolatban megalapozott döntéseket hoznának. Ez azt jelenti, hogy Önnek őszintén és a valóságnak megfelelően kell ismertetnie cégét, szolgáltatásait, az ezekhez kapcsolódó költségeket és a hirdetők által elvárható eredményeket. Ne tegyen hamis, félrevezető, vagy irreális állításokat.

Példák:

 • Google-lal közös üzleti viszony hamis állítása
 • a Google rendszer első helyén való elhelyezés garantálása
 • annak állítása, hogy a hirdetések minden esetben megjelennek a Google keresőben
 • ingyenes Google termékeknek fizetős beillesztésű termékekként való megjelenítése
 • hamis állítások az AdWords költségek kiszámításának módjáról
 • korlátlan számú kattintás kínálása

Zaklató, sértő vagy megbízhatatlan viselkedés

A hirdetők számára a harmadik fél partnernek ugyanolyan kiváló szolgáltatást kell nyújtania, mintha közvetlenül a Google-lal dolgoznának. Tehát ne használjon zaklató, sértő, vagy megbízhatatlan taktikát a potenciális vagy meglévő ügyfelekkel szemben.

Példák:

 • potenciális vásárlók többszöri, előre meg nem beszélt hívása
 • indokolatlan nyomásgyakorlás a hirdetőkre, az ügynökségnél való regisztráció vagy további megbízások érdekében
 • Google minősítő vizsgák másokkal történő elvégeztetése az Ön nevében
 • adathalászat
 • AdWords-kuponok kínálata fizetés ellenében

Fiókbeállítási követelmények

Fiókonként egy hirdető

A külön fiók fenntartása minden véghirdető számára elengedhetetlenül fontos az AdWords minőségi mutató integritásának fenntartásához. Mivel a fiókelőzmény az AdWords minőségi mutatójának egyik alapeleme, a hirdetők egy fiókon belüli összekeverése olyan minőségi mutatót eredményezhet, amely pontatlanul jeleníti meg az adott hirdetők bármelyikének teljesítményét. Továbbá egy adott kulcsszóhoz fiókonként csak egy hirdetést jelenítünk meg, így a hirdetők egy fiókon belüli összekeverése igazságtalanul korlátozhatja a hirdetéseknek az adott hirdetők számára történő megjelenítését. Ezen okok miatt elvárjuk, hogy az Ön által kezelt véghirdetők mindegyike számára külön fiókot használjon.

Az irányelveinkre vonatkozó információk

Fontos, hogy megismerje a Google harmadik felekre vonatkozó irányelveit, és frissen tartsa az azokkal kapcsolatos ismereteit. Ha úgy véljük, hogy megsérti az irányelveinket, akkor előfordulhat, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy részletes felülvizsgálatot készítsünk az Ön módszereiről, és korrekciós intézkedéseket kérjünk. Ismételt vagy súlyos szabálysértések esetén előfordulhat, hogy megszakítjuk a nálunk végzett hirdetési tevékenységét, és az ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy a fentiekről tájékoztassuk őket.

A jelen irányelvek kiegészítésként járulnak valamennyi meglévő, a harmadik felekre vonatkozó feltételekhez és irányelvekhez, így többek között az alábbiakhoz:

Amit tehet

A következőket teheti, ha webhelyét vagy alkalmazását felfüggesztették a harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértése miatt.

Harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértése
 • Hamis állítás a Google harmadik felekkel kapcsolatos programjának állapotáról, például Google Partners-státuszról. Ide tartozhat ilyen állításokat megfogalmazó tartalom tárolása, vagy a Google harmadik fél program jelvényének jogosulatlan megjelenítése.
 • Felső hirdetéselhelyezés garantálása a Google-ban vagy korlátlan kattintások értékesítése a webhelyen
 1. Olvassa el a fenti irányelveket, és ismerje meg a meg nem engedett viselkedéseket. A webhely felfüggesztésének gyakori indokai:
 2. Távolítsa el az érintett tartalmat webhelyéről. Ha nem tudja, illetve nem kívánja elvégezni a szükséges módosításokat, sajnos nem áll módunkban megjeleníteni a webhelyet népszerűsítő hirdetéseket.
 3. Küldje be a webhelyet felülvizsgálatra. Ha a felülvizsgálat azt mutatja, hogy kijavította az adott irányelvsértéseket, akkor újra engedélyezni tudjuk a webhelyét, és jóvá tudjuk hagyni a hirdetések újbóli megjelenését. Ha hirdetései továbbra is elutasítottak maradnak, tekintse meg, hogy hogyan kell hirdetéseit újból benyújtani jóváhagyásra.
Kijavított webhely felülvizsgálata

Mi történik, ha megsérti az irányelveket?

 • Megfelelőségi ellenőrzés: bármikor ellenőrizhetjük vállalkozását, hogy megfelel-e a harmadik felekre vonatkozó irányelveknek. Ha információt kérünk a megfelelőséggel kapcsolatban, akkor időben válaszolnia kell, és gyorsan meg kell tennie az irányelveknek való megfeleléshez szükséges korrekciós intézkedéseket. Az ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy ellenőrizzük a megfelelőséget.
 • Értesítés a meg nem felelésről: ha úgy véljük, hogy Ön megsérti a harmadik felekre vonatkozó irányelveket, akkor általában felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy korrekciós intézkedéseket kérjünk. Ha a megadott határidőn belül nem végzi el a kért korrekciókat, lépéseket tehetünk az irányelvek betartatása érdekében. Súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén azonnali lépéseket tehetünk értesítés nélkül.
 • Harmadik fél program felfüggesztése: az Ön részvétele a Google harmadik fél programokban – mint például a Google Partners programban – a harmadik felekre vonatkozó irányelveknek való megfelelőségen alapul, és korlátozhatjuk vagy felfüggeszthetjük azt, ha úgy találjuk, hogy Ön megszegi az irányelveinket, vagy ha nem támogatja a vállalkozás felülvizsgálatára tett erőfeszítéseinket a követelmények betartására vonatkozóan.
 • Domain letiltása: ha megsérti a harmadik felekre vonatkozó irányelveket, felfüggeszthetjük a szolgáltatásait reklámozó webhelyeket. Ez azt jelenti, hogy az adott webhely addig nem reklámozható a Google hirdetési hálózatán, amíg meg nem oldják a problémát.
 • Hirdetési fiók felfüggesztése: komoly irányelvsértés elkövetése esetén felfüggeszthetjük az Ön Google hirdetési fiókjait. Ismételt vagy különösen súlyos irányelvsértések esetén az Ön Google hirdetési fiókjai véglegesen felfüggesztésre kerülhetnek, és előfordulhat, hogy a továbbiakban már nem lesz képes hirdetni a Google-lal. Ezenkívül az ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy a fentiekről tájékoztassuk őket.
 

Harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértésének bejelentése

Úgy gondolja, egy harmadik félként működő partnerünk megsérti ezeket az irányelveket? Tudassa velünk:
Harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértésének bejelentése
Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?

Ön jelenleg a hirdetési irányelveinket olvassa. Ha általános segítségre van szüksége az AdWords szolgáltatással kapcsolatban, látogasson el az AdWords Súgó webhelyére.