Yêu cầu về quảng cáo văn bản

Quảng cáo văn bản là loại quảng cáo AdWords cơ bản nhất và chúng tạo nền tảng cho tiện ích quảng cáo. Quảng cáo văn bản tuân thủ theo chính sách AdWords chuẩn. Xem bên dưới để biết thông tin về vấn đề chính sách AdWords thường có liên quan đến định dạng này.

Chính sách liên quan và những lý do từ chối phổ biến

Các chính sách AdWords sau có liên quan đặc biệt đến quảng cáo văn bản và thường dẫn tới quảng cáo bị từ chối.

Biên tập

Có áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn về tính rõ ràng, đúng chính tả và cách viết hoa cũng như các ký hiệu cho tất cả quảng cáo. Xem Chính sách biên tập để biết thêm thông tin. Lưu ý chính sách Văn phong và chính tả, giúp duy trì giao diện rõ ràng và chuyên nghiệp cho quảng cáo. Ví dụ: quảng cáo văn bản không được sử dụng văn bản mô tả để dẫn đến URL, sử dụng trường URL hiển thị như một dòng văn bản khác hoặc bao gồm văn bản có dạng cắt ngắn hoặc không đầy đủ. Ngoài ra, cũng lưu ý giới hạn ký tự cho ngôn ngữ sử dụng các ký tự 2 byte.

Mức độ liên quan không rõ ràng

Tất cả thông tin phải liên quan đến những gì bạn đang quảng cáo. Ví dụ: tất cả các trường quảng cáo được gửi phải đại diện cho cùng một nhà quảng cáo và liên quan đến sản phẩm được quảng bá. Xem chính sách về Mức độ liên quan không rõ ràng để biết thêm thông tin.

Nội dung không phù hợp

Google xem trọng tính đa dạng và tôn trọng người khác. Do đó, chúng tôi không cho phép nội dung xúc phạm người dùng hoặc không phù hợp. Xem chính sách về Nội dung không phù hợp để biết thêm thông tin.

Nội dung dành cho người lớn

Để giữ quảng cáo phù hợp và an toàn cho người dùng, Google hạn chế nội dung dành cho người lớn trong một số trường hợp nhất định. Xem Chính sách nội dung dành cho người lớn để biết thêm thông tin. Nội dung hướng đến người lớn không được chạy trong quảng cáo văn bản nhắm mục tiêu Mạng hiển thị của Google hoặc DoubleClick Ad Exchange.

Nhãn hiệu

Google có thể xóa quảng cáo hoặc tiện ích theo đơn khiếu nại của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về việc sử dụng nhãn hiệu phù hợp trong văn bản quảng cáo, nội dung và thông tin doanh nghiệp. Xem Chính sách nhãn hiệu để biết thêm thông tin.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?