เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

นโยบายของเรา

Google จำกัดการโปรโมตเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ใหญ่ประเภทต่อไปนี้
 • ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในโลกออฟไลน์
 • สินค้าสำหรับผู้ใหญ่
 • บริการหาคู่
 • บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • รูปภาพที่มีการเปิดเผยเนื้อหนังหรือภาพเปลือย

เมื่อโปรโมตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ คุณต้องไม่ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้

 • ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานที่ที่แคมเปญของคุณกำหนดเป้าหมาย
 • กำหนดเป้าหมายไปยังเยาวชน
 • โปรโมตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • โปรโมตเนื้อหาที่มีธีมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้เยาว์หรือเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมทั้งสองฝ่าย
 • โปรโมตบริการเพื่อนเที่ยวหรือบริการอื่นๆ ที่อาจตีความได้ว่าจะมีกิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นค่าตอบแทน

สถานะสำหรับเยาวชน

เมื่อโฆษณาของคุณได้รับการตรวจทานแล้ว จะได้รับการจัดประเภทสถานะสำหรับเยาวชนแบบใดแบบหนึ่ง กล่าวคือ "เหมาะสำหรับเยาวชน" "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" หรือ "สำหรับผู้ใหญ่" โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์ของคุณ สถานะสำหรับเยาวชนที่กำหนดให้กับโฆษณาของคุณจะมีผลต่อที่ที่โฆษณาของคุณสามารถแสดงได้ ตัวอย่างเช่น โฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" และโฆษณาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในบางประเทศหรือบางไซต์ที่ไม่อนุญาตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางประเภทยังไม่ได้รับอนุญาตใน AdWords อีกด้วย

คุณสามารถดูสถานะสำหรับเยาวชนของโฆษณาของคุณ โดยดูที่คอลัมน์สถานะที่อยู่ในแท็บโฆษณาของบัญชี

อนุมัติ
หากโฆษณาของคุณได้สถานะ "อนุมัติ" นั่นหมายความว่าโฆษณาของคุณจัดอยู่ในประเภท "เหมาะสำหรับเยาวชน" และสามารถแสดงต่อผู้ชมทุกคน

อนุมัติ (ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน)
หากโฆษณาของคุณได้สถานะ "อนุมัติ (ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน)" นั่นหมายความว่าโฆษณาของคุณจัดอยู่ในประเภท "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" โฆษณาหรือเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ โดยไม่มีภาพเปลือย ภาพหรือภาษาทางเพศ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง เราไม่อนุญาตโฆษณาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" ในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ ส่วนขยายโฆษณา และโฆษณารูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ และโฆษณาที่มีสถานะนี้จะไม่แสดงในกรณีต่อไปนี้

 • บนเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ที่ไม่ยอมรับเนื้อหาประเภทนี้
 • สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวกรองค้นหาปลอดภัยไว้
 • ในประเทศที่ไม่อนุญาตเนื้อหานั้นๆ (ดูรายละเอียดที่ส่วนด้านล่าง)

อนุมัติ (สำหรับผู้ใหญ่)
หากโฆษณาของคุณได้สถานะ "อนุมัติ (สำหรับผู้ใหญ่)" นั่นหมายความว่าโฆษณาของคุณจัดอยู่ในประเภทโฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" โฆษณาหรือเว็บไซต์ของคุณมีภาพเปลือยหรือการกล่าวถึงกิจกรรมทางเพศ เราไม่อนุญาตโฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" ในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณารูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ และโฆษณาที่มีสถานะนี้จะไม่แสดงในกรณีต่อไปนี้

 • บนเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ที่ไม่ยอมรับเนื้อหาประเภทนี้
 • สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวกรองค้นหาปลอดภัยไว้
 • สำหรับข้อความค้นหาที่พิจารณาแล้วว่าไม่ใช่เนื้อหา "สำหรับผู้ใหญ่"
 • ในประเทศที่ไม่อนุญาตเนื้อหานั้นๆ (ดูรายละเอียดที่ส่วนด้านล่าง)

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่อนุญาต (ไม่อนุญาตในทุกกรณี)

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเนื้อหาที่เราไม่อนุญาตบางส่วน

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่แสดงกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง มีเจตนากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ภาพอนาจารที่โจ่งแจ้ง กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาพอนาจารแบบการ์ตูน
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
เนื้อหาที่แสดงธีมทางเพศแบบพรากผู้เยาว์ ขืนใจ หรือแบบอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหรือเรื่องจริง
 • ตัวอย่างเช่น การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ ภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น
ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
เนื้อหาที่โปรโมตการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์
 • ตัวอย่างเช่น ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือเนื้อหาอื่นๆ
กิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน
เนื้อหาที่สามารถตีความได้ว่าต้องการโฆษณากิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน
 • ตัวอย่างเช่น การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวดและบริการประเภทเดียวกัน การหาคู่นอน

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกจำกัด (อนุญาตโดยมีเงื่อนไข)

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่เราอนุญาตภายใต้บางเงื่อนไขเท่านั้น

ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในโลกออฟไลน์
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตความบันเทิงทางเพศ รวมถึงความบันเทิงเฉพาะสถานที่ด้วย
 • ตัวอย่างเช่น คลับเปลือย ปาร์ตี้สำหรับผู้ใหญ่ เทศกาลภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่
สินค้าสำหรับผู้ใหญ่
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตหรือขายสินค้าสำหรับส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ของเล่นผู้ใหญ่ สารหล่อลื่น สารปลุกกำหนัด
การหาคู่
เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตบริการการเดทออนไลน์แบบทั่วไป
 • ตัวอย่างเช่น ไซต์การเดท หาคู่ และหาคู่ครองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเดทระหว่างชายหญิง เพศเดียวกัน และระหว่างคนที่มีความสนใจพิเศษ เช่น คนรักสัตว์ ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ คนนับถือศาสนาเดียวกัน ฯลฯ
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: การโปรโมตการเดทที่เกิดจากการคิดนอกใจ
 • ตัวอย่างเช่น การเดทกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง
ผู้ใหญ่: การโปรโมตการเดทที่มีแรงจูงใจจากความต้องการร่วมเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ไซต์สำหรับผู้มีกิจกรรมทางเพศเแบบสวิงกิ้ง (Swinger) การเดทเพื่อความสัมพันธ์ทางเพศระยะสั้น (Hook-up หรือ Fling)
บริการเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามชาติ
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: เนื้อหาโปรโมตการแต่งงานกับชาวต่างชาติ
 • ตัวอย่างเช่น บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: เนื้อหาที่มีข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ภาษาที่แสดงอารมณ์ทางเพศหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศ นิตยสารอีโรติกแบบไม่โจ่งแจ้ง
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: เนื้อหาที่แสดงท่าทางเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • ตัวอย่างเช่น ท่าแอ่นหลัง กางขากว้าง หรือวางมือบนอวัยวะเพศเพื่อปกปิด การเน้นภาพอวัยวะเพศหรือหน้าอกที่มีการปกปิด การเลียนแบบท่าร่วมเพศ ภาพวาดท่าร่วมเพศ
ภาพเปลือย
ผู้ใหญ่: บุคคลหรือสิ่งแทนบุคคลที่แสดงอวัยวะทางเพศ
 • ตัวอย่าง: อวัยวะเพศ หัวนม หรือก้นที่มองเห็นได้ อวัยวะทางเพศที่ถูกเบลอหรือเซนเซอร์
 • ศัลยกรรมพลาสติก
  เหมาะสำหรับเยาวชน: บริการศัลยกรรมพลาสติกเพื่อความงามและปรับรูปทรงทั่วไป
  • ตัวอย่างเช่น การดูดไขมัน ผ่าตัดจมูก ผ่าตัดยกกระชับท้อง ผ่าตัดหน้าอกให้กลับคืนรูป (เช่น หลังการตัดเต้านม)
  ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน: บริการศัลยกรรมพลาสติกที่เน้นอวัยวะเพศหรือเสริมหน้าอก
  • ตัวอย่างเช่น การเสริมหน้าอก การผ่าตัดช่องคลอดเพื่อความงามหรือปรับรูปทรง

  ข้อจำกัดในแต่ละประเทศ

  ประเทศที่อนุญาตเฉพาะโฆษณาที่เหมาะสำหรับเยาวชน
  • แอลจีเรีย
  • บาห์เรน
  • จิบูตี
  • อียิปต์
  • อินเดีย
  • อิหร่าน
  • อิรัก
  • จอร์แดน
  • คูเวต
  • เลบานอน
  • ลิเบีย
  • โมร็อกโก
  • โอมาน
  • ปาเลสไตน์
  • กาตาร์
  • ซาอุดีอาระเบีย
  • ซีเรีย
  • ตูนิเซีย
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • เยเมน
  ประเทศที่อนุญาตเฉพาะโฆษณาที่เหมาะสำหรับเยาวชนและไม่เหมาะสำหรับเยาวชน
  • จีน
  • เยอรมนี
  • ฮ่องกง
  • อินโดนีเซีย
  • มาเลเซีย
  • เปรู
  • ฟิลิปปินส์
  • รัสเซีย
  • สิงคโปร์
  • เกาหลีใต้
  • ยูเครน
  • เวียดนาม
  • ประเทศไทย
  ประเทศที่อนุญาตสถานะสำหรับเยาวชนทุกสถานะ
  • ประเทศอื่นๆ

  บางประเทศยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมนอกจากข้อกำหนดข้างต้น

   
  จีน

  ไม่อนุญาต: ไซต์การเดท
  Google ไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาการเดท "สำหรับผู้ใหญ่" ในประเทศจีน

  จำกัด: ผลิตภัณฑ์ทางเพศ
  Google ไม่อนุญาตโฆษณาและไซต์ "สำหรับผู้ใหญ่" ที่เน้นโปรโมตผลิตภัณฑ์ทางเพศ เช่น ถุงยางอนามัย ในประเทศจีน

  อินโดนีเซีย

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศอินโดนีเซีย

  ไม่อนุญาต: เนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" ต่อไปนี้ในประเทศอินโดนีเซีย

  • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเพศ ได้แก่ ไวเบรเตอร์ เซ็กส์พัมป์ เซ็กส์สวิง อวัยวะเพศชายเทียม น้ำมัน และยาปลุกอารมณ์ทางเพศ
  ญี่ปุ่น

  อนุญาตแบบจำกัด: บริการหาคู่
  Google อนุญาตโฆษณาสำหรับบริการหาคู่ หากโฆษณานั้นแสดงคำเตือน "18禁" และหน้า Landing Page เป็นหน้าทางเข้าเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้อายุเกิน 18 ปี

  ไม่อนุญาต: บริการสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะและผู้ใหญ่
  Google ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" และเนื้อหา "สำหรับผู้ใหญ่" ต่อไปนี้ในประเทศญี่ปุ่น

  • วิดีโอ/ภาพเปลือยในบริการด้านการสื่อสารแบบสด
  • คลับบริการเนื้อหาเรื่องเพศทางโทรศัพท์ เซ็กส์คลับ นางทางโทรศัพท์
  • ไซต์หาคู่ทางเพศ
  • บริการเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือการเดทนอกสมรส

  อนุญาตแบบจำกัด: เนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google อนุญาตโฆษณาที่มีเนื้อหาต่อไปนี้ในประเทศญี่ปุ่น แต่โฆษณาดังกล่าวจะได้รับสถานะ "สำหรับผู้ใหญ่"

  • เซ็กส์ทอย
  • "การแชทสด"
  • ตุ๊กตายาง

  อนุญาตแบบจำกัด: ภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศ
  Google ไม่อนุญาตภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ในประเทศญี่ปุ่น หากต้องการได้รับอนุญาต ต้องมีการปิดบังอวัยวะเพศด้วยเอฟเฟ็กต์โมเสค โดยโฆษณาเหล่านี้จะได้รับสถานะ "สำหรับผู้ใหญ่"

  เกาหลี

  ไม่อนุญาต: อุปกรณ์ทางเพศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตอุปกรณ์ทางเพศในประเทศเกาหลี รวมถึงเซ็กส์ทอยและยาปลุกอารมณ์ทางเพศ

  ไม่อนุญาต: บริการหาคู่และหางานสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการต่อไปนี้ในประเทศเกาหลี

  • ไซต์หาคู่และแชทที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน"
  • ไซต์หางานสำหรับผู้ใหญ่
  มาเลเซีย

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศมาเลเซีย

  ฟิลิปปินส์

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศฟิลิปปินส์

  ไต้หวัน

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศไต้หวัน

  ประเทศไทย

  ไม่อนุญาต: เนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
  Google ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" ต่อไปนี้ในประเทศไทย

  • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเพศ ได้แก่ ไวเบรเตอร์ เซ็กส์พัมป์ เซ็กส์สวิง อวัยวะเพศชายเทียม น้ำมัน และยาปลุกอารมณ์ทางเพศ

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศไทย

  เวียดนาม

  ไม่อนุญาต: บริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศ
  Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตบริการจัดหาเจ้าสาวระหว่างประเทศในประเทศเวียดนาม

  ประเทศอื่นๆ
  ไม่มีข้อจำกัดอื่นๆ นอกจากนี้สำหรับโฆษณาที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเมนูข้างต้น

  สิ่งที่คุณสามารถทำได้

  ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดแต่ละรายการและสิ่งที่คุณสามารถทำได้หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ

  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
  1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อเรียนรู้ประเภทของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้งที่เราไม่อนุญาต โปรดทราบว่าหากโฆษณาหรือไซต์ของคุณมีจุดประสงค์เพื่อแสดงเนื้อหาที่เราไม่อนุญาตโดยเฉพาะ คุณจะไม่สามารถลงโฆษณากับเราได้
  2. ลบเนื้อหานั้นออกจากหน้า Landing Page ของคุณ หากไซต์ที่โฆษณาของคุณนำไปถึงเกิดมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต โปรดแก้ไขหน้า Landing Page เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จากนั้นคุณจะต้องร้องขอการตรวจทานไซต์ก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป นั่นคือการเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณา
   ตรวจทานเว็บไซต์ที่แก้ไขแล้วของฉัน
   หรือคุณอาจเลือกเปลี่ยน URL ปลายทางให้นำไปยังหน้าเว็บอื่นของเว็บไซต์ซึ่งไม่มีเนื้อหาประเภทนี้
  3. ลบเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณหากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศที่ถูกจำกัด
  1. อ่านนโยบายข้างต้น โฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" อยู่ในแคมเปญที่มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศที่เราไม่อนุญาตเนื้อหาดังกล่าว หากต้องการแสดงโฆษณา คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่นที่เราอนุญาตเนื้อหาประเภทนี้หรืออาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณาไซต์ของคุณ
   ดูประเทศที่เราอนุญาตให้แสดงโฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่"
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page ของโฆษณาของคุณ หากหน้า Landing Page ที่โฆษณาของคุณนำไปถึงเกิดละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL ปลายทางให้นำไปยังหน้าเว็บอื่นของเว็บไซต์ซึ่งไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณหากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศที่ถูกจำกัด
  1. อ่านนโยบายข้างต้น โฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" หรือ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" อยู่ในแคมเปญที่มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศที่เราไม่อนุญาตเนื้อหาดังกล่าว หากต้องการแสดงโฆษณา คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่นที่เราอนุญาตเนื้อหาประเภทนี้หรืออาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณาไซต์ของคุณ
   ดูประเทศที่เราอนุญาตให้แสดงโฆษณา "สำหรับผู้ใหญ่" หรือ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน"
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page ของโฆษณาของคุณ หากหน้า Landing Page ที่โฆษณาของคุณนำไปถึงเกิดละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL ปลายทางให้นำไปยังหน้าเว็บอื่นของเว็บไซต์ซึ่งไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณหากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในโฆษณาสื่อสมบูรณ์
  1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อเรียนรู้ประเภทของเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่เราไม่อนุญาต โปรดทราบว่าหากโฆษณาหรือไซต์ของคุณมีจุดประสงค์เพื่อแสดงเนื้อหาที่เราไม่อนุญาตโดยเฉพาะ คุณจะไม่สามารถลงโฆษณากับเราได้
  2. ลบเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ ลบเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ออกจากรูปภาพและวิดีโอ รวมถึงการใช้ภาษา แนวคิด และรูปภาพเกี่ยวกับเพศ หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกจำกัด (เกาหลี ไทย และอินโดนีเซีย)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับประเทศเกาหลี ไทย และอินโดนีเซีย การโปรโมตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางรายการจะถูกจำกัด หากต้องการแสดงโฆษณา คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่นที่เราอนุญาตเนื้อหาประเภทนี้หรืออาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณาและไซต์ของคุณ
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page ของโฆษณาของคุณ หากหน้า Landing Page ที่โฆษณาของคุณนำไปถึงเกิดละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL ปลายทางให้นำไปยังหน้าเว็บอื่นของเว็บไซต์ซึ่งไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณหากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกจำกัด (ญี่ปุ่น)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศญี่ปุ่น การโปรโมตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางรายการจะถูกจำกัด หากต้องการแสดงโฆษณา คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่นที่เราอนุญาตเนื้อหาประเภทนี้หรืออาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณาและไซต์ของคุณ
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page ของโฆษณาของคุณ หากหน้า Landing Page ที่โฆษณาของคุณนำไปถึงเกิดละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL ปลายทางให้นำไปยังหน้าเว็บอื่นของเว็บไซต์ซึ่งไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณหากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  ภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศ (ญี่ปุ่น)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศญี่ปุ่น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้โปรโมตภาพเปลือยที่ให้อารมณ์ทางเพศที่ไม่ได้รับการเซ็นเซอร์ หากต้องการแสดงโฆษณา โปรดตรวจสอบว่าได้มีการปิดบังอวัยวะเพศทั้งหมดด้วยเอฟเฟ็กต์โมเสคแล้ว
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page ของโฆษณาของคุณ หากหน้า Landing Page ที่โฆษณาของคุณนำไปถึงเกิดละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL ปลายทางให้นำไปยังหน้าเว็บอื่นของเว็บไซต์ซึ่งไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณหากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
  ไม่มีข้อความเพื่อยืนยันอายุในไซต์สำหรับผู้ใหญ่ (ญี่ปุ่น)
  1. ดูข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

   เมื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับประเทศญี่ปุ่น โฆษณาสำหรับบริการหาคู่จะต้องแสดงคำเตือน "18禁" และหน้า Landing Page เป็นหน้าทางเข้าเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้มีอายุเกิน 18 ปี
  2. กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
   ร้องขอการตรวจทาน
   หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์สอดคล้องกับนโยบาย
  3. เปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page ของโฆษณาของคุณ หากหน้า Landing Page ที่โฆษณาของคุณนำไปถึงเกิดละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขหน้า Landing Page ให้สอดคล้องกับนโยบาย เมื่อคุณแก้ไขการละเมิดแล้ว ให้ส่งโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

   หรือคุณสามารถเปลี่ยน URL ปลายทางให้นำไปยังหน้าเว็บอื่นของเว็บไซต์ซึ่งไม่ละเมิดนโยบายนี้
  4. เปลี่ยนโฆษณาของคุณหากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขโฆษณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   นำฉันไปยังบัญชีของฉัน
   • ในแท็บโฆษณา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
   • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
   • คลิกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะถูกส่งมาที่เราเพื่อรับการตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้นหากจำเป็นต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้ลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับออกจากโฆษณาและหน้า Landing Page แล้ว เราสามารถอนุมัติโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้
  หากคุณไม่สามารถแก้ไขการละเมิดเหล่านี้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดลบโฆษณาออกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

  หากคุณเชื่อว่าโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องขอการตรวจทานผ่านแบบฟอร์มโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติและคำถามด้านนโยบาย

  เคล็ดลับ

  หากคุณใช้โฆษณาโปรโมตแอป โปรดจำไว้ว่าข้อมูลเมตาของแอป เช่น "ไอคอนแอป" "ชื่อแอป" และ "ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์" ต้องสอดคล้องกับนโยบายเหล่านี้

  จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้

  • การไม่อนุมัติโฆษณา: โฆษณาที่ไม่ทำตามนโยบายนี้อาจไม่ได้รับอนุมัติ โฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถทำงานได้จนกว่าการละเมิดนโยบายจะได้รับการแก้ไขและโฆษณาได้รับการอนุมัติแล้ว
  • การปิดใช้งานโดเมน: เราอาจระงับเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายนี้ ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่สามารถโฆษณาได้อีกต่อไป จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
  • การระงับบัญชี: บัญชีอาจถูกระงับในกรณีที่คุณมีการละเมิดหลายครั้งหรือมีการละเมิดที่ร้ายแรง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โฆษณาทั้งหมดในบัญชีที่ถูกระงับจะหยุดทำงาน และเราจะไม่สามารถยอมรับการโฆษณาจากคุณอีกต่อไป บัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับเป็นการถาวรด้วยเช่นกัน และบัญชีใหม่ใดๆ ของคุณอาจถูกระงับโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสร้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

  ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น: เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีและปลอดภัย Google ได้กำหนดว่าผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกเหนือจากนโยบาย Google AdWords ด้วย คุณจะต้องทำความคุ้นเคยและหมั่นดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่คุณแสดงโฆษณา หากเราพบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจบล็อกเพื่อไม่ให้เนื้อหาดังกล่าวแสดงขึ้น และในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือที่ร้ายแรง คุณอาจไม่สามารถโฆษณากับ Google ได้อีกต่อไป

  ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบ
  ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ AdWords

  บอกให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร

  ให้คะแนนหน้านี้ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเรา:

   

  บทความนี้มีประโยชน์ไหม