เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

นโยบายของเรา

Google จำกัดการโปรโมตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ประเภทต่อไปนี้
 • ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในโลกออฟไลน์
 • สินค้าสำหรับผู้ใหญ่
 • บริการหาคู่
 • บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
 • เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ
 • รูปภาพที่มีการเปิดเผยเนื้อหนังหรือภาพเปลือย

ขณะโปรโมตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ คุณต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้

 • ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานที่ที่แคมเปญของคุณกำหนดเป้าหมาย
 • กำหนดเป้าหมายไปยังเยาวชน
 • โปรโมตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • โปรโมตเนื้อหาที่มีธีมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้เยาว์หรือเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมทั้งสองฝ่าย
 • โปรโมตบริการเพื่อนเที่ยวหรือบริการอื่นๆ ที่อาจตีความได้ว่าจะมีกิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นค่าตอบแทน

สถานะสำหรับเยาวชน

เมื่อโฆษณาของคุณได้รับการตรวจทานแล้ว จะได้รับการจัดประเภทสถานะสำหรับเยาวชนแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ "เหมาะสำหรับเยาวชน" "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" หรือ "สำหรับผู้ใหญ่" โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ สถานะสำหรับเยาวชนที่กำหนดให้กับโฆษณาของคุณจะมีผลต่อที่ที่โฆษณาของคุณสามารถแสดงได้ ตัวอย่างเช่น โฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" และโฆษณาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในบางประเทศหรือบางไซต์หรือแอปที่ไม่อนุญาตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางประเภทยังไม่ได้รับอนุญาตใน AdWords อีกด้วย

คุณสามารถดูสถานะสำหรับเยาวชนของโฆษณาของคุณ โดยดูที่คอลัมน์สถานะในแท็บโฆษณาของบัญชี

อนุมัติ
หากโฆษณาของคุณได้สถานะ "อนุมัติ" นั่นหมายความว่าโฆษณาของคุณจัดอยู่ในประเภท "เหมาะสำหรับเยาวชน" และสามารถแสดงต่อผู้ชมทุกคน

อนุมัติ (ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน)
หากโฆษณาของคุณได้สถานะ "อนุมัติ (ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน)" นั่นหมายความว่าโฆษณาของคุณจัดอยู่ในประเภท "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณมีเนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ โดยไม่มีภาพเปลือย ภาพหรือภาษาทางเพศ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง เราไม่อนุญาตโฆษณาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" ในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ ส่วนขยายโฆษณา และโฆษณารูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ และโฆษณาที่มีสถานะนี้จะไม่แสดงในกรณีต่อไปนี้

 • บนเว็บไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ที่ไม่ยอมรับเนื้อหาประเภทนี้
 • สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวกรองค้นหาปลอดภัยไว้
 • ในประเทศที่ไม่อนุญาตเนื้อหานั้นๆ (ดูรายละเอียดที่ส่วนด้านล่าง)

อนุมัติ (สำหรับผู้ใหญ่)
หากโฆษณาของคุณได้สถานะ "อนุมัติ (สำหรับผู้ใหญ่)" นั่นหมายความว่าโฆษณาของคุณจัดอยู่ในประเภทโฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณมีภาพเปลือยหรือการกล่าวถึงกิจกรรมทางเพศ เราไม่อนุญาตโฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" ในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณารูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ และโฆษณาที่มีสถานะนี้จะไม่แสดงในกรณีต่อไปนี้

 • บนเว็บไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ที่ไม่ยอมรับเนื้อหาประเภทนี้
 • สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวกรองค้นหาปลอดภัยไว้
 • สำหรับข้อความค้นหาที่พิจารณาแล้วว่าไม่ใช่เนื้อหา "สำหรับผู้ใหญ่"
 • ในประเทศที่ไม่อนุญาตเนื้อหานั้นๆ (ดูรายละเอียดที่ส่วนด้านล่าง)

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่อนุญาต (ไม่อนุญาตในทุกกรณี)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่แสดงกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง มีเจตนากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ภาพอนาจารที่โจ่งแจ้ง กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาพอนาจารแบบการ์ตูน

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

เนื้อหาที่แสดงธีมทางเพศแบบพรากผู้เยาว์ ขืนใจ หรือแบบอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหรือเรื่องจริง
 • ตัวอย่างเช่น การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ ภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น

ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

เนื้อหาที่โปรโมตการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์
 • ตัวอย่างเช่น ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือเนื้อหาอื่นๆ

กิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

เนื้อหาที่สามารถตีความได้ว่าต้องการโฆษณากิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน
 • ตัวอย่างเช่น การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวดและบริการประเภทเดียวกัน การหาคู่นอน

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกจำกัด (อนุญาตโดยมีเงื่อนไข)

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่เราอนุญาตภายใต้บางเงื่อนไขเท่านั้น

ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในโลกออฟไลน์

ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตความบันเทิงทางเพศ รวมถึงความบันเทิงเฉพาะสถานที่ด้วย
 • ตัวอย่างเช่น คลับเปลือย ปาร์ตี้สำหรับผู้ใหญ่ เทศกาลภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่

สินค้าสำหรับผู้ใหญ่

ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตหรือขายสินค้าสำหรับส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ของเล่นผู้ใหญ่ สารหล่อลื่น สารปลุกกำหนัด

การหาคู่

เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตบริการการเดทออนไลน์แบบทั่วไป
 • ตัวอย่างเช่น ไซต์การเดท หาคู่ และหาคู่ครองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเดทระหว่างชายหญิง เพศเดียวกัน และระหว่างคนที่มีความสนใจพิเศษ เช่น คนรักสัตว์ ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ คนนับถือศาสนาเดียวกัน ฯลฯ
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตการเดทที่เกิดจากการคิดนอกใจ
 • ตัวอย่างเช่น การเดทกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง
ผู้ใหญ่: การโปรโมตการเดทที่มีแรงจูงใจจากความต้องการร่วมเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ไซต์สำหรับผู้มีกิจกรรมทางเพศเแบบสวิงกิ้ง (Swinger) การเดทเพื่อความสัมพันธ์ทางเพศระยะสั้น (Hook-up หรือ Fling)

บริการเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามชาติ

ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: เนื้อหาโปรโมตการแต่งงานกับชาวต่างชาติ
 • ตัวอย่างเช่น บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ

เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ

ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: เนื้อหาที่มีข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ภาษาที่แสดงอารมณ์ทางเพศหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศ นิตยสารอีโรติกแบบไม่โจ่งแจ้ง
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: เนื้อหาที่แสดงท่าทางเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ท่าแอ่นหลัง กางขากว้าง หรือวางมือบนอวัยวะเพศเพื่อปกปิด การเน้นภาพอวัยวะเพศหรือหน้าอกที่มีการปกปิด การเลียนแบบท่าร่วมเพศ ภาพวาดท่าร่วมเพศ

ภาพเปลือย

ผู้ใหญ่: บุคคลหรือสิ่งแทนบุคคลที่แสดงอวัยวะทางเพศ
 • ตัวอย่าง: อวัยวะเพศ หัวนม หรือก้นที่มองเห็นได้ อวัยวะทางเพศที่ถูกเบลอหรือเซนเซอร์
 • ศัลยกรรมพลาสติก

  เหมาะสำหรับเยาวชน: บริการศัลยกรรมพลาสติกเพื่อความงามและปรับรูปทรงทั่วไป
  • ตัวอย่างเช่น การดูดไขมัน ผ่าตัดจมูก ผ่าตัดยกกระชับท้อง ผ่าตัดหน้าอกให้กลับคืนรูป (เช่น หลังการตัดเต้านม)
  ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: บริการศัลยกรรมพลาสติกที่เน้นอวัยวะเพศหรือเสริมหน้าอก
  • ตัวอย่างเช่น การเสริมหน้าอก การผ่าตัดช่องคลอดเพื่อความงามหรือปรับรูปทรง

  ข้อจำกัดในแต่ละประเทศ

  ประเทศที่อนุญาตเฉพาะโฆษณาที่เหมาะสำหรับเยาวชน
  • แอลจีเรีย
  • บาห์เรน
  • จิบูตี
  • อียิปต์
  • อินเดีย
  • อิหร่าน
  • อิรัก
  • จอร์แดน
  • คูเวต
  • เลบานอน
  • ลิเบีย
  • โมร็อกโก
  • โอมาน
  • ปาเลสไตน์
  • กาตาร์
  • ซาอุดีอาระเบีย
  • ซีเรีย
  • ตูนิเซีย
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • เยเมน
  ประเทศที่อนุญาตเฉพาะโฆษณาที่เหมาะสำหรับเยาวชนและไม่เหมาะสำหรับเยาวชน
  • จีน
  • เยอรมนี
  • ฮ่องกง
  • อินโดนีเซีย
  • มาเลเซีย
  • เปรู
  • ฟิลิปปินส์
  • รัสเซีย
  • สิงคโปร์
  • เกาหลีใต้
  • ยูเครน
  • เวียดนาม
  • ประเทศไทย
  ประเทศที่อนุญาตสถานะสำหรับเยาวชนทุกสถานะ
  • ประเทศอื่นๆ

  บางประเทศยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมนอกจากข้อกำหนดข้างต้น

   
  จีน

  ไม่อนุญาต: ไซต์การเดท
  Google ไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาการเดท "สำหรับผู้ใหญ่" ในประเทศจีน

  จำกัด: ผลิตภัณฑ์ทางเพศ
  Google ไม่อนุญาตโฆษณาและไซต์หรือแอป "สำหรับผู้ใหญ่" ที่เน้นโปรโมตผลิตภัณฑ์ทางเพศ เช่น ถุงยางอนามัย ในประเทศจีน

  อินโดนีเซีย

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศอินโดนีเซีย

  ไม่อนุญาต: เนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" ต่อไปนี้ในประเทศอินโดนีเซีย

  • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเพศ ได้แก่ ไวเบรเตอร์ เซ็กส์พัมป์ เซ็กส์สวิง อวัยวะเพศชายเทียม น้ำมัน และยาปลุกอารมณ์ทางเพศ
  ญี่ปุ่น

  อนุญาตแบบจำกัด: บริการหาคู่
  Google อนุญาตโฆษณาสำหรับบริการหาคู่ หากโฆษณานั้นแสดงคำเตือน "18禁" และหน้า Landing Page เป็นหน้าทางเข้าเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้อายุเกิน 18 ปี

  ไม่อนุญาต: บริการสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะและผู้ใหญ่
  Google ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" และเนื้อหา "สำหรับผู้ใหญ่" ต่อไปนี้ในประเทศญี่ปุ่น

  • วิดีโอ/ภาพเปลือยในบริการด้านการสื่อสารแบบสด
  • คลับบริการเนื้อหาเรื่องเพศทางโทรศัพท์ เซ็กส์คลับ นางทางโทรศัพท์
  • ไซต์หาคู่ทางเพศ
  • บริการเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือการเดทนอกสมรส

  อนุญาตแบบจำกัด: เนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google อนุญาตโฆษณาที่มีเนื้อหาต่อไปนี้ในประเทศญี่ปุ่น แต่โฆษณาดังกล่าวจะมีสถานะ "สำหรับผู้ใหญ่"

  • เซ็กส์ทอย
  • "การแชทสด"
  • ตุ๊กตายาง

  อนุญาตแบบจำกัด: ภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศ
  Google ไม่อนุญาตภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ในประเทศญี่ปุ่น หากต้องการได้รับอนุญาต ต้องมีการปิดบังอวัยวะเพศด้วยเอฟเฟ็กต์โมเสค โดยโฆษณาเหล่านี้จะได้รับสถานะ "สำหรับผู้ใหญ่"

  เกาหลี

  ไม่อนุญาต: อุปกรณ์ทางเพศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตอุปกรณ์ทางเพศในประเทศเกาหลี รวมถึงเซ็กส์ทอยและยาปลุกอารมณ์ทางเพศ

  ไม่อนุญาต: บริการหาคู่และหางานสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการต่อไปนี้ในประเทศเกาหลี

  • ไซต์หาคู่และแชทที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน"
  • ไซต์หางานสำหรับผู้ใหญ่
  มาเลเซีย

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศมาเลเซีย

  ฟิลิปปินส์

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศฟิลิปปินส์

  ไต้หวัน

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศไต้หวัน

  ประเทศไทย

  ไม่อนุญาต: เนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" ต่อไปนี้ในประเทศไทย

  • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเพศ ได้แก่ ไวเบรเตอร์ เซ็กส์พัมป์ เซ็กส์สวิง อวัยวะเพศชายเทียม น้ำมัน และยาปลุกอารมณ์ทางเพศ

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศไทย

  เวียดนาม

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศเวียดนาม

  ประเทศอื่นๆ
  ไม่มีข้อจำกัดอื่นๆ นอกจากนี้สำหรับโฆษณาที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเมนูข้างต้น

  สิ่งที่คุณสามารถทำได้

  รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้เกี่ยวกับการละเมิดแต่ละรายการและสิ่งที่คุณสามารถทำได้หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ หรือเว็บไซต์หรือแอปถูกระงับ

  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
  1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้งที่เราไม่อนุญาต โปรดทราบว่าหากโฆษณา ไซต์ หรือแอปของคุณมีจุดประสงค์เพื่อแสดงเนื้อหาที่เราไม่อนุญาตโดยเฉพาะ คุณจะไม่สามารถลงโฆษณากับเราได้
  2. ลบเนื้อหานั้นออกจากเว็บไซต์หรือแอป หากโฆษณานำไปยังเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต โปรดแก้ไขเว็บไซต์หรือแอปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จากนั้นคุณจะต้องร้องขอการตรวจทานก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป นั่นคือการเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณา
   ตรวจทานเว็บไซต์ที่แก้ไขแล้วของฉัน
  3. ลบเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชี
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศที่ถูกจำกัด
  1. อ่านนโยบายข้างต้น โฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" หรือ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" อยู่ในแคมเปญที่มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศที่เราไม่อนุญาตเนื้อหาดังกล่าว หากต้องการแสดงโฆษณา คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่นที่เราอนุญาตเนื้อหาประเภทนี้หรืออาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณาและไซต์หรือแอปของคุณ
      ดูประเทศที่เราอนุญาตให้แสดงโฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" หรือ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน"
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนหน้า Landing Page ของโฆษณา หากโฆษณาของคุณนำไปสู่เนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ ให้แก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL สุดท้ายให้นำไปยังส่วนอื่นของเว็บไซต์หรือแอปที่ไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชี
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในโฆษณาแบบสื่อสมบูรณ์
  1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อเรียนรู้ประเภทของเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่เราไม่อนุญาต โปรดทราบว่าหากโฆษณาหรือไซต์ของคุณมีจุดประสงค์เพื่อแสดงเนื้อหาที่เราไม่อนุญาตโดยเฉพาะ คุณจะไม่สามารถลงโฆษณากับเราได้
  2. ลบเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ ลบเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ออกจากรูปภาพและวิดีโอ รวมถึงการใช้ภาษา แนวคิด และรูปภาพเกี่ยวกับเพศ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชี
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกจำกัด (เกาหลี ไทย และอินโดนีเซีย)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับประเทศเกาหลี ไทย และอินโดนีเซีย การโปรโมตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางรายการจะถูกจำกัด หากต้องการแสดงโฆษณา คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่นที่เราอนุญาตเนื้อหาประเภทนี้หรืออาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณาและไซต์หรือแอปของคุณ
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนหน้า Landing Page ของโฆษณา หากโฆษณาของคุณนำไปสู่เนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ ให้แก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL สุดท้ายให้นำไปยังส่วนอื่นของเว็บไซต์หรือแอปที่ไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชี
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกจำกัด (ญี่ปุ่น)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศญี่ปุ่น การโปรโมตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางรายการจะถูกจำกัด หากต้องการแสดงโฆษณา คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่นที่เราอนุญาตเนื้อหาประเภทนี้หรืออาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณาและไซต์หรือแอปของคุณ
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนหน้า Landing Page ของโฆษณา หากโฆษณาของคุณนำไปสู่เนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ ให้แก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL สุดท้ายให้นำไปยังส่วนอื่นของเว็บไซต์หรือแอปที่ไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชี
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  ภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศ (ญี่ปุ่น)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศญี่ปุ่น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้โปรโมตภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศที่ไม่ได้รับการเซ็นเซอร์ หากต้องการแสดงโฆษณา โปรดตรวจสอบว่าได้มีการปิดบังอวัยวะเพศทั้งหมดด้วยเอฟเฟ็กต์โมเสคแล้ว
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนหน้า Landing Page ของโฆษณา หากโฆษณาของคุณนำไปสู่เนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ ให้แก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL สุดท้ายให้นำไปยังส่วนอื่นของเว็บไซต์หรือแอปที่ไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชี
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  ไม่มีข้อความเพื่อยืนยันอายุในไซต์สำหรับผู้ใหญ่ (ญี่ปุ่น)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับประเทศญี่ปุ่น โฆษณาสำหรับบริการหาคู่จะต้องแสดงคำเตือน "18禁" และหน้า Landing Page เป็นหน้าทางเข้าเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้มีอายุเกิน 18 ปี
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนหน้า Landing Page ของโฆษณา หากโฆษณาของคุณนำไปสู่เนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ ให้แก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL สุดท้ายให้นำไปยังส่วนอื่นของเว็บไซต์หรือแอปที่ไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชี
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

  หากคุณเชื่อว่าโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องขอการตรวจทานผ่านแบบฟอร์มโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติและคำถามด้านนโยบาย

  เคล็ดลับ

  หากคุณใช้โฆษณาโปรโมตแอป โปรดจำไว้ว่าข้อมูลเมตาของแอป เช่น "ไอคอนแอป" "ชื่อแอป" และ "ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์" ต้องสอดคล้องกับนโยบายเหล่านี้

  จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้

  • การไม่อนุมัติโฆษณา: โฆษณาที่ไม่ทำตามนโยบายนี้อาจไม่ได้รับอนุมัติ โฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถทำงานได้จนกว่าการละเมิดนโยบายจะได้รับการแก้ไขและโฆษณาได้รับการอนุมัติแล้ว
  • การปิดใช้งานโดเมน: เราอาจระงับเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายนี้ ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่สามารถโฆษณาได้อีกต่อไป จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
  • การระงับบัญชี: บัญชีอาจถูกระงับในกรณีที่คุณมีการละเมิดหลายครั้งหรือมีการละเมิดที่ร้ายแรง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โฆษณาทั้งหมดในบัญชีที่ถูกระงับจะหยุดทำงาน และเราจะไม่สามารถยอมรับการโฆษณาจากคุณอีกต่อไป บัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับเป็นการถาวรด้วยเช่นกัน และบัญชีใหม่ใดๆ ของคุณอาจถูกระงับโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสร้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

  ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น: เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีและปลอดภัย Google ได้กำหนดว่าผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกเหนือจากนโยบาย Google AdWords ด้วย คุณจะต้องทำความคุ้นเคยและหมั่นดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่คุณแสดงโฆษณา หากเราพบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจบล็อกเพื่อไม่ให้เนื้อหาดังกล่าวแสดงขึ้น และในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือที่ร้ายแรง คุณอาจไม่สามารถโฆษณากับ Google ได้อีกต่อไป

  ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบ
  ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ AdWords

  บอกให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร

  ให้คะแนนหน้านี้ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเรา:

   

  บทความนี้มีประโยชน์ไหม

  คุณกำลังดูนโยบายการโฆษณาของเรา สำหรับการสนับสนุน AdWords ทั่วไป โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdWords